vestnik

Državna pomoč: Pomurju 20 milijonov evrov

Majda Horvat, 9. 2. 2020
Nataša Juhnov
Panvita ekoteh je denar dobila v sklopu državnih pomoči za varstvo okolja in varčevanja z energijo.
Aktualno

Ministrstvo za finance je pred kratkim objavilo 20. poročilo o državnih pomočeh, izplačanih v letih od 2016 do 2018. To razkriva, da so se državne pomoči v letu 2018 povečale tako v absolutnem znesku kot v deležu bruto domačega proizvoda (BDP). Izplačanih je bilo za 481 milijonov evrov pomoči, v pomurski regiji 18 prejemnikov.

Izplačanih je bilo za 481,64 milijona evrov pomoči (12,7 odstotka več kot leta 2017), kar je dober odstotek BDP. Pomurska regija je prejela 20,34 milijona evrov (4,5 odstotka), kar znaša 167 evrov na delovno aktivnega prebivalca. Največ pomoči v letu 2018 so prejela podjetja v osrednjeslovenski regiji, izplačanih jim je bilo 170,16 milijona evrov ali 35,3 odstotka vseh državnih pomoči, vse druge regije so dobile bistveno manj. Manj pomoči kot Pomurje so v absolutnih zneskih prejele goriška, koroška, posavska, obalno-kraška in notranjsko-kraška regija.

Kdo so prejemniki? 


Poročilo zajema tudi poglavja o podeljenih pomočeh po kategorijah, med drugim tudi o regionalnih pomočeh, ki se podeljujejo za razvoj manj razvitih območij. V letu 2018 je bilo za tako imenovane regionalne pomoči izplačanih skupaj 31 milijonov evrov ali skoraj 10 milijonov več kot leto prej. Regionalno pomoč je prejelo 435 podjetij (51 več kot leta 2017). Pet največjih prejemnikov, ki so v letu 2018 prejeli vsaj milijon evrov državnih pomoči, je skupaj prejelo 70 odstotkov vseh izplačanih regionalnih pomoči. Trije od teh so dobili pomoč za tujo neposredno investicijo, in sicer Magna Steyer 9,61 milijona evrov v letu 2018 (skupaj v treh letih 12,61 milijona evrov), Revoz 4,45 milijona evrov (skupaj 11,38), Yaskawa Europe Robotics 2,14 milijona evrov (skupaj 2,83). Podjetje Gorenje gospodinjski aparati je prejelo pomoč Slovenske izvozne in razvojne banke (SID) za tehnološkorazvojne projekte v obliki ugodnega posojila v višini 15 milijonov evrov, pomoč temu podjetju pa je znašala 4,2 milijona evrov. Podjetje Kovis – livarna je prejelo subvencijo po regionalni shemi za naložbe v višini 1,25 milijona evrov, prav tako podjetje Ocean Orchids v višini 1,25 milijona evrov, vendar zadnja pomoč ni zajeta v 20. poročilu in bo upoštevana pri pripravi novega poročila.


Poročilo temelji na podatkih, ki so jih sporočili dajalci državne pomoči, torej ministrstva, občine, javne agencije, skladi in drugi javni organi, njegov namen pa je zagotavljanje preglednosti in transparentnosti ter nadzora nad državnimi pomočmi. Kot vemo, so državne pomoči zaradi vpliva na konkurenco in trgovino po pravilih Evropske unije prepovedane in se lahko dodeljujejo izjemoma.

Prejemniki pomoči v Pomurju
Vestnik.si
Prejemniki državne pomoči v Pomurju.

državna-pomoč pomurje podjetja
Kaj zdaj berejo drugi