vestnik

Slana: Zrušite zid, ki ste ga postavili

Vestnik, 4. 12. 2020
Marina Vrbnjak
Svetnike, ki so opravičili svojo udeležbo na sedemnajsti redni seji, je župan Anton Slana označil za zaviralce razvoja delovanja občine. Fotografija je simbolična.
Aktualno

Občinska seja v Svetem Juriju ob Ščavnici je bila tokrat nesklepčna. Gre za bojkot oziroma sabotažo, pravi župan Anton Slana.

Na sedemnajsti redni občinski seji, ki je bil sklicana minulo sredo, bi svetniki med drugim obravnavali osnutek odloka o proračuna za leto 2021 ter sprejeli predlog soglasja k sistematizaciji delovnih mest ter odobrili fleksibilni normativ v vrtcu Sonček.

Opravičili so se z dopisom

Le dan pred sejo je sedem občinskih svetnikov na občino naslovilo dopis, v katerem so zapisali, da se bodo seje udeležili šele, ko bo župan na dnevni red uvrstil točke, ki se dotikajo gradnje prizidka vrtca. Le ta je že dlje časa glavni razlog burnih razprav na občinskih sejah.

Razpravljati želijo o terminskem planu izgradnje prizidka vrtca, o ustanovitvi odbora za spremljanje gradbenih investicij po načrtu razvojnih programov ter imenovanju izvedenca gradbene stroke za posebne strokovne naloge. Prav tako so podali zahtevo, da se v osnutek proračuna za leto 2021 zajamejo vsi nerealizirani gradbeni projekti in nerealizirani amandmaji, ki so bili sprejeti v proračunu občine za leto 2020.

IMG_20200626_184556
Marina Vrbnjak
V proračunu za leto 2020 je bilo sprejeto, da bodo gradili manjši vrtec, čemur župan Slana nasprotuje.

Gre za bojkot

Njihovo neudeležbo na občinski seji je župan Anton Slana komentiral kot bojkot oziroma sabotažo. »Predlagam svetnicam in svetnikom občinskega sveta, ki imate svoje razumevanje vodenja občine, da zrušite zid, ki ste ga postavili med vami in mano, v dobro občank in občanov in tudi ostalih članov občinskega sveta,« je dejal Slana ter dodal, da delujejo kot zaviralci razvoja delovanja občine, delovanja občinske uprave in vseh javnih zavodov katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

Po ugotovitvi nesklepčnosti seje je Slana napovedal novo sejo, ki bo naslednjo sredo. Glede na javno objavljen dnevni red, predlagane točke niso dodane.

Več o dogajanju v občini Sveti Jurij ob Ščavnici si lahko preberete:

Sveti Jurij ob Ščavnici: Gradili bodo manjši vrtec

Anton Slana: Vrtca po prvi varianti ne bomo gradili

Županu očitajo kršitev statuta in poslovnika občine, del svetnikov zapustil sejo

V Svetem Juriju ob Ščavnici še naprej nesoglasja o vrtcu