vestnik

Župan Slana svetnikom: Hromite delo občine

M.V., 23. 1. 2020
Marina Vrbnjak
Svetniki so se zbrali na enajsti občinski seji.
Aktualno

Na občinski seji v Svetem Juriju ob Ščavnici svetniki ponovno niso potrdili osnutka proračuna, so pa potrdili sklenitev sodne poravnave z ljutomersko občino in županjo Olgo Karba.

Na včerajšnji enajsti redni seji, ki ji je prisostvovalo deset občinskih svetnikov, so največ časa namenili sprejemu osnutka Odloka o proračunu za leto 2020. Svetnik Ivan Fras je v imenu Odbora za proračun opozoril, da so na občino poslali predloge, s katerimi želijo dopolniti osnutek odloka, a slednji še zmeraj niso zajeti oziroma upoštevani. V želji, da storijo korak naprej je predlagal, da se najde neka rešitev še pred sklicem občinskih sej.

Župan Anton Slana je odgovoril, da lahko amandmaje podajo na osnutek, ko bo ta potrjen in prisotne občinske svetnike pozval k uskladitvi in potrditvi osnutka. »Hromite delo občinske uprave in same občine,« je poudaril in dodal, da ne bo prevzel odgovornosti, če bodo zaradi nesprejema ali prepoznega sprejema proračuna za leto 2020 ostali brez nepovratnih sredstev v višini slabih dveh milijonov za nadgradnjo vodovoda sistema C.

občinska-seja-sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Na tokratni seji je tudi predstavil nov projekt vrtca, ter poudaril da bo kmalu javno dostopen.

Vrtec ostaja jedro nestrinjanja

Ponovno se je tudi sprožila polemika glede izgradnje vrtca, ki ostaja jedro nestrinjanja. »Zato ker želite vi nov vrtec, bomo zadolžili občino. Meni se zdi to nesmiselno. Zakaj ne bi v občini še nekaj drugega postorili?« je spraševal svetnik Branko Domanjko, ki ne podpira gradnje vrtca variante dva. Župan Slana je pojasnil, da se bodo zadolžili ne glede na to če se bo vrtec gradil po varianti ena ali varianti dva. Na tokratni seji je tudi predstavil nov projekt vrtca, ter poudaril da bo kmalu javno dostopen. Svetnik Janez Kosi je ob tem predlagal, da se glede vrtca sestanejo. »Mi se sploh ne pogovarjamo o vsebini vrtcev, ampak samo o tem ali bo obveljala varianta ena ali varianta dva – torej varianta, ki jo podpira ena svetniška skupina in varianta dva, ki jo podpira ostali del občinske uprave, župan ali del svetnikov. Ne tehtamo dejanskih razlogov, nobenega projekta nimamo niti dejansko ovrednotenega,« je dejal.
S štirimi glasovi za ter petimi proti osnutka Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 niso sprejeli.

občinska-seja-sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
S štirimi glasovi za ter petimi proti osnutka Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 niso sprejeli.

Potrdili sodno poravnavo
Po burni razpravi pa so soglasno potrdili Sklep v zadevi sodne poravnave in se s tem kot zadnja občina od sedmih odločili za podpis sodne poravnave z ljutomersko občino in županjo Olgo Karba v vseh sporih in tožbah, povezanih z vodovodom.