vestnik

Radenci: Poteka predhodno posvetovanje za preimenovanje Titove ceste

Vestnik, 7. 6. 2021
M.V.
Sage o preimenovanju Titove ceste še ni konec.
Aktualno

Župan ponovno predlaga, da Titovo cesto preimenujejo

Komisija za poimenovanje ulic, trgov, naselij in cest v Občini Radenci je sprejela sklep, da se začne postopek preimenovanja Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Občina Radenci je ob tem objavila tudi javni poziv k prehodnemu posvetovanju. V času predhodnega posvetovanja imajo vse pravne in fizične osebe možnost podati pripombe in predloge k predlogu osnutka sprememb in dopolnitev odloka.

radenci
Marina Vrbnjak
O ponovnem sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci naj bi na občinski seji ponovno odločali 29. junija 2021.

»Če bomo na morebitnem v tretje razpisanem referendumu v imenu nekaj čez 80 stanovalcev te ceste odločali vsi občani, imamo pravico, da o tem tudi razpravljamo vsi občani. V prvi vrsti pa seveda stanovalci te ulice, kar bi bilo edino prav in demokratično,« so ob tem na svoji facebook strani zapisali člani skupine Enotni za občino Radenci, ki županu oziroma občini očitajo, da so predhodno posvetovanje objavili le na občinski strani in radiu, ki ga mnogi občani ne poslušajo. "Župan računa, da bomo popustili, ker se financiramo sami, pa tudi Občinske uprave, pravne službe in kupa odvetnikov nimamo za sabo, njegove "igre brez meja" pa plačuje Občina. A se ne bomo predali," še komentirajo.

radenci, park, roman-leljak
Marina Vrbnjak
Župan Roman Leljak je mnenja, da je sprememba imena »Titove ceste« za Občino Radenci, kot turistični kraj, ki si prizadeva za mednarodni ugled, smiselna, saj s tem izraža nasprotovanje vsem totalitarnim režimom (nacizmu, fašizmu in komunizmu), na ozemlju skupne Evropske unije.

Sprejem po skrajšanem postopku?
Predhodno posvetovanje k predlogu odloka je razpisano v obdobju od 2.6.2021 do 17.6.2021. 
Občinskemu svetu komisija predlaga  tudi, da predlog odloka

o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci na naslednji občinski seji sprejmejo po skrajšanem postopku.

Kot so še pojasnili, je Geodetska uprava Republike Slovenije dne 22.9.2020 izdala potrdilo, da v naselju Radenci ni ulice z imenom Cesta osamosvojitve Slovenije in podala pozitivno mnenje k predlaganemu imenovanju. Tudi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je soglašala z imenom Cesta osamosvojitve Slovenije, saj je v njej izrecno omenjen dogodek, to je osamosvojitev Republike Slovenije na državni ravni in z vsemi atributi države. Ker je od izdaje navedenih potrdil GURS in Komisije že poteklo nekaj časa, bo občinska uprava sicer preverila, ali je potrebno za namen sprejema tega odloka pribaviti nova potrdila, ali se smejo uporabiti že izdana obstoječa potrdila.