vestnik

Po trinajstih letih do prostorskega načrta

Damjana Nemeš, 15. 1. 2021
Damjana Nemeš
Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji potrdili temeljni prostorski akt občine. Foto Damjana Nemeš
Aktualno

Svetniki Občine Gornji Petrovci so na zadnji seji potrdili temeljni prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt (OPN).

»Gre za velik dogodek za vašo občino, saj boste po dolgih letih končno lahko sprejeli prostorski akt občine. Naj samo povem, da je načrt pripravljala že četrta ekipa,« je na seji dejala Barbara Babič iz soboške družbe za načrtovanje in inženiring ZEU. Pojasnila je, da je postopek priprave akta trajal kar trinajst let zaradi številnih preprek, s katerimi so se medtem srečevali. Gornjepetrovska občina se je izdelave strokovnih podlag za strategijo in razvoj občine lotila že leta 2006, vendar je bil naslednje leto sprejet nov zakon o prostorskem načrtovanju, takrat pa je tudi stekel postopek izdelave novega prostorskega akta.
Med občani so opravili anketo in februarja 2009 je bil pripravljen prvi osnutek OPN ter obenem izdelano okoljsko poročilo. Med prvo javno razgrnitvijo OPN in poročila so prejeli 257 predlogov občanov in javnosti za spremembe. »Okoljsko poročilo, v katero smo vnesli vse te spremembe, je bilo potem potrjeno šele leta 2013. Isto leto je potekala druga razgrnitev, med katero je prispelo 453 novih pripomb,« je povzela Babičeva. Junija in julija lani se je odvila še tretja javna razgrnitev, med katero predlogov za spremembe niso prejeli.
Svetniki so OPN soglasno sprejeli, v razpravi pa se seznanili tudi s podatkom, da je občini z načrtom uspelo pridobiti 50 hektarjev novih stavbnih zemljišč. Devetsto dvajset hektarjev stavbnih zemljišč pa so spremenili v kmetijska.

Vreča brez dna 
Občinski svetniki so v drugi obravnavi razpravljali tudi o investicijskem programu (IP) za obnovo vaško-gasilskega doma (VGD) Ženavlje. Lani so na korespondenčni seji potrdili zvišanje sredstev za obnovo s predvidenih 390 tisoč evrov na 490 tisoč evrov. Del svetnikov je spremembi takrat nasprotoval.
Predlagani IP za obnovo VGD Ženavlje je bil tudi tokrat potrjen – za naložbo je zdaj predvidenih skoraj 700 tisoč evrov. Predlog je spet sprožil burno razpravo istih svetnikov, spraševali so se o racionalnosti in upravičenosti obnove ženaveljskega vaško-gasilskega doma. Prepričani so, da postaja objekt v Ženavljah vreča brez dna in da bi bilo ob tolikšnem znesku pametneje razmišljati o novogradnji kot pa o sanaciji. Župana Franca Šlihthubra so še vprašali, ali je za obnovo izdano gradbeno dovoljenje. »Gradbeno dovoljenje za VGD Ženavlje in njegovo okolico je bilo pridobljeno, objekt je tako legaliziran,« je svetnikom odgovoril župan.

Branko Žunec
»Gradbeno dovoljenje za VGD Ženavlje in njegovo okolico je bilo pridobljeno, objekt je tako legaliziran,« je svetnikom odgovoril župan.
Kaj zdaj berejo drugi