vestnik

Projekt gradnje vodarne zajema več stvari

Timotej Milanov, 11. 8. 2020
Vodovod sistema B
V novem objektu vodarne bo tudi nov nadzorni center za celotni vodovod sistema B.
Aktualno

V sklopu projekta bodo izvedli tudi rekonstrukcijo vodnjakov v Fazaneriji in ukrepe za varovanje vodnih virov

Na mestu nekdanje Vrtnarije v Murski Soboti bodo v bližnji prihodnosti zgradili objekt vodarne, o katerem smo že poročali. Boštjan Zver iz družbe Vodovod sistema B pojasnjuje, da zajema projekt gradnje vodarne več stvari. Tako bodo v sklopu projekta izvedli rekonstrukcijo obstoječih vodnjakov v Fazaneriji, hkrati bodo izvedli več ukrepov za varovanje vodnih virov, med drugim ureditev meteornega odvodnjavanja v Razlagovi ulici, ki poteka mimo teniškega igrišča, potem bodo zgradili fekalno kanalizacijo od nogometnega stadiona do Kopališke ulice. Prav tako bodo ukinili zdajšnja pomožna igrišča ob Fazaneriji, okoli vodnjakov pa bodo pogozdili tri hektarje zemljišč. Zgradili bodo še povezovalni cevovod od vodnjakov do vodarne. Nenazadnje bo postavljen tudi osrednji objekt – vodarna. »Gre za objekt, kjer vodo pripravimo za nadaljnjo uporabo, jo očistimo in eliminiramo pesticide ter nitrate, kar pomeni, da imamo varovalko, zaradi katere ne bi bilo treba ugašati vodnih virov, če bi kar koli prišlo v podtalnico,« pojasnjuje Zver.

vodrna2
Vodovod sistema B
Vizualizacija objekta vodarne v Murski Soboti.

V vodarni bodo tudi prostori za upravljanje vodovodnega sistema, tu se bo po novem nahajala nadzorna soba za celotni vodovodni sistem, ki obsega več kot tisoč kilometrov vodovodov. Nadzorni center se bo tako iz stavbe v Črnskih mejah preselil v Mursko Soboto, od tam se bodo v nov objekt preselili tudi vsi delavci in vzdrževalci. V objektu, v katerem bo tudi uprava Vodovoda sistema B, bodo še laboratorij za potrebe vodarne in vodovodnega sistema, pisarne za strokovne sodelavce, servisni prostori, agregat za primere morebitnih izpadov elektrike in učilnica. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na šest milijonov evrov, pri čemer bo ta financiran z državnimi in evropskimi kohezijskimi sredstvi. Po podpisu pogodbe o sofinanciranju bodo lahko podpisali pogodbo z izvajalcem, ta bo izbran na razpisu, ki je že v teku. Pričetek gradnje pričakujejo v začetku prihodnjega leta. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta je trenutno v fazi javne razgrnitve, ki bo trajala do 20. avgusta, do takrat lahko vsi zainteresirani nanj podajo tudi morebitne pripombe. Poleg gradnje vodarne ureditev območja med drugim predvideva tudi ureditev Kopališke ulice z ovirami za umiritev prometa, ureditev območja tako imenovanega Visitor centra ob geotermalni vrtini in gradnjo nove stavbe regionalnega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Se bodo pa morali zaradi gradnje nove stavbe s sedanje lokacije na novo premakniti mestni vrtički oziroma na zdajšnjem mestu več ne bodo mogli biti v takšnem obsegu kot danes.