vestnik

Študenti raziskujejo nepremično dediščino Goričkega 

Damjana Nemeš, 22. 5. 2019
Damjana Nemeš
Študentke so si skupaj z mentorjem in domačinom iz Dolenec ogledale ostanke nekdanje karavle.
Aktualno

Deset študentk z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se te dni mudi v Budincih in Dolencih na Goričkem, kjer raziskuje nepremično dediščino teh krajev.

Omenjeni oddelek namreč skupaj z Inštitutom za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) izvaja projekt na temo parkov ob meji. Čeprav meji Goričko na tri parke, so se študenti skupaj z mentorjem dr. Miho Kozorogom v projektu osredotočili na dva parka, in sicer Krajinski park Goričko ter Narodni park Őrség. »Znotraj projekta smo si v okviru enega izmed predmetov na našem oddelku zadali nalogo, da bomo mi kot tujci oziroma kot nekdo, ki tega okoliša ne pozna, skupaj s pomočjo domačinov prepoznali, kaj je tisto, kar je za tukaj živeče pomembna lokalna dediščina,« je povedal Kozorog.

fc47e8a398c0c39358ce417b6a7e5608
Damjana Nemeš
Deset študentk ljubljanske filozofske fakultete se je odpravilo na raziskovanje nepremične dediščine.

Študentke 2. in 3. letnika Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo so se skupaj z mentorjem osredotočile na nepremično dediščino, torej na objekte in krajino, manj pa na folkloro. »Da bi bila naša naloga bolj zanimiva, smo si zastavili cilj, da bomo skušali pripraviti idejni predlog etnološke poti ob dveh obmejnih vaseh, torej Budinci in Dolenci. Zdi se nam, da sta ti vasi precej veliki in imata precej zanimivosti,« je še dodal mentor.

fad83468b624d4fb537e28fa7c69fc63
Damjana Nemeš
Študentke etnologije in kulturne antropologije med raziskovanjem zanimivih točk v Budincih in Dolencih.

Njihovo raziskovanje se je začelo včeraj, in sicer so se z domačini ter predstavnicama dveh različnih društev v občini pogovorili o zanimivih točkah, ki so si jih kasneje na terenu tudi ogledali. V Dolencih so obiskali cerkev Svetega Nikolaja, kjer jih je sprejel domači župnik Vilijem Hribernik ter jim razložil zgodovino nastanka cerkve ter številne poslikave oziroma freske, ki jo krasijo, pred cerkvijo pa so si ogledali tudi spomenik Jožefa Klekla. Nato so se odpravili do obnovljene hiše iz leta 1894, ki je pod spomeniškim varstvom, ter do nekdanje karavle v Dolencih, kjer so se podučili o vojnem času in o Železni zavesi, ki je takrat tekla na tem območju.

1534977e94669fde74658112102b933f
Damjana Nemeš
Kapelica Žalostne matere božje v Budincih.

d77babe8e8e0e87505e1ba38aad128aa
Damjana Nemeš
Obnovljena hiša v Dolencih iz leta 1894, ki je pod spomeniškim varstvom.

4bc11ee9b7c63d46dbe918e50e14023f
Damjana Nemeš
Študentke etnologije in kulturne antropologije med raziskovanjem zanimivih točk v Budincih in Dolencih.

Pot jih je vodila naprej do črne kuhinje v Dolencih ter do kapelice Žalostne matere božje v Budincih, naprej pa so se odpravili do meje z Madžarsko v Budincih, kjer teče uradno markirana Pout po dolaj pa bregaj. Ker je bila v Budincih leta 1912 zgrajena osnovna šola, ki so jo vrsto let obiskovali tamkajšnji prebivalci, so si jo študentke tudi ogledale. Sedaj sicer od šole ni ostalo nič, na tem mestu je namreč vaško-gasilski dom. Zadnjo zanimivost v Budincih, ki so si jo pred odhodom na začetek poti še ogledali, pa je bil zvonik pri pokopališču, ki je nekoč služil kot orodjarna oziroma prostor za shranjevanje gasilske opreme.

a148b32451e248d7802b5e65b3abaa77
Damjana Nemeš
Ogledali so si črno kuhinjo v Dolencih.


V tem tednu se bodo študentke podale na teren, ko bodo v skupinah znova obiskale izpostavljene točke, odpravile pa se bodo tudi do domačinov in tako pridobile dodatne informacije. »Zaključek našega raziskovanja s predstavitvijo rezultatov bi bil v petek, ko se bomo tudi z zainteresiranimi odpravili do teh točk,« je še povedal Kozorog.

432fcd97c687134269cca2c83637f4d8
Damjana Nemeš
Deset študentk ljubljanske filozofske fakultete se je odpravilo na raziskovanje nepremične dediščine.

Damjana Nemeš
O nastanku cerkve je študentkam spregovoril dolenski župnik Vilijem Hribernik.