vestnik

Pomursko gospodarstvo uspešno tudi lani

Majda Horvat, 30. 6. 2020
Profimedia
Samostojni podjetniki so leta 2019 dosegli rekordno dodano vrednost na zaposlenega in nosilca dejavnosti v zadnjih petih letih.
Aktualno

Po rekordnem letu 2018, lani umirjena rast. Dobra podjetja ustvarila manj dobička, slaba razpolovila izgubo. Zelo dobro poslovanje samostojnih podjetnikov.

Po izjemno uspešnem poslovanju v letu 2018 pomurskemu gospodarstvu tudi v letu 2019 ni povsem pošla sapa. Rast se je sicer nekoliko umirila, toda trend uspešnega poslovanja se je nadaljeval tudi lani. To prikazujejo podatki, ki jih je na osnovi oddanih poslovnih poročil zbrala in analizirala murskosoboška izpostava Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Gospodarske družbe so lani ustvarile dobrih 2,8 milijarde evrov prihodkov, kar je tri odstotke več kot leta 2018. Prav tako so za tri odstotke porasli odhodki in so znašali 2,7 milijarde evrov. Kljub rasti prihodkov in odhodkov je bil končni izid poslovanja slabši kot lani. Po najvišji rasti neto dobička med vsemu statističnimi regijami v letu 2018, je bil ta lani manjši od predhodnega leta za dve odstotni točki. Znašal je dobrih 99 milijonov evrov. (Neto čisti dobiček predstavlja razliko med višino čistega dobička in čisto izgubo.)

Ob tem je potrebno poudariti, da podatki o poslovanju pomurskih družb ne zajemajo poslovanja treh pomembnih podjetij v regiji, in sicer Save Turizem, Leka in Krke.

terme-3000, turizem, počitnice, oddih, zdravilišče
Nataša Juhnov
Podatki o poslovanju pomurskih družb ne zajemajo poslovanja treh pomembnih podjetij v regiji, in sicer Save Turizem, Leka in Krke.

Kaj je razlog za nižji neto čisti dobiček?

S čistim dobičkom je lani poslovalo 1.287 gospodarskih družb v regiji, kar sicer predstavlja skoraj 70 odstotkov vseh, vendar pa je bil ta nižji kot leto prej. Znašal je namreč 109,8 milijona evrov. V rdečih številkah je pristalo 489 gospodarskih družb, v katerih je zaposlenih 1.134 delavcev. Skupna čista izguba je znašala 10,9 milijona evrov in je za dobro polovico manjša kot je bila leta 2018. Ti podatki torej kažejo, da so dobra podjetja lani ustvarila manj dobička, slaba pa v primerjavi z letom 2018 za več kot polovico zmanjšala izgubo.  

Na višino čistega dobička so v veliki meri vplivala tudi pospešena vlaganj, pri katerih so se podjetja pomembno naslanjala na lastne finančne vire. (Finančni prihodki so se lani zmanjšali za skoraj 40 odstotkov, podjetja pa se vse bolj zanašajo na lastna sredstva). Ob izgubaših pa je pomembno izpostaviti, da je višina izgube skrb vzbujajoča le pri dveh gospodarskih družbah.

In kako je s plačami? Gospodarske družbe so lani imele 16.884 zaposlenih oziroma 739 več kot leto prej. Povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.532 evrov, kar je 67 evrov več kot leto prej. Na ravni Slovenije je povprečna bruto plača znašala 1.714 evrov in je porasla za 58 evrov.

Zelo uspešno pa je leta 2019 poslovalo tudi 3.733 pomurskih podjetnikov. Ti zaposlujejo 2.667 delavcev, kar je 77 več kot leto prej. Ustvarili so 259 milijonov evrov prihodkov (za 8 odstotkov več), 84 milijone evrov neto dodane vrednosti (11 odstotkov več) in 19 milijonov neto podjetnikovega dohodka (3 odstotke več).

Necenzurirano prenos
STA
Trend uspešnega poslovanja v pomurskem gospodarstvu se je nadaljeval tudi lani. Fotografija je simbolična.

Pri temeljnih kazalnikih produktivnosti regija še vedno zaostaja za slovenskim povprečjem. Prihodki na zaposlenega so manjši za 16,5 odstotka (to regijo uvršča na šesto mesto med 12 statističnimi regijami v Sloveniji), plače za 10,6 odstotka (11. mesto), neto dodana vrednost na zaposlenega 21,5 odstotka (11. mesto) in čisti poslovni izid na zaposlenega za 34,3 odstotke.

Samostojni podjetniki so leta 2019 dosegli rekordno dodano vrednost na zaposlenega in nosilca dejavnosti v zadnjih petih letih. Ta znaša 16.125 evrov. Po tem kazalniku regija presega republiško raven za 4 odstotke. 

Povprečna plača zaposlenega pri samostojnem podjetniku je znašala 1.133 evrov, kar je 71 evrov več kot leto prej.