vestnik

V Ljutomeru podpisali pogodbe z izvajalci del za rekonstrukcijo mestnih ulic in javnih poti

D. N., 17. 7. 2020
Damjana Nemeš
Za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru bo poskrbelo Komunalno podjetje Ormož.
Aktualno

V županatu Mestne hiše v Ljutomeru je županja Olga Karba danes podpisala pogodbe z izvajalci del za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v mestnih ulicah ter rekonstrukcijo javnih poti v krajevni skupnosti Železne dveri za prvo fazo.

Rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v Vrtni in Volkmerjevi ulici v Ljutomeru bo izvajalo Komunalno podjetje Ormož v vrednosti nekaj več kot 334 tisoč evrov, zato je z direktorico podjetja Paulo Majcen bila podpisana tudi pogodba. Rok dokončanja del, v katerih je predvidena rekonstrukcija kanalizacije v obeh ulicah v skupni dolžini 395 ter rekonstrukcija vodovoda v dolžini 340 metrov, je predviden do konca novembra letos. Po končanju rekonstrukcije kanalizacije in vodovoda bo občina pristopila še k rekonstrukciji ceste, ureditvi javne razsvetljave ter odvodnjavanja. 

ljutomer, podpis-pogodbe, komunalna-infrastruktura, letno-kopališče, železne-dveri
Damjana Nemeš
Direktorica Komunalnega podjetja Ormož Paula Majcen med podpisom pogodbe.

Podpisana je bila tudi pogodba s Cestnim podjetjem Ptuj, ki bo poskrbelo za rekonstrukcijo javnih poti v Krajevni skupnosti Železne dveri v prvi fazi, in sicer v vrednosti nekaj več kot 432 tisoč evrov. Celoten projekt bo namreč zajemal rekonstrukcijo javnih poti v skupni dolžini 10.680 metrov, razdeljen pa je v tri faze. Letos se bo izvedla prva faza, ki zajema izvedbo geodetskih odmer z nakupom zemljišč, tako se bosta uredili cesti v Gresovščaku in v Slamnjaku v skupni dolžini 3.960 metrov, dela pa naj bi bila dokončana do konca novembra letos. Županja Karba je pogodbo podpisala z direktorjem Cestnega podjetja Ptuj Brankom Veseličem. 

ljutomer, podpis-pogodbe, komunalna-infrastruktura, letno-kopališče, železne-dveri
Damjana Nemeš
Rekonstrukcijo javnih poti v Krajevni skupnost Železne dveri v prvi fazi bo izvedlo Cestno podjetje Ptuj.

Za omenjeno investicijo so že nastali predhodni stroški, in sicer izdelava projektne dokumentacije iz leta 2019. Stroški so znašali nekaj več kot 24 tisoč evrov. Poleg tega bo občina morala za strokovni in finančni nadzor nad investicijo odšteti nekaj več kot 18 tisoč evrov, za koordinacijo varstva pri delu ter za izdelavo varnostnega načrta pa nekaj več kot 1200 evrov.

Za izvedbo omenjene investicije v letošnjem letu je sicer občina pridobila nepovratna sofinancerska sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini nekaj več kot 359 tisoč evrov. 

Predviden je bil tudi podpis pogodb za sanacijo in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru, vendar je bil zaradi opravičene odsotnosti izvajalcev del ta podpis preložen. Sanacija kopališča se bo sicer začela po koncu kopalne sezone, zajemala pa bo kontrolo tesnosti prekrivnega roba, tesnenje spojev med stenskimi elementi, menjavo dotrajanih luči v bazenski školjki, menjavo tesnil in pridobnic na talnih dovodnih šobah, odstranila in zamenjala pa se bo tudi vsa poškodovana čelna keramika, je pojasnila županja.