vestnik

Sindikati: Zdenka Bobovec nasledila Jožeta Türkla  

Majda Horvat, 18. 7. 2018
Branko Žunec
Zdenka Bobovec prevzema sindikalno delo za vse dejavnosti v Pomurju. Njen način dela je znan, doseči dogovor, ki ga podpišeta delodajalec in predstavnik delavcev. 
Aktualno

Doslej je v Pomurju skrbela za uresničevanje pravic delavcev v enajstih dejavnostih, med drugim tudi v največjih gradbenih podjetjih, zdaj pa je zadolžena med drugim tudi za podjetja Arum, Panvita, Radenska, Planika

Znana dolgoletna pomurska sindikalistka ter sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije z upokojitvijo Jožeta Türkla konec junija prevzema sindikalno delo še v šestih dejavnosti in je zdaj tudi edina zaposlena sindikalna funkcionarka na območju Pomurja.


Med dejavnostmi, ki jih prevzema, sta najmočnejši tekstilna in usnjarsko predelovalna dejavnost ter dejavnost kmetijstva in živilske industrije. Doslej je bila na območju Pomurja zadolžena za enajst dejavnosti, pisarno pa je imela v Lendavi, po novem pa bo prihajala za nekaj ur tudi v sindikalno pisarno v Mursko Soboto.


Med dejavnostmi, ki jih prevzema sta po številu zaposlenih in članov sindikata najmočnejši tekstilna in usnjarsko predelovalna dejavnost ter dejavnost kmetijstva in živilske industrije. Zato se Bobovčeva že tudi vključuje v dogovore glede reševanja pravic delavcev v podjetju Moda Mi-Lan v Gornjih Petrovcih, s sindikalnim delom in položajem članstva v podjetjih pa se bo seznanila tudi v podjetjih Arum, Planika, Radenska, Panvita in v drugih.