vestnik

(Kocljeva ulica) Vsa stanovanja v novem objektu kupil en kupec

Timotej Milanov, 10. 8. 2020
Ines Baler
Gradnja stanovanjskega objekta na Kocljevi ulici.
Aktualno

Kmalu tudi začetek gradnje novega objekta nasproti knjižnice.

Družba Imo-Real je prodala vseh 27 stanovanj v novem poslovno-stanovanjskem objektu v Kocljevi ulici v Murski Soboti. Kupec je republiški stanovanjski sklad, ki bo stanovanja dajal v najem, pri tem pa vrednost posla zaenkrat ni znana.

Imo-Real, ki je stanovanja v omenjenem objektu že ponujal na trgu, medtem že pripravlja nov projekt za območje gramoznega parkirišča v središču Murske Sobote. Za to območje je sicer bilo v preteklosti pripravljenih že več projektov, ki pa so ostali neuresničeni. 

Kocljeva ulica, gradnja, stanovanja
Ines Baler
Gradnja stanovanjskega objekta na Kocljevi ulici.

Tam bo nastal sodoben stanovanjski objekt s 56 ali 64 stanovanji, v pritličju objekta pa bodo tudi trije poslovni prostori. Idejno zasnovo objekta so pripravili arhitekti pod vodstvom profesorja arhitekture in ljubljanskega podžupana za področje urbanizma Janeza Koželja. Stavba, ki bo zgrajena vzdolž Zvezne ulice ob Pokrajinski in študijski knjižnici, bo imela zaključeno zasnovo z dvoriščem na sredini objekta. Vhodi v stanovanja bodo urejeni z zunanjimi hodniki, podobno kot pri objektu Sončnice v Gregorčičevi ulici, balkoni pa bodo obrnjeni na dvoriščno stran. Na južni strani objekta bodo zunanji hodniki urejeni z dvoriščne strani, balkoni pa bodo obrnjeni na Slomškovo ulico, iz katere bo uvoz v podzemno garažo z okoli 120 parkirnimi mesti, ki bodo namenjena samo uporabnikom objekta.

Direktor Imo-Reala Jožef Horvat pojasnjuje, da želijo s tovrstno zasnovo rešiti problem bližnje avtobusne postaje, tako da ne bo več moteča za stanovalce v objektu. »Želimo vrniti ljudi v mestno središče, to pa lahko naredimo tudi tako, da na trgu ponudimo kakovostna stanovanja na privlačni lokaciji.« Horvat opozarja, da se bo s tem hkrati povečala težava s parkirnimi mesti v mestnem središču, saj je zdajšnje gramozno parkirišče nenehno dobro zasedeno. Zato je po njegovem mnenju v Murski Soboti treba zgraditi še garažno hišo ali se drugače lotiti te problematike. 

stavba
Imo-Real
Takšna naj bi bila podoba novega stanovanjskega objekta.

Horvat ocenjuje, da bi bil lahko objekt, ki bo imel na zahodni strani štiri nadstropja, na vzhodni pa tri, zgrajen že leta 2022.