vestnik

(Razvojni zavod Občine Puconci) Postopek pri izbiri direktorja se je zapletel, županu KPK zaradi nezdružljivosti funkcij izdala opozorilo

Rok Šavel, 18. 11. 2021
Vanesa Jaušovec
Septembra je svet javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci objavil javni razpis za direktorja zavoda.
Aktualno

Člani sveta zavoda izbrali občinsko pravnico – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja čaka pravno mnenje

Septembra je svet javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci objavil javni razpis za direktorja zavoda. Gre za javni zavod, ki deluje na področju kulture, turizma in razvoja podeželja in ga je doslej vrsto let vodil Milan Vrečič. Poročali smo že, da so se na razpis dolgoletnega direktorja prijavili še štirje kandidati. Po naših podatkih Boris Cigüt, nekdanji direktor družbe Pomurski avtocenter, ki je pristala v stečaju, Barbara Sukič, samostojna podjetnica iz Agencije Sever, Ines Magdič, višja svetovalka v puconski občinski upravi za premoženjske in kadrovske zadeve, in Sanja Zelko, vodja marketinga v Panonski vasi, tudi direktorica socialnega podjetja GF inspiro, ki izvaja celotno trženjsko in recepcijsko službo za znano turistično naselje v Tešanovcih.

Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki Zveze kulturnih in turističnih društev Občine Puconci, predstavnik Športne zveze Puconci, predstavnik delavcev zavoda in ustanovitelja in še župan Občine Puconci, je prispele prijave že obravnaval in tudi opravil glasovanje o kandidatih. Po naših podatkih je tri glasove prejela Magdičeva, dva pa Zelkova. Preostalim kandidatom sedemčlanski svet zavoda ni namenil glasu. Tu pa se je postopek zapletel.


Svet zavoda, ki je z odlokom in statutom pristojen za sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem in za vodenje postopka izbire direktorja, je predlagano kandidatko poslal v obravnavo komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ). »Mi smo svoje naredili, imenovanje pa je še v postopku in več o tem ne bi rad razpravljal,« je bil za Vestnik kratek Milan Grlec, predsednik sveta zavoda.

občina-puconci, puconci
Vanesa Jaušovec
Ali kandidatka za direktorico Razvojnega zavoda Občine Puconci, ki jo je predlagal svet zavoda, ni pisana na kožo ustanoviteljici javnega zavoda?

KVIAZ je predlog novega direktorja medtem že obravnaval, vendar občinskemu svetu ni predlagal, da sprejme sklep o imenovanju Magdičeve za petletni mandat na čelu Razvojnega zavoda Občine Puconci, kar bi bila praviloma zgolj formalnost. »Po burni razpravi smo tudi na mojo pobudo sprejeli sklep, da za razjasnitev postopka pridobimo neodvisno pravno mnenje,« zaplet pojasnjuje Branko Ritlop, predsednik komisije, katere člani so še Jožef Ficko in Branko Drvarič, tudi podžupana puconske občine, Grlec in Jožef Rituper, ki je tudi član sveta zavoda Razvojnega zavoda Občine Puconci. Ritlop dodaja, da bo treba pravno pregledati statut, poslovnik in ustanovitveni odlok, da se ugotovi, kdo je pristojen za predlaganje kandidata za direktorja razvojnega zavoda občinskemu svetu.

Ludvik Novak, župan Občine Puconci, ki je tudi član sveta zavoda, pravi, da svet zavoda le predlaga kandidata, občinski svet pa ga lahko potrdi ali zavrne. Res je, da so nazadnje, to je bilo leta 2016, obravnavo v KVIAZ-u preskočili, saj se je na razpis prijavil le Vrečič, in so predlog sveta zavoda takoj obravnavali občinski svetniki. Novak ravno tako omenja pravno mnenje, ki bi lahko dalo odgovor glede izpolnjevanja razpisnih pogojev izbranega kandidata oziroma kandidatke.

bdb35ce1f7a5d593c7655202fa22daa1
Nataša Juhnov
Puconski župan Ludvik Novak.

Kandidat za direktorja mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske, pravne ali druge ustrezne smeri, obvladati nemščino ali angleščino, imeti najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti. Ob prijavi je bilo treba priložiti tudi program dela in vizijo razvoja javnega zavoda in ustrezna potrdila, med drugim potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih položajih.

To potrdilo je izbrana kandidatka glede na to, da je zaposlena v občinski upravi, morala dobiti od občine, torej ustanoviteljice razvojnega zavoda. »Razpis ni bil razveljavljen in novega verjetno ne bo,« še doda puconski župan, čeprav dejansko lahko pride do tega, če bo občinski svet zavrnil predlaganega kandidata. Ravno tako se lahko v pravnem mnenju izkaže, da ves postopek ni bil pravilen in ga je treba ponoviti. 

V celotni zgodbi o novem direktorju javnega zavoda, glede katerega ustanovitelj, torej občina, in svet zavoda očitno ne najdeta skupnega jezika, v oči bode dejstvo, da je član sveta zavoda tudi župan občine ustanoviteljice. To je v očitnem nasprotju s 27. členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da ti funkciji nista združljivi. Ustanovitveni odlok Razvojnega zavoda Občine Puconci je torej v tem delu nezakonit, kar seveda seje dvom o pravilnosti vseh postopkov, ki jih je vodil svet zavoda.

občina-puconci, puconci
Vanesa Jaušovec
Septembra je svet javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci objavil javni razpis za direktorja zavoda.

Podobne težave je pred kratkim imela lendavska občina, ki je morala po opozorilu ministrstva za javno upravo uskladiti ustanovitvene odloke svojih javnih zavodov z zakonom. To naj bi bila storila tudi puconska občina, a postopek izbire direktorja razvojnega zavoda Občine Puconci je vseeno stekel po statutu in odloku, ki očitno nista v skladu z zakonom.

KPK izdala opozorilo 

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je za Vestnik potrdila, da je obravnavala nezdružljivost funkcij župana Občine Puconci zaradi funkcije člana sveta javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci, ki jo opravlja hkrati z župansko funkcijo. V juliju 2021 je KPK županu občine izdala opozorilo, da je po določbi prvega odstavka 27. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcija poklicnega funkcionarja nezdružljiva s članstvom v svetu javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci, ki je javni zavod, in ga pozvala, da v treh mesecih nezdružljivost odpravi. »V ponedeljek (15. novembra) je KPK prejela obvestilo Razvojnega zavoda Občine Puconci, da je bil sprejet sklep, da se statut zavoda spremeni tako, da župan ni več član sveta zavoda in da bo namesto njega imenovan nov predstavnik ter da bo to obravnavano na prihodnji seji občinskega sveta,« so na naše poizvedovanje odgovorili na KPK. 

Kaj zdaj berejo drugi