vestnik

Podpolkovnik Sergej Vogrin pravi, da se v Pomurju počutijo dobrodošle

ABE, 24. 9. 2021
Jure Zauneker
Podpolkovnik Sergej Vogrin je rojen v Rogaški Slatini, a si je dom in družino ustvaril v Gornji Radgoni.
Aktualno

Novi poveljnik vojašnice Murska Sobota zadovoljen s sodelovanjem z okoljem.

Podpolkovnik Slovenske vojske (SV) Sergej Vogrin je častnik z izkušnjami z mednarodnih vojaških misij v Bosni in Hercegovini, Afganistanu, kjer je služboval dvakrat, in Maliju. Kariero je začel v vojaški policiji, šolal se je tudi v Združenih državah Amerike, z julijem pa je postal poveljnik rodovskega bataljona 72. brigade SV in poveljnik vojašnice Murska Sobota. Bataljon je enota 72. brigade SV, ene od dveh brigad SV, ki sta njeni ključni enoti.

Nedavno so v vojašnici zaznamovali dan bataljona, v spomin na 1. september 1992, ko je bil v Murski Soboti prvič postrojen protioklepni divizijon Škorpijoni kot prva enota SV v soboški vojašnici in Pomurju. Divizijon je bil prav tako prva enota SV, ki se je preizkusila na usposabljanju v tujini. Danes je ob protioklepni četi rodovskega bataljona v vojašnici nastanjeno še poveljstvo bataljona, prav zdaj tukaj poteka tudi usposabljanje kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka.

»Že od ustanovitve enot SV v tej vojašnici je značilna močna vpetost in povezanost s civilnim okoljem. To tradicijo nadaljujemo z dobrim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in organizacijami na tem območju prek rednih srečanj, sodelovanj v okviru prireditev ali projektov v podporo lokalnim skupnostim in tudi v podporo promocije SV. Osebno ocenjujem, da je SV v tem okolju zelo dobro sprejeta in ta vez je zelo močna. Močno vez si želimo vzpostaviti tudi z možnostjo prostovoljnega služenja vojaškega roka v tem okolju,« podpolkovnik pove o tem, kako močna in pristna je vez med vojsko in vojašnico ter lokalnim okoljem v regiji.

murska-sobota, vojska, prostovoljci-v-vojski
Jure Zauneker
Slika je simbolična.

Oktobra vojaško tekmovanje

Do sobote v Gornji Radgoni poteka sejem Sobra, na katerem bo tudi SV predstavila svoje enote in opremo, da bi še bolj približala poklic vojaka tukajšnjemu okolju. Vojska se bo na sejmu predstavljala z dinamičnimi prikazi, konec oktobra pa v Pomurju načrtuje še posebno tekmovanje. »Sodelovale bodo naše enote ter enote zavezniških in prijateljskih vojska. Tekmovanje je namenjeno preverjanju fizične in mentalne sposobnosti, znanju osnovnih vojaških veščin preživetja na bojišču, sposobnosti timskega dela in krepitvi bojnega duha v enotah SV,« zanimiv dogodek napoveduje poveljnik bataljona in soboške vojašnice.

Že brez tovrstnega tekmovanja lahko ljudje recimo med rekreacijo v Fazaneriji srečajo vojaško enoto, ki se uri v postopkih premikanja po bojišču. Kako to sprejemajo? »Utrip lokalnih skupnosti težko zaznaš, če se omejiš samo na delo v vojašnici. Ravno z aktivnostmi zunaj vojašnic se vzpostavljajo pristni in neposredni stiki z lokalnimi prebivalstvom. V našem domicilu, kjer delujemo, se počutimo dobro sprejete in dobrodošle. To se najbolje vidi pri izvajanju aktivnosti, kot so športna vadba, pohodi in podobno, kjer nas ljudje ogovorijo, povprašajo, kako smo, nekateri tudi delijo svoje izkušnje iz časov, ko so sami služili vojaški rok,« odgovori častnik SV, rojen v Rogaški Slatini, ki si je dom in družino ustvaril v Gornji Radgoni.

Število vojakov v soboški vojašnici se zaradi pripadnikov drugih enot SV, ki v Pomurju izvajajo aktivnosti in usposabljanja, dnevno spreminja, včasih jih je tu nastanjenih do 300. Projekt gradnje nove vojašnice na območju Bereka je umaknjen in čaka na morebitne boljše čase v prihodnosti. Podpolkovnik Sergej Vogrin ob tem pravi, da znotraj vojašnice redno potekajo projekti vzdrževanja in razvoja vojašnice z namenom zadostiti potrebam nastanitve in delovanja enot v vojašnici, kakor tudi enot, ki prihajajo v vojašnico Murska Sobota na usposabljanja. »Enako velja za vadišče Berek, ki je v neposredni bližini vojašnice. Strelišče in vadišče Mačkovci sta sicer pod upravljanjem enote vojaških vadišč, strelišč in poligonov, a ker leži v našem domicilu, prav tako sodelujemo pri projektih vzdrževanja in razvoja kot povezovalci med SV in lokalnimi skupnostmi,« še pove pripadnik SV.

Jure Zauneker
Podpolkovnik Sergej Vogrin je rojen v Rogaški Slatini, a si je dom in družino ustvaril v Gornji Radgoni.