vestnik

Sodna zmaga Sabine Gutalj: Soboška občina o časti in dostojanstvu, odpuščena pravnica pa o smešnih izjavah

ABE, 19. 11. 2019
Nataša Juhnov
Višje sodišče je ugotovilo, da je Mestna Občina Murska Sobota občinsko uslužbenko Sabino Gutalj odpustila nezakonito.
Aktualno

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v primeru izredne odpovedi delovnega razmerja Sabini Gutalj, nekdanji vodji oddelka za splošne zadeve in pravne svetovalke v upravi Mestne občine Murska Sobota, razsodilo v prid odpuščene pravnice.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v tožbi odpuščene pravnice Mestne občine Murska Sobota (MOMS) Sabine Gutalj odločilo v škodo občine. Sodišče je razsodilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nekdanji vodji oddelka za splošne zadeve in pravne svetovalke v upravi MOMS iz aprila 2015 nezakonita. Murskosoboška občina bo morala Gutaljevi izplačati vse zaostale plače od aprila 2015 do 15. novembra letos, in še 18 tisoč evrov povračila zaradi sodne razveze pogodbe o zaposlitvi. Višje sodišče je v svojem izreku namreč še sodno razvezalo pogodbo Gutaljeve z občino o zaposliti, kar pomeni, da se ta za zdaj ne bo vrnila nazaj v službo na MOMS. Sodišče se je za sodno razveljavitev odločilo iz razloga, ker je bilo delovno mesto, ki ga je zasedala tožnica, ukinjeno.

5c2f1c5e87687a41613a247394c370af
Nataša Juhnov
Potem, ko je Aleksander Jevšek jeseni 2014 postal župan MOMS, Srečko Đurov pa direktor občinske uprave, je v pol leta prišlo do "konflikta" s Sabino Gutalj.

Sodba je sicer pravnomočna in dokončna, a bo MOMS vseeno vložila izredno pravno sredstvo. O reviziji sodbe – predvsem glede sodne razveze – se bo s svojim odvetnikom posvetovala tudi Sabina Gutalj. Prepričana je namreč, da njeno delovno mesto z reorganizacijo na občini sploh ni bilo ukinjeno. 

Mestna občina je Gutaljevo aprila 2015 zaradi domnevnega trpinčenja ene od podrejenih sodelavk odpustila, nakar je ta sprožila tožbo, s katero je zahtevala, da jo MOMS ponovno zaposli. Tožnica je aprila 2017 uspela v nameri, da jo ponovno zaposlijo in ji povrnejo vse plače z obrestmi od aprila 2015. Po pritožbi murskosoboške občine je februarja 2018 višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani sodbo razveljavilo in primer vrnilo nazaj na prvo stopnjo. Februarja letos je nato drugič mariborsko delovno sodišče razsodilo v prid občine, a se je takrat pritožila Gutaljeva. Prejšnji petek pa je višje sodišče torej v veliki meri ugodilo pritožbi Gutaljeve.

a928e3a48fc9778923352f79d2b0a77c
Nataša Juhnov
Sabina Gutalj je glavna občinska pravnica postala pod prejšnjim županom Antonom Štihcem.

Spodaj objavljamo obe današnji izjavi za javnost – tako Sabine Gutalj kot MOMS.

Sabina Gutalj: Očitek o šikaniranju je bil neresničen

»Vesela sem, da me je višje sodišče po skoraj petih letih opralo vsake krivde in odločilo, da je izredna odpoved nezakonita! Senat treh sodnikov je zaključil, da ni dokazan odpovedni razlog, ker ni dokazana niti ena od kršitev, ki jih je delodajalec navedel v sklepu o izredni odpovedi! Najbolj me veseli, da je višje sodišče izrecno zapisalo, da se je očitek o šikaniranju sodelavke izkazal za neresničen! Senat je izpostavil, da je šikaniranje zanikala celo sodelavka sama ter izpovedala, da sva imeli v redu in korektne odnose!

Kdo je v tej zadevi na koncu ohranil čast in dostojanstvo je jasno, zato so izjave občine, ki se sedaj želi v očeh javnosti oprati krivde sama, povsem deplasirane in smešne. Senat je presodil, da me je Mestna občina M. Sobota dolžna prijaviti v vsa socialna zavarovanja in mi za čas od prenehanja delovnega razmerja do 15. 11. 2019 obračunati nadomestilo bruto plače, ki bi jo prejemala, če bi delala, odvesti zakonito določene davke in prispevke ter izplačati neto plača z zakonitimi zamudnimi obrestmi za vsak mesec od 11. dne v mesecu za pretekli mesec, v 15 dneh, pod izvršbo. Tožena stranka mi je dolžna plačati tudi denarno povračilo v znesku 18.271,33 EUR v 15 dneh, pod izvršbo ter povrniti stroške postopka. Prav tako je senat odločil, da ni izpolnjen pogoj, da z mano ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja!

Senat ni verjel trditvam delodajalca, da z mano ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja. Za sodno razvezo pogodbe se je senat odločil izključno iz objektivnih razlogov ker naj bi bilo delovno mesto, ki sem ga zasedala, zaradi reorganizacije ukinjeno. Ker je senat zaključil, da sem nič kriva stranka in da mi iz teh razlogov delovno razmerje ne more prenehati, preneha pa mi zgolj zato, ker naj bi bilo moje delovno mesto ukinjeno, se bom v zvezi s to odločitvijo v prihodnjih dneh posvetovala z odvetnikom o nadaljnjih korakih glede revizije, saj smo sodišču predložili vse dokaze iz katerih je razvidno, da se je spremenilo zgolj ime oddelka in sicer iz oddelka za splošne zadeve, v sekretariat za splošne zadeve, medtem ko je opis del in nalog vodje obeh oddelkov ostal enak!«

MOMS: Ohranili smo čast in dostojanstvo

»Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je z dnem 15.1.2019 s sodbo razvezalo pogodbo o zaposlitvi med Mestno občino Murska Sobota in go. Sabino Gutalj. Sodišče je še razsodilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz aprila 2015 nezakonita in da je mestna občina dolžna ge. Gutalj izplačati vse plače od odpovedi do sodne razveze ter denarno povračilo zaradi sodne razveze v višini 7 plač. Sodbo sodišča bomo spoštovali, se pa z njo ne strinjamo in to kljub temu, da je sodišče sodno razvezalo pogodbo o zaposlitvi z go. Gutalj. Zdi se nam nesprejemljivo, da sodišče na prvi stopnji ugotovi, da je izredna odpoved bila zakonita, da tudi Višje delovno in socialno sodišče ugotovi, da so kršitve, ki jih je mestna občina očitala ge. Gutalj dokazane, da pa niso tako hude, da bi opravičevale odpoved zaposlitve, a očitno spet dovolj močne, da je sodna razveza pogodbe o zaposlitvi upravičena. Zato bo mestna občina zoper sodbo, ki je dokončna in jo je potrebno izvršiti, v predpisanem roku vložila izredno pravno sredstvo.

Mestna občina Murska Sobota bo morala plačati visok znesek. Res je, da bi ga lahko namenili za različne potrebne investicije. Res je tudi, da namesto ge. Gutalj do zaključka sodnega postopka nismo dodatno zaposlovali, tako, da smo dosojeni znesek dejansko prihranili. Ne moremo pa mimo vsega, kaj so morale podrejene sodelavke in sodelavci ge. Gutalj v kritičnem času v sodelovanju z njo prestati. Zato ne glede na ceno, ki jo bomo plačali, lahko ugotovimo, da smo delno izgubili pravdo, a ohranili smo čast in dostojanstvo zaposlenih na mestni občini.«