vestnik

Poroštvena shema je poleti končno zaživela

Vestnik, 2. 9. 2020
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Konec julija je višina izdanih poroštev za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti znašala 54,9 milijona evrov

Iz državne SID banke so sporočili, da je banka kot pooblaščenka Republike Slovenije julija začela z izvajanjem poroštvenih shem v skladu z določili aprila sprejetih zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije. Banke poroštvo za odloge kreditnih obveznosti, ki je določeno skladno z zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, prejmejo avtomatsko po zakonu od sklenitve aneksa h kreditni pogodbi ali v primeru sklenitve nove kreditne pogodbe. Skupni znesek izdanih poroštev države za odloge kreditnih obveznosti znaša 200 milijonov evrov. Konec julija je znašala višina izdanih poroštev iz tega naslova 54,9 milijona evrov. SID Banka je bila pooblaščena tudi za izvajanje poroštvene sheme za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije. Poslovne banke pridobijo poroštvo države s samo sklenitvijo kreditne pogodbe, ki izpolnjuje vse pogoje, kot jih določata pristojna zakon in uredba. Višina poroštvene sheme je dve milijardi evrov. Konec avgusta je vsota glavnic sklenjenih kreditov, za katere velja poroštvena shema, znašala 16,9 milijona evrov, vsota glavnic odobrenih kreditov pa 4,1 milijona evrov.