vestnik

Na Goričkem bi sejali konopljo. Cankovski župan si obeta nova delovna mesta

I. B., 26. 2. 2021
Aleš Cipot
Danilo Kacijan
Aktualno

Nastaja nov projekt v gospodarski coni Občine Cankova. Pridelovala in predelovala se bo industrijska konoplja.

Občina Cankova je razgrnila dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za urejanje gospodarske cone C5. Ta leži na severozahodnem robu kraja, v smeri proti Korovcem, namen dopolnitve pa je nova investicija v občini. Gre za projekt zavoda Tehnologije TVG - Inštituta za trajnostne tehnologije, navezuje pa se na pridelavo in predelavo industrijske konoplje. Matična organizacija zavoda Tehnologije TVG je Trajnostna vas Goričko (TVG), ki stremi k oblikovanju severovzhodne Slovenije in širše obmejne dežele Štajerske kot destinacije trajnostnega razvoja. Eden od trajnostnih materialov je tudi konoplja. Župan Danilo Kacijan je omenjeni projekt minuli teden predstavil gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, ko je bil ta na delovnem obisku v Prekmurju. 

melinci, aleš-maroša, kmetovalec, konoplja-(industrijska), fižol, kmetijstvo
Nataša Juhnov
Projekt predvideva, da bi maja posejali industrijsko konopljo na 300 hektarjih.

»Zasnova je taka, da bi delo dobilo od 20 do 25 ljudi, in za občino je vsako delovno mesto dobrodošlo.«

V omenjenem zavodu pravijo, da gre za projekt novih možnosti in dobre prakse. Kacijan poudarja, da se zadeva odvija v pozitivno smer, ustanovljen je bil konzorcij Eko Card, zbirajo pa se tudi kandidati za proizvodnjo industrijske konoplje. Omenjeni zavod je že v začetku leta začel iskati partnerje za dolgoročno sodelovanje v partnerskem projektu Slovenije in Avstrije. Predvideva pridelavo in odkup suhe rastline za predelavo kot surovine za potrebe trajnostnih tehnologij, na primer za izdelavo kompozitov za industrijsko proizvodnjo, materialov za gradbeništvo ter prehranskih izdelkov. Cankovski župan pravi, da ima zavod že sklenjene predpogodbe za najem od 100 do 150 hektarjev zemljišč. Za naložbo v cankovski občini se je družba odločila zaradi prostora v gospodarski coni in ker so bili pri občinskem vodstvu deležni razumevanja in pripravljenosti za spremembe. Obenem zaznavajo, da si kmetje želijo sprememb, ki bi prinesle nove izzive, manj negotovosti ter bolj zanesljivo življenje in delo. 

melinci, aleš-maroša, kmetovalec, konoplja-(industrijska), fižol, kmetijstvo
Nataša Juhnov
Projekt predvideva, da bi maja posejali industrijsko konopljo na 300 hektarjih.

Obetajo se nova delovna mesta
»Nove investicije v občini podpiramo. Zasnova je taka, da bi delo dobilo od 20 do 25 ljudi, in za občino je vsako delovno mesto dobrodošlo,« pojasnjuje župan. Del zemljišč v tej gospodarski coni je v lasti občine, nekaj pa v zasebnih rokah, zato skupna površina, ki bo namenjena projektu, še ni povsem znana. V coni se sicer načrtuje ureditev poslovnih in predelovalnih prostorov, projekt pa bo izpeljan v dveh fazah. Prva poteka letos in po časovnici naj bi bila prihodnji mesec dokončno urejena dokumentacija in ustanovljeno projektno podjetje Center IK TVG, d. o. o. Maja naj bi posejali industrijsko konopljo na 300 hektarjih. Naložba je ocenjena na dobrih sedem milijonov evrov, v drugi polovici letošnjega leta naj bi v gospodarski coni postavili skladišče v velikosti 3560 kvadratnih metrov, sušilnico in dekortikacijo. V zadnjih mesecih leta naj bi se začela predelava semen in cvetov rastline. Druga faza je predvidena v letih 2022 in 2023, ko naj bi se med drugim povečale površine za setev industrijske konoplje na območju jugovzhodne regije in južne Štajerske ter odprlo več delovnih mest.