vestnik

S kolesom na avtobus? Odslej je to mogoče!

Maja Hajdinjak, 22. 10. 2018
Arhiv Razvojne agencije Sinergija
Aktualno

Razvojna agencija Sinergija je v okviru projekta Transdanube.Pearls nabavila dva nosilca za kolesa za avtobuse. V sodelovanju z Avtobusnim prometom Murska Sobota d. d., ki je oba nosilca namestilo na svoja avtobusa, ki vozita po Pomurju, bo tako v naši regiji vzpostavljena nova storitev, ki bo potnikom omogočila prevoz koles z avtobusi na javnih linijskih prevozih.

Vsak od nosilcev ima kapacitete za prevoz šestih koles. Avtobusa, ki omogočata prevoz koles, sta z izvajanjem nove brezplačne storitve pričela v začetku meseca oktobra 2018.
Avtobusa vozita na sledečih relacijah:
Murska Sobota – Lendava – Murska Sobota
Murska Sobota – Trdkova – Murska Sobota
Murska Sobota – Kobilje – Murska Sobota
Murska Sobota – Ljutomer – Murska Sobota
Murska Sobota – Turnišče – Murska Sobota


be8fc2a6ddd727dbd013a2074c02184d
Arhiv Razvojne agencije Sinergija

»Z novo storitvijo bo kolesarjem v Pomurju, tako turistom kot tudi lokalnemu prebivalstvu, omogočeno, da lažje raziščejo Pomurje. S pomočjo koles bodo namreč lahko obiskali kotičke, ki jih z obstoječim javnim prevozom ni možno doseči, obenem pa jim bo vožnja z avtobusom, ki bo omogočila transport koles, prihranila del poti, ki bi ga sicer morali prekolesariti,« pojasnjujejo v Razvojni agenciji Sinergija ter dodajajo, da »bo nova storitev hkrati omogočila povezljivost Pomurja s sosednjimi regijami in državami ter povečala možnosti za trajnostno mobilnost«.


»Avtobusni promet Murska Sobota d.d. je z namestitvijo nosilcev za kolesa obogatil ponudbo na področju javnih linijskih prevozov potnikov. Do sedaj smo prevoze koles izvajali na prikolici za kolesa v primeru izvedbe občasnega prevoza skupine potnikov do 24 oseb. S projektom Transdanube.Pearls pa je na področju Pomurja uvedena tudi možnost potovanja ljudi po sistemu bike & ride (kolo in vožnja) na javnih linijskih prevozih. Pričakujemo, da bodo to možnost ob uspešni promociji uporabljali obiskovalci naše regije, ki jo bodo raziskovali s kolesi. Upamo pa, da bodo poleg občasnih ali enkratnih potnikov tudi taki, ki bodo bike & ride prepoznali kot primerno alternativo osebnemu avtomobili za vsakodnevno pot v kraj šolanja ali službo,« pojasnjujejo v Avtobusnem prometu Murska Sobota d.d.

O projektu Transdanube.Pearls
Pod vodstvom Agencije za okolje v Avstriji (in na temelju prejšnjega projekta »Transdanube«), so partnerji novega projekta »Transdanube.Pearls« poudarili potrebo po vzpostavitvi trajnostnih mobilnostnih rešitev in turističnih storitev, ki temeljijo na uporabi okolju prijaznega načina prevoza, kot so vlaki, avtobusi, ladje ali kolesa. Za ta namen, bo vzpostavljena mreža destinacij (t.i. Podonavskih biserov) zavezanih k trajnostni mobilnosti v turizmu. Mreža bo delovala s ciljem izboljšati trajnostno mobilnost znotraj same destinacije ter med destinacijami, z namenom da se zmanjša potreba po prometu z osebnimi avtomobili. To bo ustvarilo edinstvene pogoje za trženje sodelujočih destinacij, povečanje privlačnosti celotnega območja Podonavja ter pomembno prispevalo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
Evropski projekt »Transdanube.Pearls« se je pričel izvajati januarja 2017 in se bo zaključil junija 2019. Projekt je sofinanciran iz Interreg Podonavje transnacionalnega programa, s skupnim proračunom v višini 2,9 milijona evrov.
Projekt »Transdanube.Pearls« združuje močan konzorcij partnerjev, sestavljen iz 15 projektnih partnerjev in 24 pridruženih partnerjev, vključno z ministrstvi, regionalnimi in nacionalnimi razvojnimi agencijami, mesti, regijami, NVOji, neprofitnimi organizacijami ter turističnimi in transportnimi združenji. Projekt povezuje 9 držav v Podonavju. Edini slovenski partner v projektu je Razvojna agencija Sinergija, pridruženi partner je Pomurska turistična zveza, v izvajanje aktivnosti pa so se vključile tudi lokalne institucije, kot so Avtobusni promet Murska Sobota in ZKTŠ Murska Sobota.
Tekom trajanja projekta bo vsaka destinacija (mesto, regija) spodbujala trajnostno mobilnost v turizmu skozi celovit nabor ukrepov, kot so to: izvajanje aktivnosti mobilnostno-informacijskih centrov in mobilnostnih menedžerjev, izdelava posebnih ukrepov za lokalne in regionalne deležnike ter izboljšanje informacij o mobilnosti v turizmu za prebivalce in turiste. Poleg tega bodo izvedeni tudi ukrepi za izposojo koles, parkirnih sistemov ali kolesarskih poti, ki se bodo izvajale z namenom, da bi okrepili trajnostno mobilnost na območju Podonavja.
Arhiv Razvojne agencije Sinergija
Avtobusni promet Murska Sobota bo odslej omogočal prevoz koles na nosilcih.