vestnik

Prodajajo, kar so zgradili krajani

Majda Horvat, 12. 7. 2020
Majda Horvat
Tudi nov lastnik Semenarne Ljubljana skuša prodati zadružni dom na Hotizi. Foto Majda Horvat
Aktualno

Lendavska občina v letošnjem proračunu nima denarja za odkup nepremičnine

Deželna banka Slovenije je kot edina lastnica Semenarne Ljubljana to marca letos prodala družbi Villager. S tem so se pod novo taktirko znašli tudi dogovori o prodaji nepremičnin, ki jih ima ljubljanska Semenarna na Hotizi. V zemljiško knjigo je vpisana kot lastnica nekdanje zadružne stavbe in osrednjega prireditvenega prostora v vasi, ki sta pomembna za delovanje tamkajšnje krajevne skupnosti in za društveno ter družabno življenje v vasi. V stavbi nekdanje zadruge so namreč prostori krajevne skupnosti in kulturnega društva, v njej pa je tudi vaška dvorana za večje prireditve. Prav tako so na prireditvenem prostoru doslej potekali Hotiški ribiški dnevi.
Občina Lendava denarja za odkup omenjenih nepremičnin tudi v letošnjem proračunu ni predvidela, bi pa urejeno lastništvo veliko pomenilo za načrte, ki jih imajo v kraju za obogatitev družabnega življenja. Igor Köveš, predsednik Krajevne skupnosti (KS) Hotiza, je povedal, da bodo pobudo za ureditev tega vprašanja občini dali najverjetneje za naslednje proračunsko leto, če bo seveda sklep o tem sprejel svet krajevne skupnosti in se bo s predlogom strinjala večina krajanov na zboru krajanov. Odločanje o tem je zaradi omejenega druženja zaradi epidemije nekoliko oteženo, hitenje pa v resnici tudi ni potrebno. Novi lastniki namreč prodaje ne bodo mogli izpeljati brez vključevanja lokalne skupnosti.
Zadružni dom so v času spodbujanja zadružništva po drugi svetovni vojni zgradili krajani Hotize, v njem pa je imela sedež tudi kmetijska zadruga. V času lastninskega preoblikovanja podjetij in zadrug v začetku devetdesetih let je zadruga objekt olastninila kot svoje premoženje. Takratno vodstvo krajevne skupnosti je zato sprožilo pravdo in doseglo sodno poravnano, po kateri je KS Hotiza postala solastnica objekta. Dobila je v last dvorano in dve sobi, pa tudi uporabo hodnika in sanitarij. Zaradi nekih drugih sporov krajevna skupnost etažne lastnine ni mogla takoj vpisati in to ni urejeno še zdaj. Pozneje pa ji je Semenarna dala v uporabo tudi osrednji prireditveni prostor.
Ne glede na to je omenjeno solastništvo krajevne skupnosti veljavno in pomembno pri nadaljnjih postopkih prodaje, ki bodo, kot rečeno, potekali po navodilih novega lastnika Semenarne Ljubljana.