vestnik

(Poslanica superintendenta Daniela Grabarja) Zmaga vere in upanja

Daniel Grabar, superintendent EBC, 4. 4. 2021
Majda Horvat
Superintendent EBC Daniel Grabar
Aktualno

Spremljevalce dogodkov prve velike noči je presenetila silovitost zmagovanja zla na velikonočni petek. Izgubljene iluzije mnogih so s trpkostjo odganjale svetlo misel. Šele mogočna vest velikonočne nedelje o vstajenju in praznem grobu je vsemu trpljenju in bridkosti dala smisel: zmagala je ljubezen, božanska moč je človeštvu odprla pot vere in upanja.

Sodoben čas nas v primežu širjenja bolezni ob občutku nemoči pušča negotove in zaskrbljene. Nagovarja nas in vabi, da se s svojimi prepričanji, pomisleki in zahtevami ugoditve lastni sebičnosti vrnemo k velikonočnemu sporočilu: Grob je prazen. Jezus živi! Smrt je premagana, moč zla zlomljena, zmagala je ljubezen!

Ljubezen, ki vabi človeka k odgovoru vere. Kajti poglobitev osebne vere zagotavlja doživetje izkušnje svetopisemskega pisca: »Toda v teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.« Odgovorov na vsa vprašanja ne bomo našli. Najdimo pa zagotovilo v notranjem miru s korakom vere, trdnejše in doživete. Po veri je vsakemu zagotovljeno svetopisemsko izkustvo: »Hvala Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu na temelju svetopisemske resnice – in zmaga, ki premaga svet, je naša vera.«

Naj bo letošnje velikonočno praznovanje nova izkušnja približevanja Bogu, z razmislekom o njegovi žrtvi, njegovi ljubezni. Velikonočno oznanilo praznega groba v vsa pričakovanja prinaša upanje zmage, upanje, ki se uresničuje po veri v Jezusa Kristusa.

Velikonočni blagoslov naj vam bo zagotovljen v jačanju vaše osebne vere in doživljanju zmage njegove moči v vsakem novem dnevu.