vestnik

Še malo in Beltinci bodo lahko postali mesto

Majda Horvat, 21. 7. 2021
Majda Horvat
Beltinci so vse bolj privlačni za priseljevanje mladih.
Aktualno

V Beltincih bodo dobili tri nove ulice – Ulica Franceta Prešerna, Ulica Vilka Novaka in Ulica Štefana Smeja.

Ulica, poimenovana po največjem slovenskem pesniku, bo nastala s preimenovanjem obstoječe Cankarjeve ulice z oznako A, saj je takšno poimenovanje v neskladju z zakonom, ta nova ulica pa je povezana tudi z načrtom zasebnega vlagatelja, da bo tu gradil novo stanovanjsko naselje. Povsem na novo zaradi pospešene stanovanjske gradnje nastajata ulici, poimenovani po dveh znanih osebnostih iz Beltinec, Vilku Novaku in Štefanu Smeju.
Vilko Novak je bil profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, priznan jezikoslovec, literarni zgodovinar, etnolog, poznavalec prekmurske književnosti in jezika. Štefan Smej pa je bil etnolog, filozof, profesor in nekdanji novinar Vestnika ter velik borec za varovanje narave, predvsem reke Mure. Ulica, poimenovana po Vilku Novaku, bo nastala z odcepitvijo od obstoječe Žitne ulice, ulica, posvečena Štefanu Smeju, pa z odcepitvijo od Kmečke ulice. Predloge za poimenovanje novih ulic je še pred sprejetjem občinskega odloka v mesec dni trajajoči javni razpravi zbrala in preverila njihovo sprejemljivost Krajevna skupnost Beltinci, občina pa je v odloku predvidela tudi finančna sredstva za tiste občane, ki bodo morali zaradi novih poimenovanj zamenjati osebne dokumente.
»Občina Beltinci je z vsem svojim potencialom, šolo, vrtcem, zdravstvenim domom in lekarno, trgovinami in storitvenimi dejavnostmi zanimiva za mlade, trudimo se tudi za ustvarjanje možnosti za nova delovna mesta in za bivanje,« pravi župan Marko Virag. Napovedal je že tudi postopke in gradnjo infrastrukture za še eno ulico, kjer je prav tako velik interes mladih za gradnjo stanovanjskih hiš.

S takšnim tempom naseljevanja in stanovanjske gradnje, kot ga imajo zdaj v Beltincih, bo kraj v nekaj letih dosegel število tri tisoč prebivalcev, kar je pogoj, da lahko zaprosijo za status mesta. »Če bomo dosegli število več kot tri tisoč prebivalcev, bomo Beltince naredili za mesto. To je moj cilj v novem županskem mandatu in potem lahko pride kdo drug,« je še izjavil Virag. Do tega cilja pa jih loči približno petsto novih krajanov.