vestnik

Pomgrad do več kot 150-milijonske koncesije

STA, Vestnik, 7. 5. 2022
Nataša Juhnov
Cestno podjetje Pomgrad bo naslednjih deset let še naprej skrbelo za vzdrževanje državnih cest v Pomurju in tudi na Koroškem.
Aktualno

Vlada je nedavno izbrala ponudnike za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest. Za obdobje 2022-2032 bo država za te potrebe v pretežnem delu države namenila 752,6 milijona evrov. To je letno za 15 odstotkov več kot v obdobju 2015-2021, tako zaradi inflacije kot dodatnih del, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Nove koncesijske pogodbe z izbranimi ponudniki za vzdrževanje in varstvo državnih cest bodo sklenjene za obdobje 10 let, medtem ko so bile v iztekajočem se obdobju sedemletne.

Direkcija RS za infrastrukturo je po zakonu o cestah pristojna in odgovorna za upravljanje in vzdrževanje nekaj več kot 5961 kilometrov državnih cest. Območje države je razdeljeno na devet območij, vlada je nedavno izbrala ponudnike za osem območij.

Za celjsko-savinjsko območje je izbran VOC Celje, za severno Primorsko Kolektor CPG, za Kras, Obalo in Brkine Cestno podjetje Koper, za gorenjsko območje Gorenjska gradbena družba, za osrednjo Slovenijo Gorenjska gradbena družba v partnerstvu s CGP in Kolektorjem CPG, za Štajersko in Koroško Pomgrad - CP v partnerstvu s Cestnim podjetjem Ptuj in VOC Celje, za Pomurje Pomgrad - CP in za jugovzhodno Slovenijo CGP. Deveto koncesijsko območje je Podravje.

Cestno podjetje Pomgrad, ki je imelo koncesijo za navedeni območji (Koroška in Pomurje) že doslej, bo tako za vzdrževanje pomurskih cest v 10-letnem obdobju državi zaračunalo dobrih 58 milijonov evrov z davkom, za Koroško cestno omrežje, kjer je soboška družba oddala ponudbo kot vodilni partner, pa slabih 96 milijonov evrov z davkom.

V soboškem cestnem podjetju sicer trenutno vzdržujejo 660 kilometrov državnih cest. Od tega 445 na koncesijskem območju 7 in 215 kilometrov na koncesijskem območju 6.


Skupna finančna vrednost koncesijskih pogodb z izbranimi ponudniki za osem območij je nekaj več kot 752,6 milijona evrov, to je na leto skoraj 75,3 milijona evrov, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo. V preteklem obdobju, ko so bile pogodbe sklenjene za sedem let, je bila skupna vrednost za osem območij koncesije na leto nekaj več kot 65,4 milijona evrov.


Nominalno povečanje vrednosti koncesije na leto je tako 15-odstotno. A z upoštevanjem valorizacije cen z indeksom, ki ga predpisuje uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, je povečanje vrednosti po pojasnilih direkcije minimalno, nekaj več kot dvoodstotno.

Na direkciji navajajo, da je ta rast posledica predvidenega nekoliko povečanega obsega rednih vzdrževalnih del pri izvajanju zimske službe zaradi višjih zahtev gospodarstva in voznikov, bolj doslednega vzdrževanja vegetacije, na primer pogostejše košnje zaradi zakonsko predpisane obveznosti zatiranja invazivnih rastlin, ter vzdrževanja prometne signalizacije, ki jo bo treba prilagoditi avtomatiziranim sistemom za pomoč voznikom.

Obenem so v nove koncesije vključena tudi določena dela rednega vzdrževanja, ki niso bila zajeta v prejšnji koncesiji. To sta zalivanje reg in razpok ter dobava prometne signalizacije in opreme. Te naloge se je doslej izvajalo na podlagi ločenih javnih razpisov oziroma sklenjenih pogodb z izvajalci.

ceste država infrastruktura koncesija pomgrad---cestno-podjetje