vestnik

(IZKLOP ELEKTRIKE) »Nihče zjutraj ne gre najprej preverjat, kaj piše na njihovi spletni strani«

Majda Horvat, 3. 12. 2022
Jure Zauneker
Če jih izpad električne energije doleti nepripravljene, so za to odgovorni uporabniki sami.
Aktualno

Nekoč pred izklopom osebno poklicali večje porabnike po telefonu, zdaj mora za obveščenost skrbeti vsak sam.

Sredi oktobra je podjetje Elektro Maribor izvajalo obnovitvena dela na nizkonapetostnem omrežju ob starem zadružnem domu na Kobilju, menjavali pa so tudi luči na javni razsvetljavi. Zaradi tega je trikrat prišlo do motenj v oskrbi z električno energijo, saj so odklopili posamezna območja ob osmi uri zjutraj, izklopi pa so trajali prvi dan eno uro, naslednja dva dni pa pet oziroma celo šest ur.

»Vsa dela so bila načrtovana, prekinitve pa smo napovedali na radiu in na naši spletni strani. Vsi odjemalci, ki so prijavljeni v našo brezplačno aplikacijo eStoritve, so bili o načrtovanih prekinitvah dobave osebno obveščeni tudi prek elektronske pošte in/ali SMS-ja,« so na vprašanje o načinu obveščanja odgovorili v Elektru Maribor. Večurne motnje v oskrbi z električno energijo so namreč povzročile nejevoljo pri občanih, zaradi prekinitve električnega toka so bili prizadeti tudi nekateri obrtniki, saj so utrpeli poslovno škodo.

izklop-elektrike
Jure Zauneker
Če jih izpad električne energije doleti nepripravljene, so za to odgovorni uporabniki sami.

Vsak izklop ima negativne posledice 

Kritike zaradi nepravočasnega obveščanja so letele tudi na občinsko upravo, saj so se dela na omrežju izvajala po naročilu Občine Kobilje. »Občina ni dolžna obveščati o prekinitvah. To, da obveščamo občane, je naša dobra volja,« je o dogajanju, ki bi se sicer lahko odvijalo tudi kjer koli drugod, povedal Darko Horvat, župan Občine Kobilje. Občina je res oddala naročilo za omenjena dela in tudi rok za izvedbo del je bil v pogodbi z elektrooperaterjem določen, še pojasnjuje Horvat, toda odločitev o tem, kdaj konkretno bodo dela stekla, sprejme izvajalec sam. Enako kot Elektro Maribor tudi Horvat priporoča vsem večjim odjemalcem, še posebej podjetnikom, da se prijavijo na omenjeno aplikacijo podjetja, da bodo prejemali sporočila o prekinitvah in se nanje tudi pripravili.

Četudi motnje v oskrbi z električno energijo na nekem območju niso pogoste, ima vsak izklop negativne posledice za podjetja s proizvodnjo, težave to povzroča tudi zaposlenim, ki delajo od doma. Prav tako se v stiski znajdejo družine, ki imajo doma na primer dojenčka ali bolnika, saj brez elektrike ni mogoče kuhati, ne deluje tudi skoraj nobeno gretje. Učinkovito obveščanje, torej takšno, ki bi doseglo čim več porabnikov, bi bilo zato zelo dobrodošlo.

Toda praksa je zdaj takšna, da elektrooperater z zdajšnjim načinom obveščanja zadosti zahtevam Agencije za energijo o informiranju, odgovornosti za to, ali informacija res doseže uporabnike, pa ne prevzema. Če jih torej izklop doleti nepripravljene, so za to odgovorni uporabniki sami. Lahko pa bi bilo tudi drugače, bolj prijazno do uporabnikov, se strinja Darko Horvat. Morda bo večje število ponudnikov električne energije vplivala na to, da bo konkurenčna prednost na strani tistih, ki bodo znali bolj prisluhniti ljudem, še doda župan Kobilja.

izklop-elektrike
Jure Zauneker
Če jih izpad električne energije doleti nepripravljene, so za to odgovorni uporabniki sami.

Celo pripeljali agregat 

Za zgled bi bila lahko stara praksa, v morda nekoliko posodobljeni obliki. Še pred nekaj leti je namreč elektrooperater večje odjemalce obveščal o prekinitvah dobave električne energije s telefonskim klicem, pove sogovornica, lastnica bifeja in živilske trgovine na vasi, v kateri ponujajo tudi zamrznjena živila. Če so prekinitve trajale več ur, so iz podjetja celo pripeljali agregat in jim ga priključili. Prav zamrzovalniki so namreč lahko brez električne energije zelo kratek čas, če to traja več ur, morajo vsa zamrznjena živila zavreči.

»Potem pa so ta način obveščanja naenkrat opustili, ne da bi nas o tem sploh obvestili. Kar končalo se je,« še pove sogovornica. Za spremembo pri načinu obveščanja so izvedeli, ko so nepričakovano ostali brez elektrike. Tudi njim so takrat pojasnili, da lahko informacije o izklopih poiščejo na njihovi spletni strani ali pa se naročijo na SMS-obveščanje. »Toda nihče zjutraj ne gre najprej preverjat, kaj piše na njihovi spletni strani, prav tako je naročilo za spletno obveščanje povezano s tem, da se registriraš, da poznaš številko odjemnega mesta in da si zadeve znaš nastaviti na svojem telefonu. Nisem ravno prepričana, da to znajo narediti vsi mali obrtniki. Zdajšnjega načina obveščanja nikakor ni mogoče primerjati s prejšnjim,« še podčrta sogovornica.

Elektrooperater zdaj tudi več ne posoja agregata, češ da si ga lahko zagotovi že vsak sam, so jim dejali. Ne zdi se ji pošteno, da ponudniki javnih storitev za osnovno oskrbo, kot je elektrika, voda in telefonija, skrb za obveščenost vse bolj prelagajo na porabnike. »Račune pa znajo vsi izstavljati in tudi zamuditi ne smeš s plačilom,« ostro pribije. Sama se sicer zna postaviti zase, pove, je pa težko tistim, ki tega ne zmorejo.

Kakšna so pravila 

V Agenciji za energijo pojasnjuje, da sme elektrooperater začasno odklopiti uporabnika od sistema zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja, pregledov ali remontov, preizkusov ali kontrolnih meritev in razširitev omrežja. Za predvideni odklop mora operater sistema izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnika sistema.
Elektrooperater mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben način. Če gre za večje število odjemalcev in če osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.