vestnik

(UGODNOSTI FUNKCIJE) Koliko pomurskih poslancev je dobilo stanovanje in kakšne so najemnine?

Rok Šavel, 6. 8. 2022
Vestnik.si
Za poslansko stanovanje so zaprosili in ga tudi dobili Jožef Horvat, Sara Žibrat, Vera Granfol, Damijan Zrim in Darko Krajnc.
Aktualno

Od 49 službenih stanovanj, s katerimi razpolaga državni zbor, je za stanovanja zaprosilo 24 poslancev. Funkcija pa prinaša še številne druge ugodnosti.

Mandatno-volilna komisija je prejela 24 prošenj za 49 stanovanj, ki so na voljo poslancem državnega zbora in se oddajajo po neprofitni najemniki. Vsem poslancem, ki so za stanovanje zaprosili, so bila ta dodeljena in tako trenutno ni aktivnih vlog za dodelitev, so nam sporočili iz državnega zbora. V državnem zboru stremijo k temu, da so stanovanja čim bolj zasedena. Če med poslanci ni potreb po vseh stanovanjih, se ta lahko oddajo v začasno uporabo uslužbencem Državnega zbora in/ali drugim državnim organom.

Kot je razvidno s seznama, ki so nam ga posredovali iz državnega zbora, so za poslansko stanovanje med drugim zaprosili tudi pomurski poslanci Jožef Horvat (NSi), Damijan Zrim (SD), Sara Žibrat (Gibanje Svoboda), Vera Granfol (Gibanje Svoboda) in Darko Krajnc (Gibanje Svoboda), ki prihaja sicer iz Pomurja, a je bil izvoljen v volilnem okraju Pesnica. Za državno stanovanje tako niso zaprosili Tine Novak (Gibanje Svoboda), Janez Magyar (SDS) in Ferenc Horvath (poslanec madžarske narodne skupnosti).

poslanska stanovanja
Državni zbor
Največ poslancev, ki so zaprosili za stanovanje, je iz poslanske skupine vladajočega Gibanja Svoboda (15 od 24 prosilcev).Katere so ugodnosti poslanske funkcije?


Poslanska funkcija poleg službenega stanovanja z ugodno najemnino, ki je praktično dvakrat nižja od tržne, prinaša tudi številne druge ugodnosti. Pravico imajo tako do mesečnega pavšala, ki je odvisno od oddaljenosti stalnega prebivališča in znaša od 500 do največ 800 evrov, če je njihovo stalno prebivališče oddaljeno več kot 150 kilometrov od državnega zbora. Samo iz tega naslova je državni zbor lani izplačal več kot 642 tisčakov. Ravno tako poslancu, ki je od Ljubljane oddaljen več kot 70 kilometrov, pripada 140,54 evra na mesec kot nadomestilo za ločeno življenje. Tu so še regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, regres za prehrano, ki se usklajuje vsakih šest mesecev z inflacijo in od julija znaša 4,94 evra, 180 evrov na mesec za delovanje poslanske pisarne, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi sredstvi, službeni telefoni, na katerih lahko porabijo do tisoč evrov na leto, vsak poslanec pa lahko na leto porabi še 800 evrov za namen izobraževanja. Poslanci lahko uporabljajo tudi službena vozila, s katerimi razpolaga državni zbor. Gre za štiri protokolarna vozila: dve vozili audi A6 (letnik 2016 in 2018) dve kombinirani vozili Mercedes Benz V (letnik 2016 in 2021) in eno vozilo Renault Laguna (letnik 2008) ter eno vozilo Škoda Superb (letnik 2009).

drzavni zbor pl
Primož Lavre
Poslanska funkcija prinaša številne ugodnosti.

Kakšne pa so plače poslancev? 

Plače poslancev se gibljejo med 3661,25 in 4817,96 evri bruto na mesec ter so razvrščene v pet skupin glede na njihove dolžnosti in funkcije.

- poslanec, prva skupina plačni razred 62 (4.817,96 € brutto),

- poslanec, druga skupina plačni razred 60 (4.454,47 € brutto),

- poslanec, tretja skupina plačni razred 57 (3.960,02 € brutto),

- poslanec, četrta skupina plačni razred 56 (3.807,69 € brutto),

- poslanec, peta skupina plačni razred 55 (3.661,25 € brutto).


1. poslanec 1. skupina:

poslanec, ki je vodja poslanske skupine, ki ima nad 20 poslancev;

2. poslanec 2. skupina:

poslanec, ki je vodja poslanske skupine, ki ima do vključno 20 poslancev; poslanec, ki je predsednik delovnega telesa Državnega zbora;

3. poslanec 3. skupina:

poslanec, ki je namestnik vodje poslanske skupine (poslanska skupina, ki ima nad 20 poslancev, ima dva namestnika; poslanska skupina, ki ima do vključno 20 poslancev, ima enega namestnika);

4. poslanec 4. skupina:

poslanec, ki je podpredsednik delovnega telesa Državnega zbora;

5. poslanec 5. skupina:

ostali poslanci.


Krajnc bo petinsko opravljal še pedagoško delo


Nekateri poslanci ob svojem delu v državnem zboru izkoristijo še možnost, da lahko izjemoma po obvestilu pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora samostojno ali v delovnem razmerju opravljajo dejavnost, vendar največ v obsegu, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega oziroma določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del.

Soglasje mandatno-volilne komisije je tako dobil med drugim tudi Darko Krajnc, ki bo torej do petine delovnega časa opravljal pedagoško delo s področja socialnega varstva v okviru Socialne zbornice Slovenije, Fakultete za socialno delo in Rejniškega društva Slovenije.