vestnik

Plačal davek od plače, ki je ni dobil

Timotej Milanov, 21. 7. 2019
Nataša Juhnov
Aktualno

Delavcu je nekdanji delodajalec dolžan štiri plače, poravnal pa je prispevke, kljub temu se mu to ni poznalo pri izračunu dohodnine, kar je imelo širše posledice v njegovem vsakodnevnem življenju – Finančna uprava zaznala več tovrstnih primerov

Računalničarju iz Pomurja, ime katerega hranimo v uredništvu, je nekdanji delodajalec, gre za manjše računalniško podjetje z lendavskega območja, dolžan štiri plače. Poleg decembrske plače v letu 2016 še plače za prve tri mesece v letu 2017. Kljub temu sta se z delodajalcem dogovorila, da je ta na Finančno upravo vložil potrebne obrazce in plačal vse prispevke za omenjene štiri mesece. S tem se je po besedah našega sogovornika zaščitil pred tem, da bi ga Finančna uprava preganjala, saj mora delodajalec v določenem roku vložiti omenjene obrazce. Težave so se pojavile v naslednjih dveh letih, ko je prejel izračun dohodnine, v katerem so bile upoštevane omenjene štiri neizplačane plače. Napotil se je na soboški finančni urad, kjer je na zadevo opozoril in izpolnil obrazec za prijavo nepravilnosti pri obračunu prispevkov, ki se sicer večinoma uporablja v nasprotnih primerih, ko delodajalec delavcu izplača plačo, ne poravna pa prispevkov. Povedali so mu, naj vloži obrazec, in da bodo videli, kaj lahko storijo. Zgodilo se ni nič. Ker ena plača v letu 2016 ni prinesla bistvene razlike pri izračunu dohodnine, se ni pritožil. Ko pa je naslednje leto prišel izračun dohodnine za leto 2017, po katerem je moral doplačati 300 evrov, je vrag vzel šalo. Ker so omenjeni podatki podlaga tudi za druge transferje, je, glede na to, da je skupen bruto znesek teh plač znašal več kot sedem tisoč evrov, to vplivalo tudi na druga področja njegovega življenja, med drugim je bil uvrščen v višji razred pri plačilu vrtca. Zatem je na Finančni upravi vložil prošnjo, da mu izračunajo dohodnino na podlagi realnega stanja. Po lastnih besedah je dobil odgovor, da nimajo instrumenta, s katerim bi delodajalca prisilili, da vloži obrazec s pravimi podatki, hkrati so mu svetovali, naj zadevo prijavi delovnemu inšpektoratu. Tudi od tega je, kot pove, dobil podoben odgovor – da nimajo na voljo mehanizma, na podlagi katerega bi lahko to storili. Zoper izračun dohodnine iz leta 2017 se je uradno pritožil lani, zadeva je še v reševanju.

Finančna uprava: Šteje se, da je bil dohodek izplačan

Na Finančni upravi odgovarjajo, da mora pri reševanju ugovora zoper informativni izračun dohodnine (IID) davčni organ ugotoviti dejansko stanje. »Če iz dokazil fizične osebe, izplačevalca in drugih dokazil, ki jih preverja davčni organ, izhaja, da dohodek dejansko ni bil izplačan, izplačevalec pa je kljub temu predložil obračun davčnega odtegljaja, katerega podatki se vštevajo v IID, davčni organ pozove izplačevalca, da predložen obračun davčnega odtegljaja popravi. Če izplačevalec obračuna ne popravi, ga na podlagi ugotovljenih dejstev z odločbo popravi davčni organ. Na podlagi tako popravljenega obračuna se tudi reši ugovor zoper IID.« Pri tem, kot pravijo, v praksi nastane problem, kadar izdaja take odločbe ni več možna, ker izplačevalec ne obstaja več. »V tem primeru se ugovor reši brez popravljanja obračunov davčnega odtegljaja, na podlagi izjave fizične osebe, ki jo vloži pod kazensko in materialno odgovornostjo.« Pri obravnavi opisanega primera pa je po pojasnilih Finančne uprave treba upoštevati, da se v primeru dogovora med delavcem in delodajalcem o plačilu prispevkov brez izplačanega dohodka iz delovnega razmerja za davčne namene takšen dogovor obravnava, kot da je do izplačila plače dejansko prišlo. »Po veljavnem sistemu plačila prispevkov namreč plačilo prispevkov brez izplačila dohodka ni mogoče, tudi če je to za delavca ugodneje. V praksi zaznavamo več primerov, ko se delodajalec in delavec zaradi zagotavljanja socialnih pravic delavca dogovorita, da bo delodajalec prispevke obračunal in plačal. V takem primeru mora delodajalec predložiti ustrezen obračun davčnega odtegljaja, kot že navedeno, pa se v tem primeru šteje, da je bil dohodek izplačan, zato se v celoti všteva v letno odmero dohodnine. V takem primeru davčni organ predloženega obračuna davčnega odtegljaja ne bo popravil z odločbo.«