vestnik

Pomurske lekarne regijo pahnile v težaven položaj 

Timotej Milanov, 6. 3. 2018
Nataša Juhnov
Pomurske lekarne bodo očitno še nekaj časa predmet polemik v regiji. 
Aktualno

Politika bo ponovno odločala o imenovanju Ivana Zajca za direktorja Pomurskih lekarn – Te so medtem po mnenju sodišča brez zakonitega vodstva – Vodstvo lekarn je pri ljubljanskem Inštitutu za javno upravo naročilo pravno mnenje in ga predstavilo na zadnji seji sveta zavoda

Pomurski politiki so odločili, da je potreben še en krog pogajanj glede prihodnjega vodstva Pomurskih lekarn. Tako bi lahko ocenili trenutno stanje, potem ko so prejšnji teden člani sveta zavoda Pomurskih lekarn, v katerem je največ predstavnikov pomurskih občin, vnovič potrdili Ivana Zajca za direktorja. O Zajcu bo tako moral spet odločati murskosoboški mestni svet, ki Zajca lani kot kandidata ni podprl.
S tem so v večini pomurskih občin prekrižali načrte Sobočanom, ki si prizadevajo za zamenjavo Zajca, saj ta po njihovem mnenju z nespoštovanjem predpisov o javnih naročilih ne zagotavlja zakonitega poslovanja tega javnega zavoda. Če so z odsotnostjo svojih predstavnikov na zadnji seji Sobočanom nekako stopili ob stran v Ljutomeru in Gornji Radgoni, so jih pustili na cedilu Lendavčani, saj so jasno podprli Zajca, ne glede na to, da so še pred kratkim privolili v skupno izjavo za javnost štirih omenjenih občin, v kateri so se zavzeli za zakonito vodstvo in poslovanje lekarn. V mestni občini z županom Aleksandrom Jevškom na čelu so spoznali, da na ta način sprememb v vrhu lekarn ne bo mogoče doseči, zato umirjajo konje in pravijo, da bi lahko nastalo lekarniško zagato rešili z dogovorom o novem odloku o ustanovitvi lekarn.

Razprava o potrebni večini

Tudi Boštjan Brezovnik, profesor na mariborski pravni fakulteti in direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo, ki je za občino pripravil predlog novega odloka, meni, da bi bilo sprejetje odloka ena izmed rešitev za nastalo zagato. Predlog odloka je po njegovih besedah napisan v skladu z novim zakonom o lekarniški dejavnosti, hkrati z njim bi sprejeli tudi akt o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Pomurskih lekarn, kjer bi sedeli župani občin ustanoviteljic in v katerem bi med drugim v prihodnje odločali tudi o imenovanju direktorja zavoda. Trenutno še vedno med občinami poteka pregovarjanje o natančni vsebini odloka, predvsem glede potrebne večine za imenovanje direktorja. Med pomembnejšimi zadevami, ki jih bo urejal novi odlok, bo tudi vprašanje lastništva nepremičnin Pomurskih lekarn, in sicer naj bi te postale last občin, na območju katerih so, zavod pa bi jih samo upravljal. Nove poslovalnice, ki so bile zgrajene s sredstvi lekarn, kakršna je recimo nova lekarna v Lendavi, bi postale last vseh občin v skladu z njihovim ustanoviteljskim deležem, ki bi se določil na podlagi števila prebivalcev. Prav tako bi bilo v nov odlok vključenih 25 pomurskih občin, med katerimi so tudi tiste, ki so nastale po letu 1996, ko je bil sprejet sedaj veljavni odlok. Samo v občinah Rogašovci in Gornji Petrovci doslej niso izkazali interesa, da bi bili med ustanoviteljicami lekarn. Ker bi odlok morali podpreti v občinskih svetih vseh občin ustanoviteljic, je malo verjetno, da bo do tega dejansko prišlo še v tem mandatu.

Sodišče odločilo, lekarne naročile mnenje

Brezovnik pojasnjuje, da je odločitev višjega sodišča dokončna in pravnomočna, jo pa lahko vodstvo lekarn izpodbija na vrhovnem sodišču, če bi imel direktor za to ustrezno legitimacijo. »Sodišče je odločilo, da zavod nima poslovne sposobnosti, s tem je nastala izrazita zagata, saj je onemogočeno poslovanje zavoda, kar ni nikomur v korist. Vpletene strani bi morale najti rešitev, ki bi zadostila javnemu interesu.«
Več v novem Vestniku.
Nataša Juhnov
Glavni očitek Ivanu Zajcu je domnevno nespoštovanje predpisov o javnih naročilih.