vestnik

Streha: Tveganja ob hujših vremenskih pojavih

Sanja Verovnik, 18. 3. 2019
Boris Vugrinec
Dotrajani kritini lahko pet minut konkretne toče popolnoma odvzame funkcionalnost.
Aktualno

Ničkolikokrat v letu smo priča prizorom, ko močni veter odkriva strehe, debela toča naredi v kritini luknje, sneg pa s svojo težo poškoduje celotno ostrešje. Kolikšno nevarnost povzroča muhasto vreme, smo vprašali ponudnike streh.

Vremenskih nevšečnosti je vedno več, vedno pogosteje so dogajajo in skoraj ni več kraja v Sloveniji, ki se z njimi še ne bi srečal. Prizadenejo lahko najbolj izpostavljene dele našega domovanja, na primer streho. Kaja BahorinTomaž Strehariz podjetja Wienerberger pojasnita, da poznamo različne vremenske pojave, ki ob svojih močnejših vplivih lahko tako ali drugače poškodujejo kritino oziroma celotno streho. "Srečujemo se z odkrivanjem streh, premiki strešnikov in slemenjakov, zlomi strešnikov, puščanjem ob stikih in prebojih …," razložita strokovnjaka.


"Predvsem je pomembno, da je kritina vgrajena strokovno po navodilih proizvajalcev, saj se le tako lahko zmanjša tveganje ob hujših vremenskih pojavih. Veter je res vsako leto bolj intenziven in se pojavlja tudi na območjih, kjer ga v preteklosti ni bilo zaznati. Ob neustrezni montaži strešne kritine jo močni sunki zamaknejo ali celo odstranijo, padajoča kritina pa lahko tudi pomeni nevarnost za predmete in ljudi v okolici objekta. Snega je v zadnjih letih sicer količinsko manj in se zmotno ne daje več toliko poudarka na njegov vpliv na streho. Vseeno pa nas presenetijo hipne in velike količine snežnih padavin, zato je treba vgrajevati snegolove enakomerno po celotni površini strehe, saj s tem omogočamo zadrževanje snega in preprečimo poškodbe premičnin in nepremičnin ob napuščih streh ter hkrati varujemo manipulativne površine ob objektih."

Na to, da lahko vremenske razmere, ki so vedno bolj ekstremne, na strešni krtini povzročijo veliko nevšečnosti, opozori Uroš Justinek iz podjetja Hosekra in nadaljuje: "Zato je zelo pomembno, kako je strešna kritina pritrjena. Da kljubuje močnemu vetru, je pomembno, da je pritrjena z originalnim pritrdilnim materialom in po navodilih proizvajalca. Kovinsko kritino lahko toča na primer trajno deformira, kar ni lepo na pogled, vendar pa kritina še vedno opravlja svojo primarno funkcijo. Največjo škodo lahko naredi orkanski veter, saj če kritina ni primerno pritrjena, lahko kritino celo odpihne. Če je kritina pritrjena po navodilih proizvajalca, se nimamo kaj bati tudi v najbolj ekstremnih vremenskih situacijah." Tudi Kristina Leban Bavconiz podjetja Eternit ocenjuje, da živimo v času pogostih vremenskih nevšečnosti: "Vročinska obdobja prekinjajo močna neurja. Težke poškodbe kritine zaradi toče in snega prav tako niso nobena izjema. Prav te vremenske nevšečnosti zaradi spreminjanja klime v zadnjih letih prehajajo v ekstremne vremenske razmere in narekujejo tudi večjo pozornost pri izbiri in montaži kritine. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo ekstremni vremenski pojavi vse pogostejši, zato se moramo nanje kar najbolje pripraviti. Ogrožena so vsa območja in objekti, najbolj pa je na udaru streha. Ob vsej krutosti narave zato ne preseneča, da mnogi ne zaupajo nobeni kritini več. Sneg, led, neurja in viharji ter močni nalivi in toča uničujejo videz in funkcionalnost kritine, največkrat tudi podkonstrukcije."

