vestnik

Pri Gradu spor med gradbenikom in županjo. Bo Rajbar odšel drugam?

Rok Šavel, 13. 5. 2022
Nataša Juhnov
Denis Rajbar poudarja, da se je javno oglasil tudi zato, ker bodo posledice sprejetega občinskega odloka čutili tudi drugi, in pri tem spomni na mlade družine. Te so upravičene do le 50-odstotne oprostitve plačila komunalnega prispevka, pa še to samo za dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta.
Aktualno

Denis Rajbar, direktor Dengrada, občini očita zaviranje razvoja. Županja Cvetka Ficko se sklicuje na stroko in zakonodajo.

Občina Grad je lanskega septembra sprejela odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, s čimer je bila  ustvarjena podlaga za odmero komunalnega prispevka, ki ga prej v občini niso zaračunavali. V skladu s sprejetim odlokom se komunalni prispevek obračuna za objekte, ki se bodo prvič priključevali na cestno, kanalizacijsko ali vodovodno omrežje oziroma se jim bo povečala zmogljivost ali spremenila namembnost. Višina prispevka je odvisna od velikosti parcele in objekta ter od namena objekta. Tu se upošteva tako imenovani faktor namembnosti objekta, ki je različno velik, odvisno, ali gre za stanovanjske, poslovne, trgovske, kmetijske ali industrijske stavbe. Za stanovanjsko rabo je faktor manjši, za poslovno toliko večji.

29 tisoč evrov prispevka 

Prvi, ki ga je Občina Grad udarila po žepu z novim komunalnim prispevkom, je bila domača gradbena družba Dengrad, ki jo vodi Denis Rajbar, znan tudi kot športni direktor murskosoboškega prvoligaša Mure. Rajbar je pred časom od občine odkupil parcelo ob sedežu svojega podjetja v naselju Grad, veliko slabih 2300 kvadratnih metrov, kjer načrtuje sodoben poslovni center. Ta naj bi, kot je povedal za Vestnik.si, zajemal trgovino z gradbenim materialom, skladišče, gostinski lokal, fitnes in pisarniške prostore.

Ker pa je občina za parcelo, ki po besedah Rajbarja ni komunalno urejena, njegovemu podjetju zaračunala 29 tisoč evrov komunalnega prispevka, je sledil oster odziv. Rajbar je na družbenem profilu lastnega podjetja usmeril ostre puščice v smeri županje Cvetke Ficko in občinskih svetnikov, saj ti »v vsej svoji nevednosti sprejemajo odloke, s katerimi prebivalcem neke občine grenijo življenje, zavirajo razvoj in navsezadnje prodajajo meglo – tudi v lepih pomladnih dneh«.

Občinski odlok, na podlagi katerega mu je občina zaračunala komunalni prispevek, je po njegovem mnenju nestrokoven, onemogoča gospodarski in podjetniški razvoj, občino pa spreminja v spalno naselje in narekuje mladim, da si službe poiščejo drugod. Kot je dodatno pojasnil prvi mož graškega podjetja, v katerem si kruh služi več kot 30 ljudi, je samo prvi naletel na posledice problematičnega odloka, a da bodo imeli težave tudi drugi za njim, ki bodo želeli graditi objekte na območju občine in jim bo višina pristojbine zatrla željo po investiranju.

»Kaj boš sploh zaračunaval, če ni nič komunalno urejeno?« se sprašuje Rajbar in dodaja, da ni pločnika, ni kanalizacije in javne razsvetljave, vodovodni priključek pa je urejen na obstoječem objektu. Kot namreč izhaja iz odloka, se komunalni prispevek odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi oziroma mu je omogočena njena uporaba. Rajbar pravi še, da je zaradi zapleta že dobil povabila dveh drugih občin za investiranje na njunih območjih. »Bom pač vlagal v drugih občinah,« sklene razburjeni podjetnik, ki za jesenske lokalne volitve napoveduje podporo ljudem, ki jim bodo podjetniški projekti izziv in ne sredstvo za polnjenje občinskega proračuna.

parcela rajbar
Rok Šavel
Parcela, na kateri Denis Rajbar načrtuje gradnjo poslovnega objekta, a ga je zdaj matična občina udarila po žepu z visokim komunalnim prispevkom.

