vestnik

Spet smrdi

Majda Horvat, 21. 3. 2018
Foto:nataša Juhnov
Irena Majcen je julija 2017 obiskala sporno bioplinarno.
Aktualno

V Lendavi močno odmeva in razburja vest, da je okoljsko ministrstvo razveljavilo odločbo Arso, s katero je novembra lani najemniku sporne lendavske bioplinarne odvzelo okoljevarstveno dovoljenje (OVD). 

Na sklep Arsa je najemnik decembra lani vložil pritožbo na okoljsko ministrstvo, to pa je v pritožbenem postopku ugotovilo, da ob inšpekcijskem ogledu, ki je bil opravljen 15. junija lani, odločba Inšpektorata za okolje in prostor še ni bila pravnomočna, ob ponovnem inšpekcijskem ogledu 28. junija pa je bilo ugotovljeno, da so bili odrejeni ukrepi že izvršeni. Zaradi tega je torej MOP odpravil sklep Arsa. Zoper odločbo ministrstva je možna pritožba na upravno sodišče.
O tem, ali se je kdo že pritožil oziroma ali se bo, še ne moremo poročati, je pa lendavski župan Anton Balažek, ki je bil skupaj s sodelavci o odločitvi ministrstva seznanjen pred nekaj dnevi, napovedal protiukrepe. Kakšne, še ni znano. Kaj odločitev okoljskega ministrstva pomeni za nadaljnje delovanje sporne bioplinarne, od katere se je lani širil neznosen smrad?


Najemniku bioplinarne, podjetju Eco Center, torej ostaja veljavno OVD, podjetje, ki pa bo v stečajnem postopku kupilo bioplinarno kot premoženje stečajnega dolžnika, torej podjetja Ecos, pa si bo moralo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje na ime novega (starega?) upravljavca z napravo. Za to bo treba vložiti vlogo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja zaradi spremembe upravljavca, vse drugo pa ostane nespremenjeno. Čas, v katerem se lahko izda tak­šna odločba, pa je odvisen od števila vlog, ki so v reševanju.

031594d618785d9231a7882b585adf38
Foto:juhnov
Zaradi neznosnega smradu je julija lani javno protestiralo najmanj 300 ljudi.

Po mnenju odvetniške pisarne stečajnega upravitelja Matjaža Nanuta, ki vodi stečajni postopek za podjetje Ecos, ohranitev veljavnosti OVD za sam postopek ne pomeni veliko, saj bo novi lastnik moral zahtevati spremembo imena upravljavca v dovoljenju. Pri tem bo moral izpolnjevati enake pogoje, kot če bi dovoljenje pridobival na novo.

ad637a8a11b3a2199b82b50ab97f46e9
Foto:juhnov
Smrad se je od bioplinarne širil v zelo velikem krogu in prizadel prebivalce v več naseljih.

Kljub temu v pisarni priznavajo, da bo veljavno OVD pomenilo zaradi boljšega občutka za kupca tudi boljše izhodišče za prodajo premoženja.

a85d899760cc337557dd2305b83e8034
Foto:juhnov
Se bo zaradi odpravljene odločbe spet dvignila civilna iniciativa, ki jo je vodila Nikolina Palnec?