vestnik

Poslanica superintendenta Evangelijske binkoštne Cerkve: Božično sporočilo ljubezni proti prestrašenosti v nas

Pastor Prim. Daniel Grabar, Superintendent Evangelijske binkoštne Cerkve, 25. 12. 2021
Jure Zauneker
Sprehod po mestu.
Aktualno

Sodobnost praznovanja božičnih praznikov z vso mrzličnostjo potrošništva, okrašenih ulic in domov, iskanja pravega praznovanja – trenutno najbolj v vpetosti epidemiološkega dogajanja – nas tokrat mora povleči v razmislek o izvoru praznovanja božiča.

Celotno dogajanje ob nenavadnem rojstvu tam daleč v preteklosti je le preprost okvir, ki v naša doživljanja prenaša svetopisemsko sporočilo: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje

Dejanje ljubezni je v našem sodobnem dojemanju in pojmovanju zakonitosti ljubezni težko razumljivo. Zazrti v svoja lastna pričakovanja, lastne zahteve po uresničitvi zamišljenega ne dojamemo ljubezni kot žrtve za drugega. Misel, da je vsemogočni Bog za nas ljudi žrtvoval najdražje, nam postaja tuja, pa vendarle ostaja osnova božičnega sporočila. Ljubezen je bila izkazana, podarjena in pričakuje odziv ljubezni. Ljubezni, ki se porodi po veri, veri v odrešenjskost ponujene božje ljubezni.

Tempo sodobnosti z modernimi zahtevami časa nam onemogoča razmislek o tej ljubezni, nas ropa možnosti, da bi ljubezen in vera ostajali del naših odnosov in sestavina naše družbe. Ugotovitev, da je pandemija na novo razkrila predhodno obstoječe delitve, neenakosti in ranljivosti, nas mora voditi v razmislek o poteh, ki jih posamezniki izbiramo, da naša družba postaja vse bolj polarizirana, razdvojena in vse manj sposobna poenotenja pravih prizadevanj. Ko s ponosom spremljamo prispevek evropskih kultur razmahu znanosti in širjenju pravih vrednot, nas stiska časa sili v ugotovitev, da se v sedanjosti odmikamo od dosežkov in v neki sivini posameznikov, porinjenih v prestrašenost in sebičnost, pozabljamo na svoja temeljna izhodišča, ki jim je prav krščanska misel in vera dajala pravi zagon, smelost in uresničljivost.

Prvi božični poziv k radosti in veselju je oznanjal podarjeno ljubezen. Podajal je pravo pot sporočilu Svetega pisma: »Kjer je ljubezen, tam ni strahu; popolna ljubezen namreč prežene vsak strah.« Vzpostavimo ta odnos pristne in resnične ljubezni. Prvi korak je sprejetje podarjenega z vero ob spoznanju nemoči lastne samozadostnosti in zaverovanosti vase. Tudi v kočljivosti sedanjosti naj v ugotovitev, da se virus lahko bohoti, ker so revščina, diskriminacija ter uničevanje naravnega okolja in človekovih pravic ustvarili krhke družbe, prodre lastna odločitev za gradnjo na drugačnih temeljih. Ko bosta osnova vere v Boga in sprejetje njegovega daru ponovno vzpostavila odnos ljubezni med Bogom in človekom, se bo pot vzpostavljanja drugačnih vrednot znova zarisala v naše odločitve.

Veselje božičnega praznovanja naj se v vaših mislih, vaših srcih, vaših domovih in v vaši okolici razvname po poti vere in ljubezni. Negativnost družbenih omrežij zamenjajmo s širjenjem vrednot, ki človeka resnično spremenijo, namesto teorij zarot, nezaupanja znanosti in misli, ki nas razdvajajo, dovolimo božičnemu sporočilu prinesti mir, spravo in spokojnost. Da nas posebno doživetje božične ljubezni varno popelje v smelost novih odločitev za prihajajoče leto.

Blagoslov Boga naj bo z vami, mirno praznovanje božiča, srečno, zdravo in uspešno leto 2022!