vestnik

Preverite, komu smo v Pomurju namenili največ donacij dela dohodnine

I. B., 7. 1. 2022
M. V.
Vlogo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko oddate na finančnem uradu ali prek sistema eDavki. Do en odstotek svoje dohodnine pa lahko razdelite med največ deset organizacij.
Aktualno

Skupno so lani davčni zavezanci namenili slabih 11 milijonov evrov 5554 organizacijam.

Pred koncem koledarskega leta se v različnih oglasih pojavljajo prošnje oziroma pozivi, da del dohodnine namenite za donacije. Davčni zavezanci rezidenti lahko namreč zahtevajo, da se do en odstotek dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje družbeno pomembnih organizacij. Med te prištevamo nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativne sindikate, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

V Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) so na naše poizvedovanje odgovorili, da je v letu 2021 iz tega vira šlo 510.868 donacij. Za primerjavo, v letu 2020 jih je bilo 496.363.

Zavezanci so del dohodnine namenili 5554 različnim upravičencem v skupnem znesku 10.716.366 evrov. V letu prej je bilo število upravičencev enako, znesek pa je bil za okoli pet milijonov evrov manjši.

Furs pojasni, da je taka razlika nastala tudi zato, ker se je do leta 2020 za donacije namenjalo do pol odstotka dohodnine, v letu 2021 pa do en odstotek. Spomnimo, da je bilo to sprejeto v sedmem protikoronskem svežnju zakonov.

denar evri finance
Nataša Juhnov
Skupno so lani davčni zavezanci namenili slabih 11 milijonov evrov 5554 organizacijam.

Vsak davčni zavezanec lahko sredstva razdeli med največ deset organizacij. Vlogo je najlažje oddati elektronsko prek sistema ali mobilne aplikacije eDavki, Furs še opozarja, da jo je možno poslati tudi finančnemu uradu, kjer ima posamezen zavezanec prebivališče, po pošti. Oddana vloga velja za nedoločen čas oziroma do preklica. »Če je posameznik v preteklosti že vložil zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije, mu ga ni treba več vlagati, saj velja tudi za prihodnja leta. Novo vlogo odda le, če to počne prvič ali če želi del dohodnine za donacije nameniti kateremu drugemu upravičencu. V tem primeru Furs upošteva kronološko zadnjo prejeto vlogo,« so nam razložili v Finančni upravi. Prejemnika lahko izberete kadar koli. Del donacij za leto 2020 je bilo nakazanih do 30. septembra 2021, del pa jih bo do 30. januarja. Javno dostopen je že seznam upravičencev do donacij za leto 2021, objavljeni so tudi podatki, katerim organizacijam so bile v preteklih letih namenjene donacije in v kakšni višini.

Glavni vir financiranja

V naši regiji je bilo za leto 2020 največ donacij namenjenih Društvu za zaščito živali Pomurja. Predsednica Terezija Cvetko je dejala, da so ta sredstva njihov glavni vir financiranja, zato so vsem, ki jim na ta način pomagajo, zelo hvaležni. V letu 2020 so iz tega vira prejeli nekaj manj kot 57 tisoč evrov, porabili so jih za kritje stroškov hrane za živali, ozaveščanje in preventivo.

»Največ finančnih sredstev gre za zmanjševanje števila nezaželenih živali. Starejšim ljudem, socialno ogroženim, Romom in drugim, ki sami ne zmorejo kriti stroškov, pomagamo pri sterilizaciji in kastraciji živali. Če je mačk preveč, prihaja do zapuščenih, zavrženih in zanemarjenih živali na dvoriščih, pa tudi do brezdomnih mačk. Rešitev ni, da te zavržene mačke pristanejo v zavetišču, zato največ delamo za preventivo,« je povedala predsednica. 

psi, dom
Društvo za zaščito živali Pomurja
V naši regiji je bilo za leto 2020 največ donacij namenjenih Društvu za zaščito živali Pomurja. Predsednica Terezija Cvetko je dejala, da so ta sredstva njihov glavni vir financiranja.

Člani društva so po njenih besedah na terenu vsak dan, ljudem pa pomagajo pri skrbi za živali tudi drugače. Veliko sredstev namenijo še za nakup hrane za prostoživeče živali, katerih lastniki so umrli ali šli v dom za starejše. »Dom zanje je težko najti, zato se dogovorimo s sosedi, da mačke ostanejo in jim oni nosijo hrano, ki jim jo mi dostavimo.« Za ozaveščenost prebivalstva o živalskih temah pa skrbijo na stojnicah, na katerih lahko zainteresirani tudi podpišejo vlogo za namenitev dela dohodnine.

Prvih deset prejemnikov donacij za leto 2020 v Pomurju
1. Društvo za zaščito živali Pomurja. Število donacij: 2890; znesek: 56.838 evrov
2. ŽNK Pomurje Beltinci. Število donacij: 351; znesek: 7527 evrov
3. Društvo Nogometna šola Mura. Število donacij: 143; znesek: 4741 evrov
4. Karate klub Murska Sobota. Število donacij: 236; znesek: 4431 evrov
5. Sonček - pomursko društvo za cerebralno paralizo. Število donacij: 269; znesek: 3979 evrov
6. Shotokan karate do klub Gornja Radgona. Število donacij: 122; znesek: 3752 evrov
7. PGD Gornja Radgona. Število donacij: 181; znesek: 3446 evrov
8. Društvo varnega zavetja Pomurja. Število donacij: 140; znesek: 3223 evrov
9. Kulturno društvo Orfej Ljutomer. Število donacij: 99; znesek: 3184 evrov
10. Čebelarsko društvo Lendava. Število donacij: 107; znesek: 3079 evrov