vestnik

Prodaja Mensane še v zraku

Rok Šavel, 28. 5. 2022
Aleš Cipot
Vsa stanovanja v Mensani so že prodana, letos pa je načrtovana še prodaja treh poslovnih prostorov, ki so namenjeni tržni dejavnosti, in desetih garažnih mest.
Aktualno

Poslovni rezultati Centra za ravnanje z odpadki Puconci pozitivni. Slabo luč nanj mečejo odprte terjatve in lastništvo socialnega podjetja

Leto 2021 je bilo v Javnem podjetju center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) zaznamovano z epidemijo in odpravo nepravilnosti, ki jih je odkrilo računsko sodišče, je poudarila direktorica Simona Biro na minuli seji skupščine, kjer so potrjevali letno poročilo javnega podjetja. To so obravnavali tudi v svetu ustanoviteljic, saj bi moral letno poročilo pravzaprav sprejemati nadzorni svet, ki ga podjetje še nima, ga pa predvideva nov ustanovitveni odlok.

Cerop je v lanskem letu sprejel dobrih 65 tisoč ton odpadkov, kar je za okoli pet odstotkov manj kot v letu prej in za slabih 10 odstotkov manj od načrtovanih količin za leto 2021. Na odlagališče v Puconcih je bilo lani odloženih za 8120 ton odpadkov, po veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju pa bi naj bilo odlagališče polno zasedeno do leta 2034. V lanskem letu so v javnem podjetju ustvarili dobrih 8,1 milijona prihodkov in leto končali z nekaj več kot 150 tisoč evri čistega dobička. Ta bo še naprej ostal nerazporejen. Skupaj tako ostaja v Ceropu več kot 3,5 milijona evrov nerazporejenega bilančnega dobička, kljub temu da so v soboški občini predlagali, da bi se ta porazdelil med občine ustanoviteljice.

cerop, puconci, odpadki, odlagališče
Vestnik.si
Cerop je v lanskem letu sprejel dobrih 65 tisoč ton odpadkov, kar je za okoli pet odstotkov manj kot v letu prej in za slabih 10 odstotkov manj od načrtovanih količin za leto 2021.

Temu je nasprotovala Birova, saj jim ta dobiček zagotavlja likvidnost, obenem v javnem podjetju upravljajo z ogromno infrastrukturo, poleg tega pa so zavezani še finančni garanciji v višini 3,5 milijona evrov. K doseženemu poslovnemu izidu so bistveno pripomogli prihodki iz naslova tako imenovanih posebnih storitev, ki ne izvirajo iz opravljanja gospodarske javne službe. Razlog tiči v rekordnem dvigu surovin, ki jih v Ceropu uspejo kot reciklate izločiti iz odpadkov in prodati na trgu, s čimer se posledično znižuje cena gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Pomembno vlogo pri poslovanju podjetja v lanskem letu je predstavljala tudi obdelava blata iz čistilnih naprav, ki ga v Ceropu skupaj s pepelom predelujejo v kompozit. Pri prevzemu blata je sicer v drugi polovici leta prišlo do težav, a Birova je zagotovila prevzem količin iz Pomurja tudi v prihodnje.

Prodaja deleža bo stvar analize

Finančno sliko javnega podjetja slabi negativni kapital socialnega podjetja Mensana, kjer je Cerop 49-odstotni lastnik, in določene odprte terjatve. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je namreč Ceropu še vedno dolžna 50 tisoč evrov za nakazilo predplačila najemnine za Center ponovne uporabe iz leta 2017, ki nikoli ni zaživel, dolg ministrstva za okolje in prostor pa znaša celo več kot 185 tisoč evrov, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe za oddajo, prevzem in obdelavo odpadne embalaže. Cerop je zaradi dolga ministrstva sprožil postopek na državnem odvetništvu.

Na okoljskem ministrstvu so za naš časopis pojasnili, da so račun s Ceropa prejeli 7. januarja letos, kar pa je v neskladju s pogodbo, ki pravi, da je rok za izstavitev zadnjega računa 1. december 2020. »V času prejema računa se je ta ukrep (NRP 255020-0028) iztekel in finančnih sredstev na proračunski postavki za interventne ukrepe ni bilo več,« so še poudarili glede dolga do javnega podjetja in dodali, da so Ceropu pojasnili situacijo ob prejetem opominu pred izvršbo. Bi pa naj vsaj Občina Sveti Jurij ob Ščavnici letos vrnila sredstva javnemu podjetju. Cerop sicer beleži še terjatve v višini nekaj več kot 106 tisoč evrov do Zavoda Mensana za nakup kuhinjske in ostale opreme v Medgeneracijskem centru Mensana v Murski Soboti. Vračilo se izvaja obročno in naj bi bilo izvedeno do leta 2025.

cerop
Nataša Juhnov
Predstavniki občin ustanoviteljic so na seji skupščine obravnavali in potrdili še spremembe poslovno-finančnega načrta za letošnje leto, v katerem Cerop predvideva 8,7 milijona evrov prihodkov in čisti dobiček v višini 214 tisoč evrov.

Predstavniki občin ustanoviteljic so na seji skupščine obravnavali in potrdili še spremembe poslovno-finančnega načrta za letošnje leto, v katerem Cerop predvideva 8,7 milijona evrov prihodkov in čisti dobiček v višini 214 tisoč evrov. Rebalans je bil potreben zaradi višjih stroškov in sprememb na področju investicij, kadrov in ravnanja s premoženjem. Cerop, ki ni več lastnik nobenega od stanovanj, bo tako letos pričel z odprodajo etažnih delov v zgradbi Mensana, ki so namenjeni izvajanju tržne dejavnosti. Gre za tri poslovne in deset garažnih prostorov. Skupno si iz tega naslova v javnem podjetju obetajo več kot 312 tisoč evrov. Po pojasnilih direktorice pa je v pripravi tudi analiza poslovanja podjetja Mensana, ki bo dala odgovor, ali naj javno podjetje proda delež v družbi Mensana, kjer je Cerop 49-odstotni lastnik. Ravno tako naj bi v drugi polovici leta obravnavali konsolidirano letno poročilo Ceropa in Ogračka.

Cerop mensana poslovanje