vestnik

Šolsko ministrstvo razkrilo, kateri bo tretji predmet za NPZ na posameznih šolah

I.B., 4. 9. 2019
Igor Napast
Preverili smo, iz katerega predmeta bodo znanje preverjali na pomurskih osnovnih šolah.
Aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep, ki določa, iz katerega tretjega predmeta se bo na posameznih osnovnih šolah v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2019/2020. Preverili smo, kaj so dobile pomurske osnovne šole.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je minister Jernej Pikalo s sklepom 21. junija izmed obveznih predmetov 8. in 9 razreda osnovne šole izbral štiri predmete za določitev tretjega predmeta, iz katerega se bo opravljalo nacionalno preverjanje znanja. Določeni so bili biologija, zgodovina, šport in tuji jezik. 

Sedaj pa je ministrstvo sporočilo še, kateri predmet se bo preverjal na kateri od šol. Znanje iz biologije se bo preverjalo na naslednjih pomurskih šolah: OŠ Bogojina, OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, OŠ Gornja Radgona, OŠ Kobilje, OŠ Bakovci, OŠ I Murska Sobota, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Šalovci, OŠ Turnišče, OŠ Miška Kranjca Velika Polana. Tuji jezik je bil izbran za OŠ Apače, OŠ Beltinci, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Ljudska univerza Lendava, Ljudska univerza Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota, OŠ Kajetana Koviča Radenci, OŠ Kapela in OŠ Veržej. 

Kot tretji predmet za NPZ je bila zgodovina določena za OŠ Cankova, OŠ Grad, OŠ Križevci, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Stročja vas, OŠ Mala Nedelja, OŠ II Murska Sobota, OŠ Dr. Antona Trstenjaka Negova in OŠ Tišina. Znanje iz športa pa se bo preverjalo na DOŠ Dobrovnik, DOŠ Genterovci, OŠ Fokovci, OŠ Kuzma, DOŠ I Lendava, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Odranci, DOŠ Prosenjakovci, OŠ Puconci, OŠ Janeza Kuharja Razkrižje, OŠ Sveti Jurij ter na OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Igor Napast
Za tretji predmet NPZ so bili izbrani ali zgodovina, biologija, tuji jezik ali šport.