vestnik

Preiskava direktorico oprala vseh sumov

Andrej Bedek, 22. 1. 2022
Jure Zauneker
Svet zavoda ZD Murska Sobota je o revizijskem poročilu razpravljal že pred končanjem policijske preiskave.
Aktualno

Kriminalisti preverjali domnevno kršenje delovnopravne zakonodaje in predpisov glede javnega naročanja.

»Preiskave ne želimo komentirati. Potrdimo lahko le, da je pokazala, da pri poslovanju Zdravstvenega doma (ZD) Murska Sobota ni bilo kršitev zakonodaje. Anonimne prijave so bile delo posameznikov, ki so zdravstvenemu domu oteževali delo v najbolj zahtevnih časih, ko storitve zavoda potrebuje največ prebivalcev.« Tako se je na konec kriminalistične preiskave, ki jo je oprala sumov storitve kaznivih dejanj, odzvala direktorica murskosoboškega ZD Edith Žižek Sapač.

Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota, je za Vestnik potrdila, da so v sektorju kriminalistične policije PU Murska Sobota v predkazenskem postopku obravnavali omenjeno zdravstveno ustanovo, vendar okrožnemu državnemu tožilstvu poslali poročilo, ker »na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo«.

Preiskavo je sprožila anonimna prijava, v kateri je bilo navedeno, da naj bi Žižek Sapačeva s svojimi odločitvami zdravstveni ustanovi povzročila za najmanj 350 tisoč evrov premoženjske škode. Iz prijave je med drugim izhajalo, da je ZD Murska Sobota domnevno obšel zakonodajo o javnih naročilih, ko je v letih 2018 in 2019 vzpostavljal ambulantno dejavnost v Bakovcih in ko je najel nepremičnine za potrebe patronažne službe v Ciril-Metodovi ulici. Isti zakon so menda obšli tudi pri nakupu devetih službenih vozil v letih 2016, 2017 in 2018, ko je bil vedno izbran isti ponudnik. Največ obtožb v prijavi pa je na Žižek Sapačevo letelo zaradi domnevnih kršitev delovnopravne zakonodaje.

aleksander jevšek
Nataša Juhnov
Župan Jevšek bo razpravo o domnevnih nepravilnostih v murskosoboškem ZD uvrstil na dnevni red seje mestnega sveta takrat, ko se bo končala tudi preiskava pristojnih organov, to je murskosoboške PU.

Opravljena tudi notranja revizija

Poslovanje ZD Murska Sobota je pod drobnogled vzela tudi občina ustanoviteljica, Mestna občina Murska Sobota (MOMS). »Notranja revizija poslovanja javnega zavoda, ki jo je opravila služba za notranjo revizijo, je bila opravljena v septembru in oktobru 2020 kot izredna revizija, ki je bila uvedena tudi na podlagi anonimne prijave zoper nekatera ravnanja javnega zavoda. Končno revizijsko poročilo je bilo izdano 16. novembra 2020. Zdravstveni dom je občini 15. februarja 2021 poslal odzivno poročilo, v katerem je navedel, katere ukrepe je sprejel in izvedel na podlagi ugotovitev notranje revizije,« je v odgovoru na naša vprašanja zapisala Vida Lukač, vodja kabineta Aleksandra Jevška, župana MOMS.

Župan Jevšek bo razpravo o domnevnih nepravilnostih v murskosoboškem ZD uvrstil na dnevni red seje mestnega sveta takrat, ko se bo končala tudi preiskava pristojnih organov, to je murskosoboške PU, je še zapisala Lukačeva. »Uradne informacije o zaključku preiskave še nimamo, hkrati pa pričakujemo ustrezen odziv sveta zavoda.«

zabojnik, koronavirus, zdravstveni-dom-ms
Nataša Juhnov
Direktorico Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač je kriminalistična preiskava oprala sumov storitve kaznivih dejanj med vodenjem te zdravstvene ustanove.

Sveta zavoda ji zaupa

Svet zavoda ZD Murska Sobota je o revizijskem poročilu razpravljal že pred končanjem policijske preiskave.

Po besedah predsednika sveta zavoda Srboljuba Čurčića se je seznanil s poročilom o opravljenem notranjerevizijskem pregledu poslovanja ZD Murska Sobota. »Postopek revidiranja ni potrdil resničnosti navedb o očitani povzročitvi materialno-finančne škode in kršitvah temeljnih pravic delavcev iz anonimne prijave, ki je bila predmet revizije. Priporočila, ki so dana z namenom izboljšanja, naj vodstvo ob nadaljnjem delu smiselno upošteva. Direktorici se daje zaupnica in podpora za delo pri uresničevanju politike poslovanja zavoda, temelječe na sprejetih poslovnih dokumentih.«

Ministrstvo: Občina izvršila svojo nalogo

Ministrstvo za zdravje ni seznanjeno z domnevnimi nepravilnostmi v murskosoboškem zdravstvenem domu. Na naše poizvedovanje so odgovorili, da če se pojavijo sumi nepravilnosti v katerem od slovenskih zdravstvenih domov, običajno zdravstveno ministrstvo prijavo odstopi v reševanje občini ustanoviteljici. »Če je Mestna občina Murska Sobota odredila izredni revizijski postopek, je izvršila svojo nalogo, ki ji je naložena kot ustanoviteljici,« so za naš časopis razložili v službi za odnose z javnostmi ministrstva za zdravje.