vestnik

Še vedno srhljivi prizori pri najboljšem sosedu

Timotej Milanov, 7. 12. 2019
Vestnik
Lastnik objektov doslej ni storil veliko, da bi izboljšal nastale razmere.
Aktualno

Opuščeni Mercatorjevi prostori so polni nesnage, kot zatočišče jih uporabljajo tudi brezdomci. Pri najboljšem sosedu medtem po skoraj desetih letih še vedno zatrjujejo, da bo tam nastalo trgovsko središče, čeprav danes to le še malokdo verjame.

V zadnjih letih vodstvo soboške občine vlaga precej energije v projekte, povezane s prenovo mestnega središča. A le kratek sprehod naprej od Slovenske ulice, ki dobiva novo podobo, lahko naletimo na prizore, ki razgaljajo žalostno plat sodobne družbe. V zapuščenih objektih nekdanjega Potrošnika v središču Murske Sobote, ki so v lasti Mercatorja, vlada vedno hujše razdejanje. Smeti, odvržena oblačila, ostanki hrane, razbite steklenice in smrad po urinu in iztrebkih vas pričakajo, ko iz Slomškove ulice skozi ozek prehod zavijete na dvorišče in v notranjost objektov. Prostori so polni nesnage, kot zatočišče jih uporabljajo tudi brezdomci, ki po besedah bralcev, ki so nas opozorili na obstoječe stanje, tam redno bivajo. Kot smo še izvedeli, je omenjeno poslopje oziroma stanje v njem zanimivo tudi za mimoidoče osnovnošolce. Že večkrat so menda želeli pogledati v prostore, da bi videli, kaj se tam dogaja, zaradi česar naj bi jih od tam že podili tudi zaposleni na bližnjem soboškem finančnem uradu.

mcms06
Studio Kalamar
Takšno bi moralo biti novo Mercatorjevo trgovsko središče v Murski Soboti.

Od trgovskega središča do smetišča

Opisana zadeva žal ni nova, podobno stanje je na omenjenem območju že več let, pri čemer si lastnik objektov doslej ni preveč prizadeval za izboljšanje razmer. Na tem območju, ki ga zamejujejo Ulica arhitekta Novaka in Slomškova, Slovenska, ter Gregorčičeva ulica, Mercator že dlje časa napoveduje gradnjo trgovskega središča. Po prvotnih načrtih, ki so jih v arhitekturnem biroju Kalamar za Mercator pripravili leta 2012, bi moralo na tem območju nastati večje trgovsko središče s podzemnimi garažami, ki bi se raztezalo na skupno 20.700 kvadratnih metrih površine. Mestna občina Murska Sobota je že leta 2010 pripravila prostorsko dokumentacijo za gradnjo trgovskega središča. Kasneje so predstavniki Mercatorja napovedali, da bodo zgradili manjše trgovsko središče od prvotno predvidenega, a kljub številnim pozivom občine projekta do danes še niso začeli izvajati. Medtem objekti še naprej propadajo. »Zavedamo se navedenih težav in jih rešujemo tudi s tem, da smo del nepremičnine začasno dali v uporabo gradbenemu podjetju, s čimer smo zagotovili začasno uporabo nepremičnine in izboljšanje omenjenega stanja,« pojasnjujejo v Mercatorju. Kot je razvidno iz fotografij, njihova poteza še nima želenih učinkov. V družbi še danes zagotavljajo, da bodo zgradili trgovsko središče in da za realizacijo iščejo investitorja. »Družba Mercator je pred leti omenjeno nepremičnino kupila z namenom gradnje Mercatorjevega centra in ta ostaja v načrtih podjetja. Trenutno je projekt v fazi priprave nove, dopolnjene idejne zasnove, ki upošteva obstoječi občinski podrobni prostorski načrt mesta.«

vestnik
Vestnik
Tudi v Murski Soboti so žal ljudje, ki morajo leta 2019 spati v takih razmerah.

Občina bo krožišče zgradila sama

Zastoj pri izvajanju projekta je imel poleg propadanja objektov še eno posledico. Še vedno ni urejena bližnja prometna infrastruktura, kar je bilo načrtovano v projektu, med drugim bi moral investitor po prvotnih dogovorih z občino zgraditi tudi krožišče med Ulico arhitekta Novaka in Gregorčičevo ulico, s čimer bi delno vplivali na umiritev prometa v Gregorčičevi ulici. V mestni upravi so se zato že odločili, da ne bodo čakali na Mercator, temveč bodo sami zgradili krožišče s pomočjo evropskih sredstev v sklopu projektov trajnostne mobilnosti. Ureditev omenjenih dveh ulic in krožišča, katerega gradnja je ocenjena na 246 tisoč evrov, je predvidena v letu 2022.

Sandra Fekonja, direktorica Centra za socialno delo Pomurje, pravi, da so seznanjeni s tem, da eden od njihovih uporabnikov, ki ima težave z alkoholom, včasih zaide v omenjene prostore, nimajo pa nobenih drugih informacij, da bi se v omenjenih objektih kaj dogajalo. Kot pravi, bodo zadevo preverili in osebam, ki bi jih morebiti tam našli, ponudili pomoč. V Murski Soboti sicer deluje tudi zavetišče za brezdomce, ki ga je občina letos obnovila in povečala zmogljivosti.