vestnik

Sprejeli novo ekonomsko ceno za vpis otrok v vrtec pri OŠ Šalovci

D. N., 30. 7. 2021
Damjana Nemeš
Vrtec pri Osnovni šoli Šalovci.
Aktualno

Svetniki Občine Šalovci so na zadnji redni seji sprejeli predlog nove ekonomske cene vrtca pri Osnovni šoli Šalovci, ki jim ga je ta posredovala.

Nova ekonomska cena vrtca za šolsko leto 2021/2022 znaša 519,61 evra ob upoštevanju najvišjega normativa 24 otrok. Do zvišanja cene prihaja tudi zaradi spremembe najvišjega normativa otrok, ki je doslej znašal 29, ter zaradi števila oddelkov v vrtcu, na dvig pa vplivata tudi višja minimalna plača in višji regres. 

Kljub dvigu ekonomske cene vrtca ostaja cena dnevnega programa za starše otrok, ki so vključeni v vrtec pri OŠ Šalovci, enaka oziroma znaša 370 evrov na otroka mesečno, razliko do dejanske cene v višini 149,61 evra subvencije pa bo pokrila Občina Šalovci iz občinskega proračuna. 

Vrtec bo poleti zapustilo devet otrok, z novim šolskim letom ga bo začelo obiskovati šest na novo vpisanih otrok. Še naprej bosta ostali dve skupini, mlajša in starejša.