vestnik

Lendavski grad je po potresu v Petrinji še varen za obiskovalce, čeprav je na poslopju škode za 850 tisoč evrov

Jože Gabor, 4. 2. 2021
Nataša Juhnov
Grad Lendava
Aktualno

Cenilec je na grajskem poslopju ugotovil škodo v višini 850 tisoč evrov, na mestni hiši pa za 50 tisoč evrov. Lendavska občina je tako med pomurskimi občinami utrpela največ škode zaradi decembrskega potresa na območju Petrinje.

Ob decembrskem rušilnem potresu s središčem v Petrinji na Hrvaškem je tudi na zgradbah v pokrajini ob Muri nastalo kar nekaj poškodb. Najbolj vidne so na lendavskem gradu. Nekaj razpok je še iz marca, ko je bil potres na območju Zagreba. Te razpoke so se ob zadnjem potresu še poglobile in razširile, veliko pa jih je nastalo na novo. Vidne so tudi v notranjosti, v razstavnih prostorih, kjer so razstavljena umetniška dela in muzejski predmeti, deloma je odpadel tudi omet. Najdaljša razpoka na zunanjosti zgradbe sega od pritličja do podstrešja.

potres, lendava, grad
Jože Gabor
Posledice potresa z epicentrom v Petrinji na lendavskem gradu.

Dubravko Baumgartner: »Kmalu po koncu tresenja tal smo ugotovili, da je po decembrskem potresu precej več razpok, kot jih je bilo po marčevskem.«

Razpoke, ki so nastale marca v notranjosti zgradbe, so lani sanirali, na zunanjem delu gradu pa tega niso naredili, je povedal direktor Galerije - Muzeja Lendava Dubravko Baumgartner. »Potres z epicentrom v Petrinji smo zaposleni v prostorih gradu močno čutili in smo stekli ven. Kmalu po koncu tresenja tal smo ugotovili, da je po decembrskem potresu precej več razpok, kot jih je bilo po marčevskem. Veliko novih je tudi ob oknih. Škodo na zgradbi so že v naslednjih dneh ocenili strokovnjaki. Ugotovili so, da je grad varen za obiskovalce in zaposlene, ki imamo prostore v gradu.« Natančnejše meritve bodo v prihodnje opravili še geofiziki, saj je vzrok za poškodbe na gradu najbrž v njegovih temeljih.

potres, lendava, grad
Jože Gabor
Razpoke, ki so nastale na lendavskem gradu ob marčevskem potresu, so se ob decembrskem še poglobile in razširile.

Razpoke na sinagogi in mrliških vežicah

V preteklosti so naredili statične ojačitve na južni strani gradu, na severni pa tega še niso naredili, dodaja Baumgartner. »Okrog gradu je bilo nekoč obzidje, ki je gotovo zagotavljalo, da ni bilo takšnega drsenja zemlje, kot je danes. Obzidje je bilo do konca druge svetovne vojne, potem pa so precej zidakov odstranili in jih namenili za gradnjo hiš. Ostanke obzidja je že dodobra načel zob časa, saj odpada opeka. V preteklosti so že načrtovali statične ojačitve z betonskimi stebri v zemlji tudi na severnem pobočju ob gradu, vendar tega niso uresničili.« Pred dvema desetletjema so sicer betonske stebre vstavili v jugovzhodnem delu gradu, saj so ugotovili, da se je ta del gradu ugrezal, grad pa bi bilo treba stabilizirati tudi na severni strani. Razpoke so nastale tudi na lendavski sinagogi, kjer prav tako organizira razstave Galerija - Muzej Lendava. Od ponedeljka so po omilitvi ukrepov razstave na gradu in v sinagogi spet na ogled.

potres, lendava, grad
Jože Gabor
Natančnejše meritve bodo v prihodnje naredili še geofiziki, saj je glavni vzrok za poškodbe na gradu najbrž v njegovih temeljih.

Po potresu je Občina Lendava pozvala vse direktorje javnih zavodov, predsednike krajevnih skupnosti in druge, da poročajo o morebitnih poškodbah na stavbah. Občinska uprava je angažirala statike in cenilce, ki so ocenili škodo. Na podlagi ugotovitev so tudi sprejeli sklep, da so stavbe varne za obiskovalce, je povedal župan Janez Magyar. »Ko smo izvedeli za poškodbe na lendavskem gradu, smo nemudoma poslali statika Tomija Vajdo, da oceni statično varnost zgradbe gradu. Ugotovili smo, da so poškodbe tudi na zgradbi občine in še drugih zgradbah, ki so v lasti občine. Cenilec je na zgradbi gradu ugotovil škodo v vrednosti 850 tisoč evrov, na mestni hiši pa je škode za 50 tisoč evrov. Poškodbe so še na mrliški vežici v Gaberju in Kotu, na vaškem domu v Petišovcih in Kotu, poškodovana je tudi zgradba, v kateri so prostori TIC Lendava. Poškodbe so še na DOŠ Gaberje, vrtcu v Tomšičevi ulici v Lendavi in DOŠ II Lendava.«
Lendavska občina je tako med pomurskimi občinami utrpela največ škode zaradi decembrskega potresa na območju Petrinje.

Občine že prijavile škodo

Uprava za zaščito in reševanje je regijske izpostave na območjih, kjer so imeli gmotno škodo ob potresu, pozvala, naj zberejo podatke in ocene poškodb na stavbah, ki so nastale ob tresenju tal. Ob regijski izpostavi Murska Sobota so to še izpostave Brežice, Celje, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Poveljnik civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš je povedal, da zbirajo prijave poškodb na zgradbah po potresu na območju njihove izpostave. »Dobili smo že precej prijav, tako za zgradbe, ki so v lastništvu občin, kakor tudi prijave posameznikov. Za poškodovane zgradbe bodo lastniki dobili sklep o oceni škode. Doslej so prijave o poškodovanih zgradbah poslale občine Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava, Razkrižje, Črenšovci, Velika Polana in Sveti Jurij ob Ščavnici.«