vestnik

Za življenjske potrebščine na leto povprečno porabimo 19.560 evrov

STA, 8. 10. 2019
Profimedia
Petina gospodinjstev z najvišjimi dohodki je za nakupe življenjskih potrebščin porabila 3,6-krat več kot petina gospodinjstev z najnižjimi dohodki.
Aktualno

Gospodinjstva so za vse izdatke v letu 2018 povprečno porabila 21.360 evrov. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin namenila 19.560 evrov ali 92 odstotkov vseh porabljenih sredstev, torej 1630 evrov na mesec. Ostanek, 1801 evrov, so namenila za druge izdatke, na primer prenove in večja dela, je objavil državni statistični urad.

Gospodinjstva so lani največji del sredstev za življenjske potrebščine porabila za transport (4184 evrov ali 21,4 odstotka), sledili so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2817 evrov ali 14,4 odstotka) in izdatki, povezani s stanovanjem (2736 evrov ali 14 odstotkov). Večje izdatke so namenila še za raznovrstno blago in storitve (2191 evrov ali 11,2 odstotka) ter rekreacijo in kulturo (1776 evrov ali 9,1 odstotka). Za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje so tako porabila polovico celotnega zneska, namenjenega za življenjske potrebščine.

Petina gospodinjstev z najvišjimi dohodki (peti kvintil) je za nakupe življenjskih potrebščin porabila 3,6-krat več kot petina gospodinjstev z najnižjimi dohodki (prvi kvintil). Za gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih sta bili med izdatki za življenjske potrebščine glavni postavki za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje. Za gospodinjstva v preostalih dohodkovnih razredih pa sta bili glavni postavki za transport ter hrano in brezalkoholne pijače.

f173f1bcd7baa843082ad9a10bf0976a
Pixabay
Gospodinjstva so za vse izdatke v letu 2018 povprečno porabila 21.360 evrov.


Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače predstavljali 22 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 45 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine. Za gospodinjstva v najvišjem dohodkovnem razredu pa so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače predstavljali 12 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 22 odstotkov izdatkov za življenjske potrebščine,.

Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2018 štela povprečno 2,5 člana. Enočlanska gospodinjstva so lani za nakupe življenjskih potrebščin porabila 10.094 evrov, dvočlanska 17.312 evrov, tričlanska 24.636 evrov, štiričlanska pa 28.458 evrov. Vrednost izdelkov in pridelkov lastne proizvodnje gospodinjstev, denimo hrane, pijače in drv za ogrevanje, je lani znašala povprečno 37 evrov na mesec. Če ta znesek prištejemo znesku, ki je bil v povprečju porabljen za nakupe življenjskih potrebščin, so gospodinjstva v letu 2018 v povprečju porabila 20.004 evrov ali 1667 evrov na mesec, so še navedli državni statistiki.