vestnik

Praznik v Moravskih Toplicah: Branku Recku velika zahvalna listina 

Jože Gabor, 9. 9. 2018
Jože Gabor
Ob prazniku so podelili priznanja in nagrade.
Aktualno

Občina Moravske Toplice je praznovala v Motvarjevcih. Sporočilo prireditve je, da je medsebojno spoštovanje temelj napredka. 


Občina Moravske Toplice je slovesnost ob 22. občinskem prazniku pripravila v Motvarjevcih, na slavnostni seji pa so podelil občinska priznanja in nagrade. Pred prireditvijo so položil temeljni kamen za izgradnjo garderob pri nogometnem igrišču Športnega društva Motvarjevci.

06427b7e8dc0faff0e959f07aef375df
Jože Gabor
Pred prireditvijo so položil temeljni kamen za izgradnjo garderob pri nogometnem igrišču Športnega društva Motvarjevci.

Veliko zahvalno listino je za delu na področju športa prejel Branko Recek iz Tešanovcev. Nagrado občine je prejela Župnijska Karitas Bogojina, priznanje pa Bojan Šušlek iz Pordašincev za prispevek k razvoju naselja.

b74b8326ba939b941c7e97bb528c2eb3
Jože Gabor
Pred prireditvijo so položil temeljni kamen za izgradnjo garderob pri nogometnem igrišču Športnega društva Motvarjevci.

Podelili so še priznanja zlatim maturantom iz občine. To so Tamara Prelič iz Bogojine, Blaž Klement iz Martjancev, Uroš Podlesek iz Kančevcev in Denis Puhan iz Bogojine. Urejenost krajev v občini so v sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna ocenjevali v treh kategorijah, glede na velikost. Priznanje v kategoriji manjši kraji sta prejela kraja Ratkovci in Kančevci, med srednje velikimi kraji so podelili priznanje za urejenost Lukačevcem, med večjimi kraji pa Filovcem. Kraja Moravske Toplice ne ocenjujejo, saj ga ocenjujejo na državni ravni.

d01c80b26ec0ebbce3c0dcc24cdf1fb4
Jože Gabor
V kulturnem programu so nastopili Otroški pevski zbor Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Otroški pevski zbor Grlice Osnovne šole Fokovci in Folklorna skupina KUD Jozsef Attila Motvarjevci.

Slavnostni govornik na prireditvi, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, je govoril o doseženem v občini in pomenu mladih za razvoj, ob tem pa spomnil, da iz Slovenije odhaja veliko mladih izobražencev, priseljujejo pa se manj izobraženi. Predsednica sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice Zsuzsi Vugrinec je poudarila, da medsebojno spoštovanje pomeni temelj napredka in razvoja na tem dvojezičnem območju. Obiskovalce prireditve in goste pa je nagovoril tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač.

4627c8b4ddd32d4624be33b6460ec51a
Jože Gabor

5011334d8a3b7cdc925eea2341fe9300
Jože Gabor

V kulturnem programu so nastopili Otroški pevski zbor Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Otroški pevski zbor Grlice Osnovne šole Fokovci in Folklorna skupina KUD Jozsef Attila Motvarjevci. Po prireditvi je sledilo druženje ob glasbi ansambla Aktual.

98cda82f389783d14e997d91c492f286
Jože Gabor
V Moravskih Toplicah so obeležili 22. občinski praznik.

Jože Gabor
V kulturnem programu so nastopili Otroški pevski zbor Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, Otroški pevski zbor Grlice Osnovne šole Fokovci in Folklorna skupina KUD Jozsef Attila Motvarjevci.