vestnik

Po lendavskih, zdaj prodajajo še Terme Banovci - preverite, kdo jih kupuje 

Adriana Gašpar, Janko Votek, 25. 7. 2018
Nataša Juhnov
Terme Lendava naj bi madžarski kupec kupil za osem milijonov evrov. 
Aktualno

Savo Turizem smo vprašali, ali je prodaja Term Lendava v zaključni fazi in ali drži, da prodajajo tudi Terme Banovci. Potrdili pa so tudi, da se Slovenski državni holding spreneveda, saj je njihov član v nadzornem odbodu, ki je prodajo term odobril. 

Po tem, ko smo v začetku julija poročali, da je Sava Turizem potrdila, da so Terme Lendava prodane, smo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška vprašali, zakaj terme niso več strateška naložba države.Odgovor gospodarskega ministrstva je bil presenetljiv, saj očitno minister Zdravko Počivalšek nasprotuje prodaji. "Termalni turizem je ena izmed strateških usmeritev naše turistične ponudbe, zato prodaje omenjenih term nikakor ne podpiramo," so nam odgovorili z gospodarskega ministrstva, ko smo jih vprašali, zakaj Terme Lendava niso več pomembna strateška naložba države. Trdijo, da se Slovenski državni holding, ki upravlja z državnim premoženjem, o prodaji z gospodarskim ministrstvom ni posvetoval. Ko smo SDH vprašali,kako daleč je postopek prodaje, ali je pogodba že podpisana in posel izpeljan ter kdo je kupec, so nam odgovorili, da "SDH ne vodi prodajnega postopka in ni član prodajnega postopka, kar pomeni, da ne izvršuje dejanj, ki spadajo v izvedbo prodajnega postopka."

51862c63e4f02500d73cf5f22f6e7e2f
Nataša Juhnov
Gospodarski minister naj bi skušal ustaviti prodajo Term Lendava.

Na vprašanje, kakšna je njihova vloga pri prodaji lendavskih term, so nam odgovorili:

Odgovor Slovenskega državnega holdinga:
SDH kot aktiven in skrben upravljavec kapitalskih naložb države v družbe, kamor spada tudi Sava, d. d., v skladu s svojimi pravicami in upoštevaje pravnoorganizacijsko obliko družbe spremlja dogajanje v samih družbah in njenih hčerah. SDH je eden izmed delničarjev in upnikov družbe Sava, d. d. Posamezne hčerinske družbe, v konkretnem primeru Sava Turizem, d. d. same določajo strateškost posameznih objektov in poslovnih sklopov znotraj svojih turističnih portfeljev glede na lastne poslovne smernice in ostale dokumente in zato nosijo polno odgovornost. SDH spremlja izvrševanje Načrta finančnega prestrukturiranja družbe Sava, d. d., ki posameznih objektov v hčerinski družbi ne opredeljuje.

Na ponovno vprašanje, kakšna je torej vlogakapitalske družbe, ki upravlja z državnimi naložbami pri prodaji dela teh naložb, so nam odgovorili, daSDH pri upravljanju spoštuje meje korporativnega upravljanja in pristojnosti organov vodenja in nadzora družb v upravljanju.
S temi informacijami smo se ponovno obrnili na ministrstvo za gospodarstvo, kjer so bili začudeni, da SDH ni soglašal ali vsaj bil obveščen o prodaji Term Lendava.
Odgovor Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in turizem
Zagovarjamo strokoven in transparenten model prestrukturiranja državnega hotelskega portfelja, in sicer z namenom maksimizacije potenciala za rast porftelja. Da se to zgodi, se mora pod okriljem SDH nujno oblikovati turistična divizija, ki bo poskrbela za konsolidacijo lastništva in strukturiranje novega portfelja, kar pa je mogoče izključno na osnovi podrobne analize finančnih in poslovnih načrtov podjetij, kateri mora slediti koncept vizije razvoja, model za prestrukturiranje in tudi akcijski načrt. Za vse navedeno je potrebno tesno sodelovanje SDH, MGRT in MF.


A tega sodelovanja očitno ni, je pa prav tako težko verjeti, da ne gospodarski minister ne vodilni v slovenskem državnem holdingu niso vedeli, da želi Sava Turizem Terme Lendava prodati.

SDH se spreneveda

Za pojasnila smo prosili tudi Savo Turizem, kjer so nam odgovorili, da je predlagana prodaja del strateških usmeritev družbe in je bila vključena v načrt družbe Sava Turizem za 2018, ki ga je potrdil nadzorni svet družbe Sava Turizem. Nadzorni svet družbe, poleg predstavnikov zaposlenih, sestavljajo še predstavniki kapitala imenovani na predlog glavnih lastnikov Save d.d., to so Kad, SDH, York.
Odgovorili pa so tudi, da se o konkretnih poslih z ministrstvi ne posvetujejo, da pa so v okviru priprav smernic razvoja družbe naredili analizo razvojnih potencialov posamičnih destinacij znotraj Save Turizma. "Opravljena je bila analiza posamičnih destinacij, tudi z vidika potrebnih razvojnih investicij in dobe povračila le teh, s strani mednarodnih svetovalcev. Terme Lendava in Terme Banovci sta bili prepoznani kot destinaciji primerni za prodajo. Postopek prodaje Term Lendava je v zaključni fazi, Term Banovci pa v začetni fazi."

Terme Banovci kupuje Karba MGE

Po naših informacijah se za nakup Term Banovci zanima Karba MGE iz Ljutomera, ki naj bi Savi Turizem že ponudila 4 milijone evrov, a zaenkrat še čakajo odgovor Save Turizma.
Kot je potrdila Sava Turizem, se je za Terme Lendava zanimalo več ponudnikov, izbrali pa so tistega, ki je ponudil največ. Po naših informacijah naj bi tako Terme Lendavakupilo madžarsko podjetje, ki je v stoodstotni lasti madžarske države. Smo pa izvedeli še, da naj bi se gospodarski minister zdaj trudil prodajo lendavskih term ustaviti.