vestnik

Panvita predstavila stroje za »pametno poljedelstvo«  

Janko Votek, 10. 7. 2018
Nataša Juhnov
Branko Virag, član uprave Panvite, je na njivi predstavil stroje za precizno poljedelstvo.
Aktualno

Za kmetijo ali kmetijsko posestvo je nekoliko nenavadno, da javno predstavlja svoja vlaganja v nabavo kmetijske mehanizacije. Panvita se je odločila za ta korak in je zainteresirani javnosti in tudi kmetom predstavila štiri nove traktorje, vlečno sejalnico, kombinirani stroj za sočasno obdelavo tal in setev ter žitni kombajn. Naložba je vredna tri milijone evrov.

Naložba je bila vredna predstavitve, saj gre za najsodobnejše stroje, ki po svoji funkciji še naprej delujejo na mehanskem principu. Nabavljena mehanizacija odstopa od konvecionalne prevladujoče mehanizacije na kmetijah po vgrajeni digitalni opremi, ki krmili stroje in tako upravljalcu kot tehnologom sproti posreduje vse informacije o njivi, na kateri stroj dela. Član uprave Panvite Branko Virag je poudaril, da je to prvi korak k preciznemu poljedelstvu. Slednje je edina pot Evrope in Slovenije, da se na konkurenčen način zoperstavi ponudbi poceni in sporno pridelane hrane iz ameriških držav, pa tudi vzhodnih, saj Rusija s svojimi velikimi vlaganji v kmetijstvo postaja eden najpomembnejših igralcev na svetovnem kmetijskem trgu.Virag ima prav, saj je ravno Rusija neposredno po sankcijah uvedenih proti njej izpodrinila evropsko pšenico in moko iz arabskega sveta in držav v severni Afriki. »Precizno poljedelstvo stremi k temu, da z bolj ciljno izvedbo agrotehničnih ukrepov, zmanjšamo količino porabljenega repromateriala in energije in s tem dosežemo zmanjšanje stroškov in manjšo obremenitev tal.To naj bi se odrazilo v večji dobičkonosnosti in povečanju dodane vrednosti v poljedelstvu.

5c4012190d6406a01dfcf7108641d289
Nataša Juhnov
Strojniki Panvite, ki bodo upravljali s stroji za precizno kmetovanje.

7baaf777797c2457f57fdbc76e274478
Nataša Juhnov
Panvita predstavila novo kmetijsko mehanizacijo.

b9375ea2bb509b1905d93c142d5da90a
Nataša Juhnov
Nova kmetijska mehanizacija.

Kaj zdaj berejo drugi