vestnik

Raziskava: Kaj družine zadržuje pri obiskovanju nogometnih tekem? 

I. B., 10. 4. 2019
Andrej Petelinsek
Aktualno

Mastercard in Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana sta opravila raziskavo o kulturi nogometnega navijaštva v Sloveniji. Ta je potrdila, da neprimerno oziroma nekulturno vedenje navijačev negativno vpliva na obisk družin na nogometnih stadionih. 

Raziskava osvetljuje ovire, ki družine zadržujejo pri obiskovanju nogometnih tekem na stadionih, in preučuje postopno pozabo nekdaj močne tradicije družinskega športnega navijanja z doživetjem neprecenljivih trenutkov ob igrišču. Tri četrtine tistih, ki so sodelovali v raziskavi, je v zadnjem letu vsaj enkrat spremljalo nogometne vsebine, več kot 90 odstotkov tudi nogometne tekme. Dve tretjini anketirancev tekem ne obiskuje zaradi ugodja ob ogledu tekme doma, dobro polovico pa moti agresivno obnašanje navijačev pred in po tekmi, nasilno vedenje navijačev in uporaba pirotehničnih sredstev na tekmah.
Najpogostejši odgovori, zakaj vprašani ne obiskujejo nogometnih tekem na stadionu?
- ugodje ob ogledu tekme doma
- agresivno obnašanje nogometnih navijačev pred in po tekmi
- nasilno vedenje nogometnih navijačev
- uporaba pirotehničnih sredstev na tekmah
- neetično navijanje nogometnih navijačev
- pomanjkanje zanimanja za nogomet
- previsoke cene vstopnic
- oddaljenost nogometnega stadiona
- neatraktivna igra klubov
- nizka lojalnost oziroma pripadnost klubu
- pomanjkanje urejenih prostorov za družine
- prenos tekem na spletu
- druženje s prijatelji ob ogledu tekme v lokalu
- rezultatov kluba, ki bi ga želel spremljati
- slabo urejen dostop do stadiona
- slab odnos kluba do obiskovalcev
- pomanjkanje gostinske ponudbe na stadionu


b083f9a30375de5aa1411a425e5f9713
Andrej Petelinsek
Nekulturno vedenje navijačev negativno vpliva naobisk družin na nogometnih stadionih.

Vprašane bi k temu, da bi si nogometne tekme ogledali na stadionu, najbolj spodbudile nižje cene vstopnic, boljša organizacija ter dodatna ponudba. Na drugem mestu se je znašla kvaliteta, atraktivnost in pomembnost tekme, sledijo vedenje navijačev, kvaliteta in atraktivnost igralcev ter ekip, pa tudi osebne okoliščine gledalca.

Je nogomet primeren za družinsko spremljanje?

Izvajalci raziskave so primerjali tudi aktivnosti otrok in staršev v otroških letih. Ugotovili so, da sta skoraj dve tretjini staršev v mladih letih spremljali alpsko smučanje in smučarske skoke. Nogomet jih je spremljala približno polovica, 15 odstotkov staršev pa skupaj s svojimi starši ni spremljalo nobenih športnih dogodkov. Kot so povedali sodelujoči starši, se njihovi otroci najpogosteje udeležujejo nogometa, plavanja, borilnih veščin in košarke, dobra petina pa jih je navedla, da se njihovi otroci ne udeležujejo nobenih športnih aktivnosti.

d6037eb47170547d8daf703e70d2f574
Andrej Petelinšek
Alpsko smučanje je pri vrhu na seznamu športov, ki se staršem zdijo primerni za družinsko spremljanje.

Po mnenju večine so kot športi za družinsko spremljanje najbolj primerni alpsko smučanje, smučarski skoki, košarka in nogomet.Nogometni navdušenci v primerjavi s splošno javnostjo pogosteje dojemajo nogomet kot šport, ki ga lahko spremlja celotna družina. Slabih 40 odstotkov jih verjame, da vse manj očetov obiskuje nogometne tekme skupaj s sinovi, več takšnih lahko zasledimo med starši otrok do 14 let. Trije od desetih vprašanih pa menijo, da obisk nogometne tekme ni družinska aktivnost.

Andrej Petelinsek