vestnik

Podjetje Reflex povečalo obseg poslovanja in dobiček

Majda Horvat, 1. 2. 2021
Nataša Juhnov
Reflex bo letos odplačal skupaj milijon evrov obveznosti, s tem da že zdaj tekoče poravnava vse obveznosti do bank, zaposlenih in dobaviteljev. fotografija nataša juhnov
Aktualno

Gornjeradgonsko podjetje Reflex je kljub posledicam epidemije lansko poslovno leto uspešno končalo. Uspešno so reševali težave, zdaj pa prodirajo na nove trge, v Veliko Britanijo, Norveško in Švedsko, zato potrebujejo več storitvenih garancij.

Z reševanjem težav zaradi odsotnosti obolelih delavcev in tistih, ki so bili v stiku z okuženimi, so resda nastali dodatni stroški, a v primerjavi z letom prej so v Reflexu pomembno izboljšali obseg poslovanja, povečali prihodek EBITDA in dobiček podjetja.
Zaradi dobrega poslovanja v zadnjih dveh letih je podjetje Reflex tudi predčasno končalo pogodbeno razmerje z Novo ljubljansko banko po pogodbi o finančnem prestrukturiranju (MRA), še sporočajo iz vodstva družbe. »Z lastniki smo se odločili, da bo naše poslovanje v nadaljevanju spremljala Nova kreditna banka Maribor (NKBM). Naši lastniki so v ta namen banki tudi zastavili svoj poslovni delež v podjetju,« spremembe, ki jih razkriva zadnji vpis v sodni register, pojasnjuje vodstvo družbe, na čelu katere je še vedno Igor Kržan.

8ca53312cffab1734365fcda16e1b1a4
Majda Horvat
Podjetje Reflex je lani poslovalo uspešno. Foto Majda Horvat

Ajpes je namreč zadnje dni decembra objavil sklep pristojnega sodišča o vpisu obremenitev pri vseh poslovnih deležih, ki jih ima finančni sklad Alfi v družbi Reflex. Višina obremenitve je 1,7 milijona evrov, kot upnica pa je navedena NKBM.

Kljub napovedanemu krčenju gospodarske rasti v Evropi zaradi epidemije v podjetju Reflex zmanjšanja obsega poslovanja in s tem odpuščanja zaposlenih ne predvidevajo.


To za poslovanje družbe ne prinaša nikakršnih sprememb, poudarjajo v podjetju, so pa s prestopom k banki NKBM povezana nekatera pričakovanja, kot je to, da bodo pridobili več bančnih storitvenih garancij, ki jih nujno potrebujejo za pridobivanje večjih projektov. »Prodiramo na nove trge, Veliko Britanijo, Norveško in Švedsko, kjer se tovrstne garancije zahtevajo, zato bomo lahko še uspešnejši pri prodaji,« poudarjajo v podjetju.
Kljub napovedanemu krčenju gospodarske rasti v Evropi zaradi epidemije v podjetju Reflex zmanjšanja obsega poslovanja in s tem odpuščanja zaposlenih ne predvidevajo. »Tako bo ostalo, dokler bomo lahko z naročili zagotavljali zadovoljiv obseg poslovanja. Če se bodo razmere na trgih spremenile na slabše, pa se bomo morali temu prilagoditi. Tudi na to smo pripravljeni, vendar upamo, da v letošnjem letu to ne bo potrebno,« še sporočajo iz Reflexa.