vestnik

(MURALES) Stoli tudi za britanski parlament

Majda Horvat, 21. 9. 2021
Majda Horvat
Tapeciranje stolov v podjetju Murales.
Aktualno

Ljutomersko podjetje Murales po težavnem lanskem letu zaradi posledic epidemije znova posluje uspešno.

Zaradi zaprtih trgovin s pohištvom ter drastičnega upada prodaje, predvsem doma, je še edino delujoče podjetje s proizvodnjo stolov v Sloveniji minulo poslovno leto utrpelo padec prometa za 15 odstotkov. V prvi polovici tega leta so se že vrnili na skoraj enako raven prodaje kot pred pandemijo, po zdajšnji rasti pa bodo poslovno leto spet sklenili z dobičkom.
»Trenutno nam kaže bolje kot lani,« pove Albin Škalič, direktor in solastnik podjetja, ki proizvaja masivno pohištvo, stole, mize, kotne klopi in vitrine.
Ugodna gibanja v prodaji so omogočila povečevanje obsega proizvodnje in s tem povečanje števila zaposlenih. Na novo so zaposlili pet delavcev, tako da jih je zdaj 115.
Delavce je danes težko dobiti, še posebej lesarje, pove Škalič, saj se mladi skorajda več ne odločajo za ta poklic, zato pa lani kljub upadu proizvodnje niso odpustili nikogar. Število zaposlenih so ohranjali tudi s pomočjo ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnika. Podjetju je kljub manjši izgubi lani uspelo ohraniti tudi finančno stabilnost.

muralesskaliccnc21
Majda Horvat
Murales vsako leto vlaga, lani je pridobil tudi razvojna sredstva za nakup naprave CNC.

Kupca tudi v Ameriki

Osnovna dejavnost družbe Murales je torej proizvodnja masivnega pohištva, v sklopu podjetja pa deluje tudi žaga, kjer žagajo hlodovino za lastno proizvodnjo kot tudi za prodajo gradbenega lesa stavbarjem, razrez lesa pa opravljajo tudi kot storitev za trg. Zaradi žagarske dejavnosti skoraj polovico prihodkov ustvarijo na slovenskem trgu, vendar je podjetje naravnano predvsem na prodajo izdelkov v tujino.
»Naši najpomembnejši tuji trgi, kamor prodajamo končne izdelke, so Nemčija, Avstrija, Anglija, Združene države Amerike in Danska. Prav na Danskem se nam prodaja zdaj povečuje,« pove sogovornik. Ugotavljajo tudi, da se vračajo kupci, ki so jih v preteklosti že imeli.
»Kakovostni izdelki, za katere je potrebnega veliko ročnega dela, postajajo spet cenjeni, vendar nas to, da smo delovno intenzivna panoga, po drugi strani tepe. Zaradi veliko ročnega dela tudi ne moremo dosegati visoke dodane vrednosti,« pove Škalič.

muraleszaga21
Majda Horvat
Murales ima veliko žago za lastne potrebe in za trg.

Stoli za britanski parlament

Ljutomersko podjetje ima v tujini kar nekaj zvestih poslovnih partnerjev, ki so pomembni za poslovanje družbe, dva v ZDA in enega, ki deluje globalno še v Avstriji, drugi pa delujejo v manjšem obsegu. Posebno težo za podjetje ima partnerski odnos pri razvoju novih izdelkov za danske kupce. »Lani smo za britanski parlament za cehe izdelali tisoč novih stolov, kar nam je v ponos,« pove sobesednik. Izstop Velike Britanije iz Evropske unije je zaradi birokratskih ovir sicer otežil poslovanje z angleškim kupcem, ni pa ga ustavil.
Poleg končnih izdelkov za izvoz, ki spadajo cenovno v višji srednji razred in jih kupci tržijo pod svojim imenom, ima Murales tudi izdelke z lastno blagovno znamko.

muralesstoli21
Majda Horvat
V zadnjih dveh letih je podjetje kupilo za 1,5 milijona evrov strojne opreme in bilo tako lani kot leto prej uspešno pri

Naložbe v sodobno opremo

Kljub zahtevnim razmeram za poslovanje v času epidemije so v Muralesu tudi lani investirali. Podjetje se je opremilo s sodobnim obdelovalnim sistemom s CNC-tehnologijo, katerega vrednost je bila skoraj 440 tisoč evrov, naložbo pa je podprla država s sredstvi iz evropskega razvojnega sklada. »Nenehno poskušamo vlagati, saj s tem ohranjamo kakovost in povečujemo produktivnost, to pa zagotavlja naš obstoj,« je povedal direktor. V zadnjih dveh letih je podjetje kupilo za 1,5 milijona evrov strojne opreme in bilo tako lani kot leto prej uspešno pri pridobivanju razvojnih sredstev.
V industrijski coni v Ljutomeru ima približno 9,5 hektarja veliko zemljišče ter 4,5 hektarja pokritih proizvodnih in skladiščnih prostorov. Te bodo razširili z novo halo, ki jo že gradijo.

muralesskalic21
Majda Horvat
»Kljub takšnim izzivom naš cilj ostaja enak, da ohranimo to, kar imamo, in da v lesarski dejavnosti rastemo še naprej,« pove Škalič.

Cene materialov in energije rastejo

Tako kot v drugih dejavnostih se tudi v Muralesu letos srečujejo z izjemnim skokom cen surovin in energije ter težavami pri dobavah. Prejšnja leta so se z dobavitelji pogajali o cenah enkrat na leto, zdaj od njih brez dogovora prejemajo samo dopise o dvigu cen. Te rastejo tako za les kot karton ter še za vse drugo. Cene materialov so se dvignile za okoli 30 odstotkov, cena elektrike pa kar za sto.
»Kljub takšnim izzivom naš cilj ostaja enak, da ohranimo to, kar imamo, in da v lesarski dejavnosti rastemo še naprej,« pove Škalič, ki vodi družbo, katere večinski lastniki so člani družine Škalič.