Nestrokovna vgradnja je velik problem

Na vprašanje, koliko na škodo zaradi vremena dejansko lahko vplivajo kakovost kritine, materiali, pravilna vgradnja in starost kritine, Justinek iz Hosekre razloži, da kakovost materiala in pravilnost vgradnje zagotovo vplivata na obstojnost kritine. "Pogosto vidimo, da orkanski veter odkriva strehe, do česar pa pride izključno zaradi nestrokovne vgradnje strešne kritine in zaradi varčevanja pri pritrdilnem materialu," pravi Justinek. Tudi Kristina Leban Bavcon iz Eternita je podobnega mnenja: "V prvi vrsti je treba poskrbeti za višje zahteve pri gradnji, izbirati prave materiale pa tudi poskrbeti za kakovostno vgradnjo. Ta je po besedah strokovnjakov marsikje v Sloveniji nepravilno izvedena."


Kakovost kritine in pravilna vgradnja zagotovo odločilno pripomoreta k vzdržljivosti celotne strehe ob močnejših vremenskih vplivih, razložita Bahorjeva in Strehar iz Wienerbergerja. "Najmanj poškodb bo praviloma nastalo na novejših kritinah, ki so strokovno vgrajene po navodilih proizvajalcev. Tovrstnih navodil pred dvajsetimi leti ali več ni bilo, zato tiste kritine doživijo večje poškodbe. So pa deformacije lahko tudi posledica staranja materiala, vendar je opečna kritina že iz zgodovine znana kot ena bolj vzdržljivih in z dolgo življenjsko dobo."

Opazen napredek v proizvodnji strešnikov

Pričakovati je, da so tudi novodobne kritine, če jih primerjamo s tistimi izpred nekaj let, bolj odporne proti muhastemu vremenu. Sogovornike smo povprašali, ali se sodobna tehnologija prilagaja nevšečnostim, kot so nepričakovani vremenski pojavi. "Samo kritino je težko prilagoditi za vremenske razmere, sicer je tehnologija nekoliko napredovala, vendar je težko izumiti kaj revolucionarnega," razmišlja Uroš Justinek. Kristina Leban Bavcon pa je mnenja, da se materiali sicer spreminjajo in izboljšujejo, a še vedno vedno ima velik pomen prav sprememba klime. "Valovitka po svojih fizikalno-mehanskih lastnostih krepko presega kakovost prejšnjih materialov. Je estetsko dovršena in enakih dimenzij kot stara plošča, kar pomeni, da lahko novo vlaknocementno ploščo pritrdimo kar na obstoječe nepoškodovane letve in nosilno konstrukcijo. To pa pomeni bistveno nižje stroške zamenjave dotrajane kritine," razloži Bavconova. Kaja Bahor in Tomaž Strehar vidita največji napredek v proizvodnji strešnikov: "Ta je izboljšala kvaliteto proizvodov, vendar je razlika predvsem v načinu izbire in montaže strešnikov. Kritina se ne izbira več samo glede na naklon strehe in končni videz objekta. Zelo pomembno je tudi, da upoštevamo mikrolokacijo objekta in kakšni ekstremni vremenski pojavi se lahko zgodijo. Temu se torej posveča več pozornosti in tako se prilagodi izbor kritine pa tudi dodatnih elementov in varnostnih sistemov. Imajo pa določeni modeli kritin boljše lastnosti glede zaščite pred vetrom in točo."