Pripravljavec kaže na občinski svet

Za pojasnila smo se obrnili tudi na družbo, ki je za Občino Grad pripravljala navedeni odlok, to je Structura, d. o. o., iz Kranja, ki jo vodi inženir gradbeništva Gvido Modrijan. Njegovo podjetje je že sodelovalo pri pripravi tovrstnih odlokov za več občin, med drugim tudi nekaj pomurskih, natančneje občine Razkrižje, Turnišče in Kuzma. Graška občina je družbi za pripravo odloka, za katerega Rajbar pravi, da je pripravljen nestrokovno, plačala 2364 evrov. Prav toliko so plačali tudi na Razkrižju in v Turnišču, Občina Kuzma pa je za izdelavo odloka plačala 1952 evrov. »Odmera komunalnega prispevka je predpisana z zakonom o urejanju prostora, lokalne skupnosti pa na podlagi zakonsko predpisanih določil pripravijo odloke, s katerimi določijo višino obremenitve s komunalnim prispevkom. Odlok sprejme občinski svet posamezne občine, ki tudi odloča o višini komunalnega prispevka. Dolžnost pripravljavca odloka obsega pripravo vsebine odloka, ki izkazuje skladnost z veljavno zakonodajo. Kot pripravljavci odloka naročniku tudi pojasnimo, kako ravnajo druge občine, in mu svetujemo, kaj je po naši oceni zanj primerno. Končna odločitev je vedno na strani občinskega sveta posamezne občine,« je za naš časopis dejal direktor Modrijan, ki na vprašanje, kako so bila v odloku pripravljena izhodišča, količniki in osnove za odmero komunalnega prispevka, odgovarja, da na podlagi zakona in pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Sicer pa je Modrijan že v času sprejemanja odloka v občinskem svetu poudaril, da je znesek komunalnega prispevka primerljiv z okoliškimi občinami.

Sprememba ali razveljavitev

Silvo Šarkanj, edini občinski svetnik, ki je glasoval proti sprejetju spornega odloka – šest svetnikov od enajstih jih je bilo za, preostali so se vzdržali –, verjame, da je bil odlok pripravljen v skladu z zakonodajo, in tudi o njegovi strokovnosti ne dvomi, ima pa druge pomisleke. »Pokazalo se je, da nikakor ne drži, da so osnove in količniki pripravljeni na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme. Tu je srž problema. Na seji, na kateri se je odlok sprejemal, so nam županja, direktorica občinske uprave in pripravljavec odloka pojasnjevali, da bo višina komunalnega prispevka po novem odloku nekje v isti višini, kot če bi investitor plačal posamezni priključek na komunalno infrastrukturo, ki jo občina pač lahko ponudi. V večini primerov je to voda in že obstoječa cestna infrastruktura. Priključka na kanalizacijsko omrežje občina, razen v vasi Motovilci, ne omogoča. Z moje strani in s strani nekaterih svetnikov je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj, odgovori pa so vsi šli v smeri, da bo višina zneska nekje v višini, kot se je sedaj plačevalo za posamezni priključek. Če povem kar naravnost – svetniki so bili na seji zavajani in večina na koncu tudi dejansko zavedenih,« meni občinski svetnik, ki se je na volitvah leta 2014 meril z aktualno županjo in v drugem krogu izgubil.

Kot še dodaja, očitke in nezadovoljstvo Rajbarja razume, saj gre za uglednega podjetnika v občini, ki tudi konkretno pomaga s sponzoriranjem in donacijami, a se ne strinja z oznako, ki jo je Rajbar dodelil svetnikom na družbenem omrežju, da so »ubogi nevedneži, ki sledijo narekom mame županje«. Šarkanj za naslednji korak večine svetnikov napoveduje spremembo odloka, če pa to ne bi uspelo, se bo zavzemal za njegovo razveljavitev.

Cvetka Ficko
Nataša Juhnov
Županja Grada Cvetka Ficko nam je odgovorila le, da je vse v skladu z zakonodajo, do očitkov direktorja Dengrada pa se ni konkretneje opredelila.

Županja redkobesedna

»Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Grad je pripravljen strokovno in na podlagi veljavne zakonodaje. Odlok je objavljen na spletni strani Občine Grad. Obračun komunalnega prispevka za podjetje Dengrad, d. o. o., je obračunan na podlagi navedenega veljavnega odloka,« nam je na naša vprašanja skopo in dokaj suhoparno odgovorila graška županja, ki tako neposrednih očitkov enega izmed vplivnejših podjetnikov v občini ni komentirala.