vestnik

Prekmursko gradivo bo le dobilo svoje prostore

Rok Šavel, 14. 9. 2021
Rok Šavel
Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista se bo predvidoma začela še letos. Foto Rok Šavel
Aktualno

Enota pokrajinskega arhiva za Prekmurje bo odprta najkasneje leta 2024

Že leta 2016 so takratni direktor Pokrajinskega arhiva Maribor Ivan Fras, tedanji minister za kulturo Anton Peršak in župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek sporočili, da bo zgradba nekdanjega Muralista v Cvetkovi ulici deležna revitalizacije. Soboška občina je svojo obveznost izpolnila in neodplačno na državo prenesla 1200 nepremičnin okrog objekta, zataknilo pa se je, kot po navadi, pri denarju. Da bi zapuščena zgradba lahko hranila okrog 1,7 tekočega kilometra arhivskega gradiva, ki se nanaša na Prekmurje in je od zaprtja enote v Dolini pri Lendavi leta 2013 shranjeno v mariborskih skladiščih, je namreč potrebna precejšnja adaptacija objekta. Vlada bo sedaj projekt uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) in tako zagotovila proračunska sredstva v višini več kot 3,9 milijona evrov, kar je celotna vrednost projekta.

To bo po besedah direktorice Pokrajinskega arhiva Maribor Vesne Gostenčnik pomenilo pomembno prelomnico pri vzpostavitvi arhivske dejavnosti v Prekmurju, saj je ohranjanje zgodovinsko pomembnih dokumentov za regijo izrednega pomena. Gre za arhivsko gradivo javnopravnih oseb, državnih organov, podjetij in gospodarskih združenj ter drugih ustanov. Zadnji prevzemi gradiva z območja Prekmurja zajemajo arhivsko gradivo dveh propadlih pomurskih velikanov, Pomurke in Mure, ter okrožnega sodišča v Murski Soboti. Samo v zadnjih dveh letih je arhiv prevzel okoli 400 arhivskih škatel gradiva, ki je vezano na pomursko regijo, mnogo gradiva pa še čaka pri ustvarjalcih, je za naš časopis pojasnila Gostenčnikova.

Veliko zanimanja za arhivsko gradivo 

Ko bo projekt uvrščen v NRP, bo izdano javno naročilo za izbiro izvajalca del, ta se bodo po besedah direktorice začela v najkrajšem možnem času, še letos. Ob predvideni dinamiki bo tako enota za Prekmurje začela delovati v letu 2023 oziroma najkasneje 2024. »Seveda si želimo čimprejšnje vzpostavitve arhivske dejavnosti na tem območju. Enota za Prekmurje bo, kot do sedaj, pod okriljem Pokrajinskega arhiva Maribor pokrivala upravni enoti Murska Sobota in Lendava, v prihodnosti pa obstaja tudi možnost ustanovitve samostojnega javnega zavoda s sedežem v Murski Soboti,« dodaja Gostenčnikova. Izvedba projekta predvideva tudi tri nove zaposlitve, enega arhivista in dveh arhivskih tehnikov. Prostori nekdanjega Muralista sicer ne samevajo povsem, saj jih za vaje orkestrov uporablja Glasbena šola Murska Sobota, ki pa si bo z začetkom gradbenih del morala najti druge primerne prostore.

Arhivski delavci trenutno enkrat tedensko naročeno arhivsko gradivo pripravijo v čitalnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, porast povpraševanja in obiska uporabnikov v čitalnici knjižnice pa po besedah Gostenčnikove kaže na vedno večje zanimanje raziskovalcev, rodoslovcev in ljubiteljskih zgodovinarjev za uporabo arhivskega gradiva. Z odprtjem nove enote bo tako gradivo pogosteje in hitreje dostopno za raziskovanje, hkrati pa bo zagotovljenega dovolj prostora, da bo arhiv lahko nemoteno prevzemal gradivo vseh javnopravnih oseb, ki trenutno še čakajo na oddajo. V arhivu hranijo okoli 17 tekočih kilometrov arhivskega gradiva, manjši del v enoti za Koroško na Ravnah na Koroškem, večino pa v Mariboru v štirih skladiščih na sedežu arhiva ter v enem najetem skladišču v Melju. Ker je prostorska stiska zelo velika, opravljajo le nujne prevzeme gradiva od ustvarjalcev.

V tej luči si v arhivu tudi že več kot desetletje prizadevajo za novogradnjo arhivske stavbe v Mariboru, vendar do danes ta ideja ni bila realizirana, saj jim ni uspelo pridobiti primernega zemljišča. »Ob podpori ministrstva za kulturo trenutno potekajo razgovori in ogledi primernih zemljišč za gradnjo nove stavbe za izvajanje arhivske dejavnosti v Mariboru, ki bi zagotovila primerne prostore za delovanje arhivske službe, predvsem pa skladiščne kapacitete za hrambo vsega arhivskega gradiva, ki je že v arhivu, in tistega, ki ga bomo v prihodnjih letih še prevzeli,« je še povedala direktorica arhiva za naš časopis.