Starost še vedno razlog za menjavo

Ali potemtakem zaradi vse močnejšega vetra, pojavov toče, nalivov, zmrzali danes pogosteje menjujemo strešno kritino, kot smo jo včasih? Uroš Justinek iz Hosekre pojasni, da kljub vremenskim nevšečnostim kritine vzdržijo predvideno življenjsko dobo, tudi zaradi boljših materialov. "Zelo pomembni sta vzdržljivost kritine in njena življenjska doba. Povprečna življenjska doba naj bi bila od 40 do 50 let. Po tem obdobju streha naj ne bi bila več varna oziroma se na njej slej ko prej pojavijo težave," pravi Kristina Leban Bavcon iz Eternita. "Starost strehe je tudi najpogosteje razlog, da se lotimo temeljite sanacije strehe. Njena življenjska doba je odvisna predvsem od kakovosti izbranega materiala, pravilnosti vgradnje in seveda pravilnega vzdrževanja. Pomembno je, da izberemo pravo streho za obstoječe ostrešje. Paziti moramo na statiko in naklon ostrešja, njegovo stanje, ne nazadnje pa tudi na lokacijo objekta. Slednje je še kako pomembno predvsem ob pojavu močnejšega vetra, izpostavljenosti soli ob morju in količini snega. In še nekaj je zelo pomembno za dolgo življenjsko dobo strešne kritine - da je pravilno zmontirana." Bahorjeva in Strehar iz Wienerbergerja opozorita, da se menjava kritine največkrat opravlja, ko je ta dotrajana in ne opravlja več svoje prvotne funkcije: "Če je kritina vgrajena strokovno in po navodilih proizvajalca, pa njena življenjska doba ni odvisna od vremenskih pojavov."

Po toči je nujen pregled

Mnogi strokovnjaki svetujejo pregled strehe ob koncu zime, še zlasti, če je bila količina snega velika, tudi zaradi zmrzali, prav tako po vsakem pojavu toče in močnejšega vetra, skratka, ko menimo, da bi lahko kak vremenski pojav povzročil škodo na naši strehi. Uroš Justinek pravi, da je treba streho po toči v vsakem primeru pregledati: "Pri pločevinastih strehah lahko pri ekstremni debelini toče nastanejo vdolbine, ki sicer ne zmanjšajo funkcionalnosti strešne kritine, vendar pa skazijo videz. Pomembno je, da se ne pregleda samo površina strehe, ampak tudi njeni manjši detajli - obrobe, strešna okna... Podobno velja za pregled strehe ob koncu zime. Pametno je, da pregled izvede krovec, ki je vešč hoje po strehi." Po vsakih ekstremnih vremenskih obdobjih je priporočljiv vsaj grob ogled strehe, trdita Kaja Bahor in Tomaž Strehar. "Če pa se pojavi močnejša toča, ki bi lahko povzročila večje poškodbe na strehi, je priporočljiv podrobnejši pregled. Pomembno je, da se pregled in sanacija zaupata strokovno usposobljenim krovcem in da tega ne počnemo sami," še svetujeta strokovnjaka iz podjetja Wienerberger.
Kristina Leban Bavcon svetuje redno pregledovanje strehe.

"S tem se lahko izognemo nepotrebnim stroškom. Opažanja na terenu kažejo, da neurja zadnja leta najbolj poškodujejo stare salonitne strehe zaradi dotrajanosti in majhnih naklonov, saj so udarci toče na položno kritino najmočnejši. Večine preostalih kritin pa na strehe z majhnim naklonom ni mogoče položiti in tako se zdi, da imajo v hudi toči te druge kritine prednost. Vlaknocementna kritina je v normalnih vremenskih razmerah zelo odporna proti toči, saj je zelo elastična, kar pomeni, da je občutno bolj odporna proti mehanskim poškodbam kot stara salonitna plošča." Bavconova še priporoča, da če se opazi poškodba na strehi, čim prej pokličemo krovca, da bo streho strokovno pregledal in po potrebi zaščitil do primernega popravila. "Za zagotavljanje dolgotrajne funkcionalnosti strehe mora biti strešna kritina redno vzdrževana. Poleg tega je za vzdržljivost kritine izrednega pomena njena sestava oziroma material kritine," še opozori sogovornica.