vestnik

Staršem se odsotnost z dela zaradi stavke lahko opraviči zaradi višje sile. Kaj bo z nadomestilom plače?

Vestnik.si, 8. 3. 2022
Pixabay
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Sreda, 9. marec, bo dan za stavko v vzgoji in izobraževanju. Pridružila se ji je večina vzgojno-izobraževalnih zavodov, kar pomeni, da bodo zagotavljali le nujno varstvo. So starši lahko odsotni z dela zaradi varstva otrok v času stavke?

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pravijo, da če bo zaradi stavke onemogočeno varstvo otrok, kar lahko povzroči nemožnost opravljanja dela delavcev zaradi varstva otrok, se odsotnost z dela enemu od staršev lahko opraviči zaradi višje sile. Je pa treba v vsaki konkretni situaciji presojati prisotnost elementov višje sile. "Pri presoji teh pa je v okviru elementa neizogibnosti in neodvrnljivosti dogodka treba med drugim presoditi in upoštevati, ali gre za otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, ki potrebuje varstvo, možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen način, možnost drugačne razporeditve delovnega časa delavca itn," pojasnjujejo.

Če delavec zaradi višje sile ne more opravljati dela, je po Zakonu o delovnih razmerjih upravičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Breme izplačila nadomestila plače ostane na delodajalcu.  

Višja sila pri delavcu ne bo podana, v kolikor je v vrtcu oziroma v šoli zagotovljeno varstvo.