vestnik

Pomurci za čimprejšnjo uvedbo pokrajin

Timotej Milanov, 11. 2. 2019
Nataša Juhnov
Svetu Pomurske razvojne regije predseduje šalovski župan Iztok Fartek (v sredini), razpravo o pokrajinah pa so opravili na pobudo župana občine Dobrovnik Marjana Kardinarja.
Aktualno

Svet Pomurske razvojne regije bo vladi posredoval pobudo - Želijo se srečati s predstavniki ministrstva za javno upravo

Člani sveta Pomurske razvojne regije, ki ga sestavljajo župani vseh pomurskih občin, so na pobudo župana občine Dobrovnik Marjana Kardinarja razpravljali o ustanovitvi pomurske pokrajine, s katero bi po njegovem mnenju med drugim omogočili boljše delovanje regije, predvsem v odnosu do Ljubljane in pri sodelovanju z regijami sosednjih držav. »Ne glede na to, da je ustanovitev pokrajin v pristojnosti države, je potrebno narediti korak naprej,« meni Kardinar. Tudi župan občine Gornja Radgona Stanko Rojko meni, da Slovenija potrebuje regionalizacijo in da je regija prešibka v odnosu do glavnega mesta, pri tem izpostavlja po njegovem mnenju sramotni odnos države do cestne infrastrukture, ki je v nekaterih pomurskih občinah v zelo slabem stanju.

b2f57d34d17a336092bcd8d986fa5db9
Nataša Juhnov
Narodnostni poslanec Ferenc Horvath (v sredini) pozdravlja pobudo, a meni, da so možnosti za ustanovitev pokrajin v tem mandatu majhne.

Župan občine Odranci Ivan Markoja meni, da je pobuda preslabo pripravljena in je bila po njegovem mnenju sprožena na politični podlagi. Sam pravi, da bi se morali pri tovrstnih zadevah najprej vprašati, kaj bodo od tega imeli prebivalci regije, pri tem še pove, da so v preteklosti sprejeli že več omejitev, s katerimi so otežili življenje ljudem v Pomurju, med drugim v okviru vzpostavljanja Nature 2000 in Krajinskega parka Goričko, na območju katerega so po besedah Markoje od časa ustanovitve parka nekatere občine razvojno nazadovale.


Direktor murskosoboške mestne uprave Srečko Đurov pravi, da v Mestni občini Murska Sobota absolutno podpirajo ustanovitev pokrajin, a pri tem, kot dodaja, ni možno spregledati dejstva, da lahko pokrajine ustanovi samo država z zakonom. Zato je sam predlagal, da svet regije sproži pobudo, po kateri naj država čim prej pristopi k ustanovitvi pokrajin. »Če pa na državni ravni ne bo političnega konsenza za njihovo ustanovitev, smo lahko kreativni in državi predlagamo, da kot neke vrste šolski primer z zakonom ustanovi pokrajino na območju Pomurja.«

5b95b93c92bdcd89c82c71af06d5e0bc
Nataša Juhnov

Narodnostni poslanec v državnem zboru Ferenc Horvath pravi, da je v času, odkar je poslanec, še bolj spoznal to, kar je po lastnih besedah vedel že pred tem: »Da je Prekmurje zelo oddaljeno od Ljubljane … Eden od mnogih problemov te države je, da je preveč centralizirana.« Horvath opozarja, da razviti del države dobi tudi veliko več razvojnih sredstev od nerazvitih občin na periferiji, čeprav to ni razvidno iz statističnih podatkov. Pri tem navaja primer lendavske občine, kjer je v preteklosti deloval kot občinski svetnik in podžupan: »Letno smo skoraj tretjino proračuna namenili za socialne transferje. V občinah s podobno velikim proračunom, kjer niso imeli nezaposlenosti, so lahko ta sredstva namenili za razvoj. Gre za 1,5 do 2,5 milijona evrov na letni ravni, če si zamislimo, kaj bi lahko s tem denarjem naredili v desetih letih, dobimo drugo zgodbo.« Horvath sicer pozdravlja pobudo, a meni, da je glede na politično stanje v državnem zboru in dejstvo, da je za sprejetje tovrstnega zakona potrebna dvotretjinska večina, malo verjetno, da bodo v tem mandatu uspeli s pobudo o pokrajinah.

c0f74301f8ae93d023189649b61ee252
Nataša Juhnov

Župani so nato sprejeli sklep, da svet Pomurske razvojne regije daje pobudo državi in podporo k postopku ustanovitve pokrajine v Pomurju ter na celotnem območju države. Sklep še predvideva, da se bodo člani predsedstva Pomurskega razvojne regije in pomurski poslanci na to temo sestali s predstavniki Ministrstva za javno upravo.

Nataša Juhnov
Kaj zdaj berejo drugi