vestnik

(FOTO) Spominska plošča na Cankovi kot opomin zanamcem

Dani Mauko, 15. 5. 2022
Dani Mauko
Odprtje spominske plošče
Aktualno

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je na stavbi, kjer je bil med leti 1956 do 1996 oddelek milice na Cankovi, organiziralo odkritje spominskega znamenja-plošče v spomin na leto 1991, ko je bila v stavbi vojna enota milice in skladišče orožja teritorialne obrambe.

Slavnostni govornik Drago Ribaš, predsednik veteranskega društva Sever za Pomurje, je poudaril, da naj bodo spominska obeležja opomin zanamcem, predvsem mladim, ki naj vedo, kaj se je v preteklosti dogajalo na njihovem območju.

cankova, veterani
Dani Mauko
Odprtje spominske plošče

Domači župan Danilo Kacijan pa je dejal, da naj bo spominska plošča vzgled, zakaj smo se borili, da lahko živimo v naši lepi Sloveniji in govorimo slovenski jezik. Zadnji komandir milice na Cankovi Štefan Vouri je bogato orisal delovanje pripadnikov milice v 40-letnem obdobju s poudarkom na leto 1990, ko je bilo v prostorih milice in takratne kmetijske zadruge Cankova skrito orožje TO.

cankova, veterani
Dani Mauko
Odprtje spominske plošče

Ribaš, Kacijan in Milan Osterc, predsednik pododbora PVD Sever Lendava, so nato na pročelju stavbe v prisotnosti praporščaka PVD Sever Pomurje in OZ VVS Murska Sobota odkrili ploščo. Predsednika OZ VVS Murska Sobota Ivan Smodiš in OZ SČ Murska Sobota, Stanislav Gorčan sta Dragu Ribašu za dolgoletno skupno sodelovanje podelila Plaketo ZSČ.

cankova, veterani
Dani Mauko
Odprtje spominske plošče

Slovesnosti, ki jo je z igranjem na harmoniko popestril Timi Lang, so se udeležili tudi veterani OZ VVS Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota in Lendava.

cankova, veterani
Dani Mauko
Odprtje spominske plošče