vestnik

Pomurski regijski svet: Brez pokrajin izgubljamo pomemben razvojni inštrument

Vestnik, 8. 1. 2019
Občina Razkrižje
Aktualno

Župani pomurskega regijskega sveta so se srečali na konstitutivni seji, kjer je bilo govora o arbitraži, infrastrukturi, predstavili pa so tudi delo Združenja občin Slovenije (ZOS) in izpostavili pomen decentralizacije in aktivnega sodelovanja z državo. Prav tako so člani pomurskega regijskega sveta imenovali dva predstavnika v predsedstvo ZOS.

Po tem, ko je razkriški župan Stanko Ivanušič pozdravil navzoče in nekaj besed namenil minulim občinskim projektom, je predstavil posledice arbitražnega sodišča. Kako je ta odločitev vplivala na življenja domačinov.

»Združenje občin Slovenije podpira čim prejšnjo realizacijo zavezo države na področju arbitražne razsodbe - ureditev obmejne cestne infrastrukture,« so zapisali v občini Razkrižje.

Generalna sekretarka Združenja občin Slovenije je predstavila delo združenja in izpostavila pomen ter vizijo samega združenja.

»Predvsem o zavezi iz dogovora o višini povprečnine,« so zapisali in pozvali pristojne službe in vlado k racionalnemu sprejemanju zakonodaje, »ki vpliva na delo občin oziroma naj naložene naloge finančno ovrednoti in jih vključi v izračune za višino povprečnine za prihodnja leta.«


Ustanavljanje pokrajin

V razpravi so se člani regijskega sveta zavzeli za konstruktivno sodelovanje z vlado. Prav tako pa tudi za aktivno ecentralizacijo države, ki bo pripomogla k skladnejšemu razvoju Slovenije. Člani so tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija po njihovem mnenju izgublja pomemben razvojni inštrument.

5649edd163db074696d55c8a0065cd49
Občina Razkrižje

Spregovorili so še o sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave in pozvali vlado, da jo vrne v obravnavo občinam in njihovim združenjem, po uskladitvi pa jo obravnava in sprejme državni zbor.

b762cc5356c93ce386ff2f38f3ea7fb4
Občina Razkrižje

Zavzeli so se še za spremembo določil Zakona o financiranju občin, ki zdaj dopuščajo vladi, da sprejme višino povprečnine brez dogovora z občinami. Spremembe naj gredo tudi v smeri priporočil Sveta Evrope.


»Odkar funkcija župana in poslanca nista združljivi, so videti posledice tudi pri pripravi različnih razpisov in projektov, zato se združenje zavzema za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov,« ocenjujejo sodelujoči.


65eaa8e9f4f459c4facc70fb84cf6e97
Občina Razkrižje

Združenje občin Slovenije je še predlagalo, da se z zakonom vključi vse predstavnike lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov Evropske unije o finančni perspektivi

f3a54bcbee12365f2a3fcb575d7f8a15
Občina Razkrižje

Občina Razkrižje
Zavzeli so se tudi za aktivno vlogo združenja pri ustanavljanju pokrajin, saj Slovenija po njihovem mnenju izgublja pomemben razvojni inštrument.