vestnik

Pomursko gospodarstvo lani z dobičkom

Majda Horvat, 26. 5. 2022
Majda Horvat
Robert Grah, direktor PGZ, Andreja Ružič, vodja izpostave AJPES, in Saša Ferletič, strokovna sodelavka
Aktualno

Lani podjetja ustvarila več kot tri milijarde evrov prihodkov, kar je prelomnica v razvoju. Ustvarila so 118 milijonov evrov dobička, ki ga bodo lahko namenila za naložbe, povečala število zaposlenih in v povprečju izplačala višje plače.

Pomursko gospodarstvo je kot celota lani poslovalo zelo uspešno. Po zbirnih podatkih, ki jih je za regijo analizirala murskosoboška izpostava AJPES, je to doseglo tri pomembne mejnike. Prihodki so presegli tri milijarde evrov, neto čisti dobiček je znašal 118 milijonov evrov in je bil višji za 36 odstotkov, neto dodana vrednost je znašala 726 milijonov evrov in se je zvišala za 14 odstotkov.

Prav tako so podjetja zaposlovala 606 delavcev več kot leto prej, oziroma skupaj konec lanskega leta 17.043. Za 120 evrov je bila višja tudi mesečna plača zaposlenega.

ajpes, dobiček
Ajpes
Gospodarske družbe

Ker zaradi vpliva epidemije koronavirusa primerjava ključnih podatkov o lanskem poslovanju z letom prej ni pravi pokazatelj stanja, je Robert Grah, direktor PGZ Murska Sobota, potegnil vzporednico z letom 2019 in ob tem zadovoljno ugotovil, da so se razmere stabilizirale, trendi pa kažejo na stabilno rast. »V primerjavi z letom 2019 so se lanski prihodki povečali za 10 odstotkov, neto dodana vrednost za 16 in neto čisti dobiček za  skoraj 20 odstotkov.« Prav tako se je povečalo število zaposlenih, kakor tudi višina bruto plača.

Pomursko gospodarstvo torej na letni ravni dosega od 10 do 20 odstotno rast po posameznik kazalnikih, kar je njegova organska rast oziroma raven, ki jo  regija zmore.

ajpes, dobiček
Ajpes
Gibanje neto čistega dobička.

Ob pregledu lanskih podatkov o poslovanju je pomembno tudi izpostaviti, da se je število zaposlenih v družbah z negativnim poslovnim izidom pomembno zmanjšuje in jih je zdaj samo še 1513. Nekoč je bilo  takih delovnim mest bilo blizu deset tisoč.

Prav tako je treba podatke o pomurskem gospodarstvo brati upoštevaje dejstvo, da v njih niso zajete podatki o poslovanju treh pomembnih gospodarskih družbe, ki imajo v regiji svoje proizvodne enote oziroma turistične zmogljivosti, poslovni sedež pa drugje, to pa so Sava, Krka in Lek.  Ima pa na podatke o poslovanju pomemben vpliv  družba MOL Slovenija. 

ajpes, dobiček
Ajpes
Razvojna mreža pomurskih družb v letu 2021

Ob  spodbudni sliki poslovanja pomurskega gospodarstva v lanskem letu pa primerjava s slovenskim povprečjem vendar kaže na to, da so bile rasti slovenskega gospodarstva še višje. Prihodki na zaposlenega so v Pomurju lani znašali 180 tisoč evrov in so zrasli za 12 odstotkov, v Sloveniji 230 tisoč evrov in so bili tu višji za 20 odstotkov. Po tem kazalniku je pomurska regija zdrsnila iz sedmega na deveto mesto med regijami. Za njo ostajajo Koroška, Podravska in Zasavska regija. Je pa Pomurje napredovalo za eno mesto po višini povprečne plače. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu v Pomurju je bila lani 1719 evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Enako je zrasla tudi povprečna slovenska plača, s tem da ta znaša 1901 evro.