vestnik

Koncesije domovom za starejše: Dom Kuzma zavrnjen, Dom Danijela Halasa uspešen

Majda Horvat, 24. 2. 2021
Damjana Nemeš
Dom Kuzma
Aktualno

Iz Pomurja sta se za dodatne koncesije potegovala Zavod Karitas za Dom Danijela Halasa Velika Polana, ki je uspel, ter Dom Kuzma, ki pa je bil zavrnjen.

Postopek podelitve koncesij domovom za starejše je končan. Na lani objavljen razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za 1100 mest se je prijavilo 21 vlagateljev, a samo dva iz Pomurja. Uspešen je bil Zavod Karitas za velikopolanski dom, ki bo dobil koncesijo še za 16 postelj, ne pa tudi Dom Kuzma, ki je prijavil 21 mest. Njegova vloga je bila zavrnjena kot nepopolna, manjkala ji je namreč bančna garancija. Direktorica Doma Kuzma Jožica Baša je povedala, da so vlogi priložili zavarovalno garancijo, enako kot so to storili ob prijavi na razpis pred dvema letoma. Takrat je to zadoščalo, so pa bili neuspešni zaradi nezadostnega števila zbranih točk.

39615fe876eae1d47f18fd67dcd62460
Maja Hajdinjak
Direktorica Doma Kuzma Jožica Baša pravi, da ni pošteno, da se koncesija podeli nekomu, ki bo dom šele zgradil čez dve ali tri leta, izključi pa tiste, ki varstvo starejših že izvajajo.

Bančne garancije zdaj niso uspeli pridobiti zato, ker ima Dom Kuzma že zgrajen objekt in opremljene prostore, za kar so se seveda zadolžili. »Mi dejavnost tudi tu že opravljamo, vendar na podlagi delovnega dovoljenja, a zaradi nepridobljene koncesije nimamo priznanih storitev zdravstvene nege za 21 stanovalcev,« je povedala Baševa. Zdravstveno nego seveda nudijo vsem 85 stanovalcem na enak način, še posebej je bila ta pomembna v času, ko se je med stanovalci in zaposlenimi širil koronavirus. Baševa pravi, da se ji zdi nepravično, da se koncesija podeljuje nekomu, ki bo objekte za institucionalno varstvo starejših šele zgradil čez dve ali tri leta, ne pa tudi tistim, ki to že izvajajo. Ne samo iz vidika poslovanja izvajalca, ampak zaradi stanovalcev samih, saj se jim s tem ne priznava pravica do osnovnega zdravstvenega varstva. »Pravica vsakega državljana Republike Slovenije je, da ima zagotovljeno osnovno zdravstveno varstvo. Zdaj pa smo mi kot dom prisiljeni izbirati stanovalce, za katere bo zdravstvena zavarovalnica plačala zdravstveno nego in za katere ne. Formalno torej moramo izločiti stanovalce, za katere zavarovalnica ne bo plačala zdravstvene oskrbe,« izpostavi Baševa. Dom Kuzma zaradi primanjkljaja koncesij dobi od zdravstvene zavarovalnice šest do sedem tisoč evrov manj sredstev na mesec. To pa glede na kadrovski normativ pomeni tudi dva do tri manj zaposlenih in posledično večjo obremenitev teh, ki delajo.

dom-kuzma, enota-doma-kuzma, kuzma
Damjana Nemeš
Varuh človekovih pravic je svetoval, da bi zaradi kratenja pravic moral tožbo vlagati vsak stanovalec sam. Foto Damjana Nemeš

Dom Kuzma je situacijo predstavil ministrstvu in tudi varuhu človekovih pravic. Na ministrstvu so jim svetovali, da se naj prijavijo na nov razpis, ko bo ta razpisan. Iz pisarne varuha človekovih pravic odgovora niso prejeli, je pa predstavnik na srečanju direktorjev domov za starejše, kjer so prav tako izpostavljali ta problem, povedal, da bi moral zaradi kratenja pravic vsak stanovalec sam vlagati tožbo zoper državo.

Kaj zdaj berejo drugi